This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Eliminate (AV *) casts in *.c.
authorNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Wed, 29 Oct 2008 22:45:15 +0000 (22:45 +0000)
committerNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Wed, 29 Oct 2008 22:45:15 +0000 (22:45 +0000)
p4raw-id: //depot/perl@34650

18 files changed:
av.c
doop.c
dump.c
mathoms.c
mg.c
mro.c
pad.c
pp.c
pp_ctl.c
pp_hot.c
pp_sort.c
regcomp.c
regexec.c
scope.c
sv.c
toke.c
universal.c
util.c

diff --git a/av.c b/av.c
index a31a8be..0f06ce0 100644 (file)
--- a/av.c
+++ b/av.c
@@ -385,7 +385,7 @@ will have a reference count of 1.
 AV *
 Perl_av_make(pTHX_ register I32 size, register SV **strp)
 {
-    register AV * const av = (AV*)newSV_type(SVt_PVAV);
+    register AV * const av = MUTABLE_AV(newSV_type(SVt_PVAV));
     /* sv_upgrade does AvREAL_only()  */
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_MAKE;
     assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
diff --git a/doop.c b/doop.c
index ffc20a9..db97cd5 100644 (file)
--- a/doop.c
+++ b/doop.c
@@ -998,7 +998,7 @@ Perl_do_chop(pTHX_ register SV *astr, register SV *sv)
 
     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVAV) {
        register I32 i;
-       AV* const av = (AV*)sv;
+       AV *const av = MUTABLE_AV(sv);
        const I32 max = AvFILL(av);
 
        for (i = 0; i <= max; i++) {
@@ -1084,7 +1084,7 @@ Perl_do_chomp(pTHX_ register SV *sv)
     count = 0;
     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVAV) {
        register I32 i;
-       AV* const av = (AV*)sv;
+       AV *const av = MUTABLE_AV(sv);
        const I32 max = AvFILL(av);
 
        for (i = 0; i <= max; i++) {
diff --git a/dump.c b/dump.c
index 54d50e6..b2ca93a 100644 (file)
--- a/dump.c
+++ b/dump.c
@@ -1661,10 +1661,10 @@ Perl_do_sv_dump(pTHX_ I32 level, PerlIO *file, SV *sv, I32 nest, I32 maxnest, bo
        if (AvREIFY(sv))        sv_catpv(d, ",REIFY");
        Perl_dump_indent(aTHX_ level, file, "  FLAGS = (%s)\n",
                         SvCUR(d) ? SvPVX_const(d) + 1 : "");
-       if (nest < maxnest && av_len((AV*)sv) >= 0) {
+       if (nest < maxnest && av_len(MUTABLE_AV(sv)) >= 0) {
            int count;
-           for (count = 0; count <=  av_len((AV*)sv) && count < maxnest; count++) {
-               SV** const elt = av_fetch((AV*)sv,count,0);
+           for (count = 0; count <=  av_len(MUTABLE_AV(sv)) && count < maxnest; count++) {
+               SV** const elt = av_fetch(MUTABLE_AV(sv),count,0);
 
                Perl_dump_indent(aTHX_ level + 1, file, "Elt No. %"IVdf"\n", (IV)count);
                if (elt)
@@ -2030,7 +2030,7 @@ Perl_debop(pTHX_ const OP *o)
        SV *sv;
         if (cv) {
            AV * const padlist = CvPADLIST(cv);
-            AV * const comppad = (AV*)(*av_fetch(padlist, 0, FALSE));
+            AV * const comppad = MUTABLE_AV(*av_fetch(padlist, 0, FALSE));
             sv = *av_fetch(comppad, o->op_targ, FALSE);
         } else
             sv = NULL;
index de032fe..7cd5e2e 100644 (file)
--- a/mathoms.c
+++ b/mathoms.c
@@ -609,7 +609,7 @@ AV *
 Perl_av_fake(pTHX_ register I32 size, register SV **strp)
 {
     register SV** ary;
-    register AV * const av = (AV*)newSV_type(SVt_PVAV);
+    register AV * const av = MUTABLE_AV(newSV_type(SVt_PVAV));
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_FAKE;
 
@@ -1445,7 +1445,7 @@ Perl_hv_delete(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen_i32, I32 flags)
 AV *
 Perl_newAV(pTHX)
 {
-    return (AV*)newSV_type(SVt_PVAV);
+    return MUTABLE_AV(newSV_type(SVt_PVAV));
     /* sv_upgrade does AvREAL_only():
     AvALLOC(av) = 0;
     AvARRAY(av) = NULL;
diff --git a/mg.c b/mg.c
index 18f9083..bfd6e2f 100644 (file)
--- a/mg.c
+++ b/mg.c
@@ -358,7 +358,7 @@ Perl_mg_size(pTHX_ SV *sv)
 
     switch(SvTYPE(sv)) {
        case SVt_PVAV:
-           return AvFILLp((AV *) sv); /* Fallback to non-tied array */
+           return AvFILLp((const AV *) sv); /* Fallback to non-tied array */
        case SVt_PVHV:
            /* FIXME */
        default:
@@ -1603,7 +1603,7 @@ Perl_magic_clearisa(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg)
     /* Bail out if destruction is going on */
     if(PL_dirty) return 0;
 
-    av_clear((AV*)sv);
+    av_clear(MUTABLE_AV(sv));
 
     /* XXX see comments in magic_setisa */
     stash = GvSTASH(
@@ -1895,7 +1895,7 @@ int
 Perl_magic_getarylen(pTHX_ SV *sv, const MAGIC *mg)
 {
     dVAR;
-    AV * const obj = (AV*)mg->mg_obj;
+    AV * const obj = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
 
     PERL_ARGS_ASSERT_MAGIC_GETARYLEN;
 
@@ -1911,7 +1911,7 @@ int
 Perl_magic_setarylen(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg)
 {
     dVAR;
-    AV * const obj = (AV*)mg->mg_obj;
+    AV * const obj = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
 
     PERL_ARGS_ASSERT_MAGIC_SETARYLEN;
 
@@ -2164,7 +2164,7 @@ Perl_magic_getdefelem(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg)
                 targ = HeVAL(he);
        }
        else {
-           AV* const av = (AV*)LvTARG(sv);
+           AV *const av = MUTABLE_AV(LvTARG(sv));
            if ((I32)LvTARGOFF(sv) <= AvFILL(av))
                targ = AvARRAY(av)[LvTARGOFF(sv)];
        }
@@ -2218,7 +2218,7 @@ Perl_vivify_defelem(pTHX_ SV *sv)
            Perl_croak(aTHX_ PL_no_helem_sv, SVfARG(mg->mg_obj));
     }
     else {
-       AV* const av = (AV*)LvTARG(sv);
+       AV *const av = MUTABLE_AV(LvTARG(sv));
        if ((I32)LvTARGLEN(sv) < 0 && (I32)LvTARGOFF(sv) > AvFILL(av))
            LvTARG(sv) = NULL;  /* array can't be extended */
        else {
@@ -2240,7 +2240,7 @@ int
 Perl_magic_killbackrefs(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg)
 {
     PERL_ARGS_ASSERT_MAGIC_KILLBACKREFS;
-    return Perl_sv_kill_backrefs(aTHX_ sv, (AV*)mg->mg_obj);
+    return Perl_sv_kill_backrefs(aTHX_ sv, MUTABLE_AV(mg->mg_obj));
 }
 
 int
diff --git a/mro.c b/mro.c
index 97877ac..d5b9231 100644 (file)
--- a/mro.c
+++ b/mro.c
@@ -82,10 +82,10 @@ Perl_mro_meta_dup(pTHX_ struct mro_meta* smeta, CLONE_PARAMS* param)
 
     if (newmeta->mro_linear_dfs)
        newmeta->mro_linear_dfs
-           = (AV*) SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)newmeta->mro_linear_dfs, param));
+           = MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)newmeta->mro_linear_dfs, param)));
     if (newmeta->mro_linear_c3)
        newmeta->mro_linear_c3
-           = (AV*) SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)newmeta->mro_linear_c3, param));
+           = MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)newmeta->mro_linear_c3, param)));
     if (newmeta->mro_nextmethod)
        newmeta->mro_nextmethod
            = MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)newmeta->mro_nextmethod, param)));
@@ -181,7 +181,7 @@ S_mro_get_linear_isa_dfs(pTHX_ HV *stash, I32 level)
 
     /* not in cache, make a new one */
 
-    retval = (AV*)sv_2mortal((SV *)newAV());
+    retval = MUTABLE_AV(sv_2mortal((SV *)newAV()));
     /* We use this later in this function, but don't need a reference to it
        beyond the end of this function, so reference count is fine.  */
     our_name = newSVhek(stashhek);
@@ -345,7 +345,7 @@ S_mro_get_linear_isa_c3(pTHX_ HV* stash, I32 level)
         SV** seqs_ptr;
         I32 seqs_items;
         HV* const tails = MUTABLE_HV(sv_2mortal((SV*)newHV()));
-        AV* const seqs = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
+        AV *const seqs = MUTABLE_AV(sv_2mortal((SV*)newAV()));
         I32* heads;
 
         /* This builds @seqs, which is an array of arrays.
@@ -385,7 +385,7 @@ S_mro_get_linear_isa_c3(pTHX_ HV* stash, I32 level)
         seqs_ptr = AvARRAY(seqs);
         seqs_items = AvFILLp(seqs) + 1;
         while(seqs_items--) {
-            AV* const seq = (AV*)*seqs_ptr++;
+            AV *const seq = MUTABLE_AV(*seqs_ptr++);
             I32 seq_items = AvFILLp(seq);
             if(seq_items > 0) {
                 SV** seq_ptr = AvARRAY(seq) + 1;
@@ -419,7 +419,7 @@ S_mro_get_linear_isa_c3(pTHX_ HV* stash, I32 level)
             SV** const avptr = AvARRAY(seqs);
             for(s = 0; s <= AvFILLp(seqs); s++) {
                 SV** svp;
-                AV * const seq = (AV*)(avptr[s]);
+                AV * const seq = MUTABLE_AV(avptr[s]);
                SV* seqhead;
                 if(!seq) continue; /* skip empty seqs */
                 svp = av_fetch(seq, heads[s], 0);
diff --git a/pad.c b/pad.c
index caf3df5..a68f4d3 100644 (file)
--- a/pad.c
+++ b/pad.c
@@ -210,8 +210,8 @@ Perl_pad_new(pTHX_ int flags)
 
     /* ... then update state variables */
 
-    PL_comppad_name    = (AV*)(*av_fetch(padlist, 0, FALSE));
-    PL_comppad         = (AV*)(*av_fetch(padlist, 1, FALSE));
+    PL_comppad_name    = MUTABLE_AV((*av_fetch(padlist, 0, FALSE)));
+    PL_comppad         = MUTABLE_AV((*av_fetch(padlist, 1, FALSE)));
     PL_curpad          = AvARRAY(PL_comppad);
 
     if (! (flags & padnew_CLONE)) {
@@ -276,9 +276,9 @@ Perl_pad_undef(pTHX_ CV* cv)
     if (!PL_dirty) { /* don't bother during global destruction */
        CV * const outercv = CvOUTSIDE(cv);
         const U32 seq = CvOUTSIDE_SEQ(cv);
-       AV *  const comppad_name = (AV*)AvARRAY(padlist)[0];
+       AV *  const comppad_name = MUTABLE_AV(AvARRAY(padlist)[0]);
        SV ** const namepad = AvARRAY(comppad_name);
-       AV *  const comppad = (AV*)AvARRAY(padlist)[1];
+       AV *  const comppad = MUTABLE_AV(AvARRAY(padlist)[1]);
        SV ** const curpad = AvARRAY(comppad);
        for (ix = AvFILLp(comppad_name); ix > 0; ix--) {
            SV * const namesv = namepad[ix];
@@ -629,7 +629,7 @@ Perl_pad_findmy(pTHX_ const char *name)
      *    our $foo = 0 unless defined $foo;
      * to not give a warning. (Yes, this is a hack) */
 
-    nameav = (AV*)AvARRAY(CvPADLIST(PL_compcv))[0];
+    nameav = MUTABLE_AV(AvARRAY(CvPADLIST(PL_compcv))[0]);
     name_svp = AvARRAY(nameav);
     for (offset = AvFILLp(nameav); offset > 0; offset--) {
         const SV * const namesv = name_svp[offset];
@@ -712,7 +712,7 @@ S_pad_findlex(pTHX_ const char *name, const CV* cv, U32 seq, int warn,
 
     if (padlist) { /* not an undef CV */
        I32 fake_offset = 0;
-        const AV * const nameav = (AV*)AvARRAY(padlist)[0];
+        const AV * const nameav = MUTABLE_AV(AvARRAY(padlist)[0]);
        SV * const * const name_svp = AvARRAY(nameav);
 
        for (offset = AvFILLp(nameav); offset > 0; offset--) {
@@ -810,8 +810,8 @@ S_pad_findlex(pTHX_ const char *name, const CV* cv, U32 seq, int warn,
                        return offset;
                    }
 
-                   *out_capture = AvARRAY((AV*)AvARRAY(padlist)[
-                                   CvDEPTH(cv) ? CvDEPTH(cv) : 1])[offset];
+                   *out_capture = AvARRAY(MUTABLE_AV(AvARRAY(padlist)[
+                                   CvDEPTH(cv) ? CvDEPTH(cv) : 1]))[offset];
                    DEBUG_Xv(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
                        "Pad findlex cv=0x%"UVxf" found lex=0x%"UVxf"\n",
                        PTR2UV(cv), PTR2UV(*out_capture)));
@@ -865,8 +865,8 @@ S_pad_findlex(pTHX_ const char *name, const CV* cv, U32 seq, int warn,
        SV *new_namesv;
        AV *  const ocomppad_name = PL_comppad_name;
        PAD * const ocomppad = PL_comppad;
-       PL_comppad_name = (AV*)AvARRAY(padlist)[0];
-       PL_comppad = (AV*)AvARRAY(padlist)[1];
+       PL_comppad_name = MUTABLE_AV(AvARRAY(padlist)[0]);
+       PL_comppad = MUTABLE_AV(AvARRAY(padlist)[1]);
        PL_curpad = AvARRAY(PL_comppad);
 
        new_offset = pad_add_name(
@@ -1345,8 +1345,8 @@ Perl_do_dump_pad(pTHX_ I32 level, PerlIO *file, PADLIST *padlist, int full)
     if (!padlist) {
        return;
     }
-    pad_name = (AV*)*av_fetch((AV*)padlist, 0, FALSE);
-    pad = (AV*)*av_fetch((AV*)padlist, 1, FALSE);
+    pad_name = MUTABLE_AV(*av_fetch(MUTABLE_AV(padlist), 0, FALSE));
+    pad = MUTABLE_AV(*av_fetch(MUTABLE_AV(padlist), 1, FALSE));
     pname = AvARRAY(pad_name);
     ppad = AvARRAY(pad);
     Perl_dump_indent(aTHX_ level, file,
@@ -1455,8 +1455,8 @@ Perl_cv_clone(pTHX_ CV *proto)
     dVAR;
     I32 ix;
     AV* const protopadlist = CvPADLIST(proto);
-    const AV* const protopad_name = (AV*)*av_fetch(protopadlist, 0, FALSE);
-    const AV* const protopad = (AV*)*av_fetch(protopadlist, 1, FALSE);
+    const AV *const protopad_name = (const AV *)*av_fetch(protopadlist, 0, FALSE);
+    const AV *const protopad = (const AV *)*av_fetch(protopadlist, 1, FALSE);
     SV** const pname = AvARRAY(protopad_name);
     SV** const ppad = AvARRAY(protopad);
     const I32 fname = AvFILLp(protopad_name);
@@ -1607,8 +1607,8 @@ Perl_pad_fixup_inner_anons(pTHX_ PADLIST *padlist, CV *old_cv, CV *new_cv)
 {
     dVAR;
     I32 ix;
-    AV * const comppad_name = (AV*)AvARRAY(padlist)[0];
-    AV * const comppad = (AV*)AvARRAY(padlist)[1];
+    AV * const comppad_name = MUTABLE_AV(AvARRAY(padlist)[0]);
+    AV * const comppad = MUTABLE_AV(AvARRAY(padlist)[1]);
     SV ** const namepad = AvARRAY(comppad_name);
     SV ** const curpad = AvARRAY(comppad);
 
@@ -1650,8 +1650,8 @@ Perl_pad_push(pTHX_ PADLIST *padlist, int depth)
        SV** const svp = AvARRAY(padlist);
        AV* const newpad = newAV();
        SV** const oldpad = AvARRAY(svp[depth-1]);
-       I32 ix = AvFILLp((AV*)svp[1]);
-        const I32 names_fill = AvFILLp((AV*)svp[0]);
+       I32 ix = AvFILLp((const AV *)svp[1]);
+        const I32 names_fill = AvFILLp((const AV *)svp[0]);
        SV** const names = AvARRAY(svp[0]);
        AV *av;
 
diff --git a/pp.c b/pp.c
index 38ba12e..c749cc2 100644 (file)
--- a/pp.c
+++ b/pp.c
@@ -75,23 +75,23 @@ PP(pp_padav)
     }
     gimme = GIMME_V;
     if (gimme == G_ARRAY) {
-       const I32 maxarg = AvFILL((AV*)TARG) + 1;
+       const I32 maxarg = AvFILL(MUTABLE_AV(TARG)) + 1;
        EXTEND(SP, maxarg);
        if (SvMAGICAL(TARG)) {
            U32 i;
            for (i=0; i < (U32)maxarg; i++) {
-               SV * const * const svp = av_fetch((AV*)TARG, i, FALSE);
+               SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(TARG), i, FALSE);
                SP[i+1] = (svp) ? *svp : &PL_sv_undef;
            }
        }
        else {
-           Copy(AvARRAY((AV*)TARG), SP+1, maxarg, SV*);
+           Copy(AvARRAY((const AV *)TARG), SP+1, maxarg, SV*);
        }
        SP += maxarg;
     }
     else if (gimme == G_SCALAR) {
        SV* const sv = sv_newmortal();
-       const I32 maxarg = AvFILL((AV*)TARG) + 1;
+       const I32 maxarg = AvFILL(MUTABLE_AV(TARG)) + 1;
        sv_setiv(sv, maxarg);
        PUSHs(sv);
     }
@@ -316,8 +316,8 @@ PP(pp_rv2sv)
 PP(pp_av2arylen)
 {
     dVAR; dSP;
-    AV * const av = (AV*)TOPs;
-    SV ** const sv = Perl_av_arylen_p(aTHX_ (AV*)av);
+    AV * const av = MUTABLE_AV(TOPs);
+    SV ** const sv = Perl_av_arylen_p(aTHX_ MUTABLE_AV(av));
     if (!*sv) {
        *sv = newSV_type(SVt_PVMG);
        sv_magic(*sv, (SV*)av, PERL_MAGIC_arylen, NULL, 0);
@@ -522,8 +522,8 @@ S_refto(pTHX_ SV *sv)
            SvREFCNT_inc_void_NN(sv);
     }
     else if (SvTYPE(sv) == SVt_PVAV) {
-       if (!AvREAL((AV*)sv) && AvREIFY((AV*)sv))
-           av_reify((AV*)sv);
+       if (!AvREAL((const AV *)sv) && AvREIFY((const AV *)sv))
+           av_reify(MUTABLE_AV(sv));
        SvTEMP_off(sv);
        SvREFCNT_inc_void_NN(sv);
     }
@@ -803,7 +803,7 @@ PP(pp_undef)
     case SVt_NULL:
        break;
     case SVt_PVAV:
-       av_undef((AV*)sv);
+       av_undef(MUTABLE_AV(sv));
        break;
     case SVt_PVHV:
        hv_undef(MUTABLE_HV(sv));
@@ -3905,7 +3905,7 @@ PP(pp_quotemeta)
 PP(pp_aslice)
 {
     dVAR; dSP; dMARK; dORIGMARK;
-    register AV* const av = (AV*)POPs;
+    register AV *const av = MUTABLE_AV(POPs);
     register const I32 lval = (PL_op->op_flags & OPf_MOD || LVRET);
 
     if (SvTYPE(av) == SVt_PVAV) {
@@ -3949,7 +3949,7 @@ PP(pp_aeach)
 {
     dVAR;
     dSP;
-    AV *array = (AV*)POPs;
+    AV *array = MUTABLE_AV(POPs);
     const I32 gimme = GIMME_V;
     IV *iterp = Perl_av_iter_p(aTHX_ array);
     const IV current = (*iterp)++;
@@ -3975,7 +3975,7 @@ PP(pp_akeys)
 {
     dVAR;
     dSP;
-    AV *array = (AV*)POPs;
+    AV *array = MUTABLE_AV(POPs);
     const I32 gimme = GIMME_V;
 
     *Perl_av_iter_p(aTHX_ array) = 0;
@@ -4060,7 +4060,7 @@ PP(pp_delete)
        else if (hvtype == SVt_PVAV) {                  /* array element */
             if (PL_op->op_flags & OPf_SPECIAL) {
                 while (++MARK <= SP) {
-                    SV * const sv = av_delete((AV*)hv, SvIV(*MARK), discard);
+                    SV * const sv = av_delete(MUTABLE_AV(hv), SvIV(*MARK), discard);
                     *MARK = sv ? sv : &PL_sv_undef;
                 }
             }
@@ -4086,7 +4086,7 @@ PP(pp_delete)
            sv = hv_delete_ent(hv, keysv, discard, 0);
        else if (SvTYPE(hv) == SVt_PVAV) {
            if (PL_op->op_flags & OPf_SPECIAL)
-               sv = av_delete((AV*)hv, SvIV(keysv), discard);
+               sv = av_delete(MUTABLE_AV(hv), SvIV(keysv), discard);
            else
                DIE(aTHX_ "panic: avhv_delete no longer supported");
        }
@@ -4125,7 +4125,7 @@ PP(pp_exists)
     }
     else if (SvTYPE(hv) == SVt_PVAV) {
        if (PL_op->op_flags & OPf_SPECIAL) {            /* array element */
-           if (av_exists((AV*)hv, SvIV(tmpsv)))
+           if (av_exists(MUTABLE_AV(hv), SvIV(tmpsv)))
                RETPUSHYES;
        }
     }
@@ -4303,7 +4303,7 @@ PP(pp_anonhash)
 PP(pp_splice)
 {
     dVAR; dSP; dMARK; dORIGMARK;
-    register AV *ary = (AV*)*++MARK;
+    register AV *ary = MUTABLE_AV(*++MARK);
     register SV **src;
     register SV **dst;
     register I32 i;
@@ -4508,7 +4508,7 @@ PP(pp_splice)
 PP(pp_push)
 {
     dVAR; dSP; dMARK; dORIGMARK; dTARGET;
-    register AV * const ary = (AV*)*++MARK;
+    register AV * const ary = MUTABLE_AV(*++MARK);
     const MAGIC * const mg = SvTIED_mg((SV*)ary, PERL_MAGIC_tied);
 
     if (mg) {
@@ -4544,7 +4544,7 @@ PP(pp_shift)
 {
     dVAR;
     dSP;
-    AV * const av = (AV*)POPs;
+    AV * const av = MUTABLE_AV(POPs);
     SV * const sv = PL_op->op_type == OP_SHIFT ? av_shift(av) : av_pop(av);
     EXTEND(SP, 1);
     assert (sv);
@@ -4557,7 +4557,7 @@ PP(pp_shift)
 PP(pp_unshift)
 {
     dVAR; dSP; dMARK; dORIGMARK; dTARGET;
-    register AV *ary = (AV*)*++MARK;
+    register AV *ary = MUTABLE_AV(*++MARK);
     const MAGIC * const mg = SvTIED_mg((SV*)ary, PERL_MAGIC_tied);
 
     if (mg) {
index 71a35d3..f4364ac 100644 (file)
--- a/pp_ctl.c
+++ b/pp_ctl.c
@@ -1976,7 +1976,7 @@ PP(pp_enteriter)
            }
        }
        else /* SvTYPE(maybe_ary) == SVt_PVAV */ {
-           cx->blk_loop.state_u.ary.ary = (AV*)maybe_ary;
+           cx->blk_loop.state_u.ary.ary = MUTABLE_AV(maybe_ary);
            SvREFCNT_inc(maybe_ary);
            cx->blk_loop.state_u.ary.ix =
                (PL_op->op_private & OPpITER_REVERSED) ?
@@ -2535,10 +2535,10 @@ PP(pp_goto)
                PAD_SET_CUR_NOSAVE(padlist, CvDEPTH(cv));
                if (CxHASARGS(cx))
                {
-                   AV* const av = (AV*)PAD_SVl(0);
+                   AV *const av = MUTABLE_AV(PAD_SVl(0));
 
                    cx->blk_sub.savearray = GvAV(PL_defgv);
-                   GvAV(PL_defgv) = (AV*)SvREFCNT_inc_simple(av);
+                   GvAV(PL_defgv) = MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc_simple(av));
                    CX_CURPAD_SAVE(cx->blk_sub);
                    cx->blk_sub.argarray = av;
 
@@ -2906,7 +2906,7 @@ Perl_sv_compile_2op(pTHX_ SV *sv, OP** startop, const char *code, PAD** padp)
     (*startop)->op_ppaddr = PL_ppaddr[OP_NULL];
     lex_end();
     /* XXX DAPM do this properly one year */
-    *padp = (AV*)SvREFCNT_inc_simple(PL_comppad);
+    *padp = MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc_simple(PL_comppad));
     LEAVE;
     if (IN_PERL_COMPILETIME)
        CopHINTS_set(&PL_compiling, PL_hints);
@@ -3211,7 +3211,7 @@ PP(pp_require)
                SV * const pv = *hv_fetchs(MUTABLE_HV(req), "original", FALSE);
 
                /* get the left hand term */
-               lav = (AV *)SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(req), "version", FALSE));
+               lav = MUTABLE_AV(SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(req), "version", FALSE)));
 
                first  = SvIV(*av_fetch(lav,0,0));
                if (   first > (int)PERL_REVISION    /* probably 'use 6.0' */
@@ -3334,7 +3334,7 @@ PP(pp_require)
                    if (SvTYPE(SvRV(loader)) == SVt_PVAV
                        && !sv_isobject(loader))
                    {
-                       loader = *av_fetch((AV *)SvRV(loader), 0, TRUE);
+                       loader = *av_fetch(MUTABLE_AV(SvRV(loader)), 0, TRUE);
                    }
 
                    Perl_sv_setpvf(aTHX_ namesv, "/loader/0x%"UVxf"/%s",
@@ -4159,7 +4159,7 @@ S_do_smartmatch(pTHX_ HV *seen_this, HV *seen_other)
                RETPUSHYES;
        }
        else if (SM_OTHER_REF(PVAV)) {
-           AV * const other_av = (AV *) SvRV(Other);
+           AV * const other_av = MUTABLE_AV(SvRV(Other));
            const I32 other_len = av_len(other_av) + 1;
            I32 i;
 
@@ -4200,8 +4200,8 @@ S_do_smartmatch(pTHX_ HV *seen_this, HV *seen_other)
     }
     else if (SM_REF(PVAV)) {
        if (SM_OTHER_REF(PVAV)) {
-           AV *other_av = (AV *) SvRV(Other);
-           if (av_len((AV *) This) != av_len(other_av))
+           AV *other_av = MUTABLE_AV(SvRV(Other));
+           if (av_len(MUTABLE_AV(This)) != av_len(other_av))
                RETPUSHNO;
            else {
                I32 i;
@@ -4216,7 +4216,7 @@ S_do_smartmatch(pTHX_ HV *seen_this, HV *seen_other)
                    (void) sv_2mortal((SV *) seen_other);
                }
                for(i = 0; i <= other_len; ++i) {
-                   SV * const * const this_elem = av_fetch((AV *)This, i, FALSE);
+                   SV * const * const this_elem = av_fetch(MUTABLE_AV(This), i, FALSE);
                    SV * const * const other_elem = av_fetch(other_av, i, FALSE);
 
                    if (!this_elem || !other_elem) {
@@ -4252,11 +4252,11 @@ S_do_smartmatch(pTHX_ HV *seen_this, HV *seen_other)
        }
        else if (SM_OTHER_REGEX) {
            PMOP * const matcher = make_matcher(other_regex);
-           const I32 this_len = av_len((AV *) This);
+           const I32 this_len = av_len(MUTABLE_AV(This));
            I32 i;
 
            for(i = 0; i <= this_len; ++i) {
-               SV * const * const svp = av_fetch((AV *)This, i, FALSE);
+               SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(This), i, FALSE);
                if (svp && matcher_matches_sv(matcher, *svp)) {
                    destroy_matcher(matcher);
                    RETPUSHYES;
@@ -4268,8 +4268,8 @@ S_do_smartmatch(pTHX_ HV *seen_this, HV *seen_other)
        else if (SvIOK(Other) || SvNOK(Other)) {
            I32 i;
 
-           for(i = 0; i <= AvFILL((AV *) This); ++i) {
-               SV * const * const svp = av_fetch((AV *)This, i, FALSE);
+           for(i = 0; i <= AvFILL(MUTABLE_AV(This)); ++i) {
+               SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(This), i, FALSE);
                if (!svp)
                    continue;
                
@@ -4287,11 +4287,11 @@ S_do_smartmatch(pTHX_ HV *seen_this, HV *seen_other)
            RETPUSHNO;
        }
        else if (SvPOK(Other)) {
-           const I32 this_len = av_len((AV *) This);
+           const I32 this_len = av_len(MUTABLE_AV(This));
            I32 i;
 
            for(i = 0; i <= this_len; ++i) {
-               SV * const * const svp = av_fetch((AV *)This, i, FALSE);
+               SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(This), i, FALSE);
                if (!svp)
                    continue;
                
index d812e95..6ceac4f 100644 (file)
--- a/pp_hot.c
+++ b/pp_hot.c
@@ -649,8 +649,8 @@ PP(pp_add)
 PP(pp_aelemfast)
 {
     dVAR; dSP;
-    AV * const av = PL_op->op_flags & OPf_SPECIAL ?
-               (AV*)PAD_SV(PL_op->op_targ) : GvAV(cGVOP_gv);
+    AV * const av = PL_op->op_flags & OPf_SPECIAL
+       ? MUTABLE_AV(PAD_SV(PL_op->op_targ)) : GvAV(cGVOP_gv);
     const U32 lval = PL_op->op_flags & OPf_MOD;
     SV** const svp = av_fetch(av, PL_op->op_private, lval);
     SV *sv = (svp ? *svp : &PL_sv_undef);
@@ -874,7 +874,7 @@ PP(pp_rv2av)
     }
 
     if (is_pp_rv2av) {
-       AV *const av = (AV*)sv;
+       AV *const av = MUTABLE_AV(sv);
        /* The guts of pp_rv2av, with no intenting change to preserve history
           (until such time as we get tools that can do blame annotation across
           whitespace changes.  */
@@ -1008,7 +1008,7 @@ PP(pp_aassign)
        sv = *lelem++;
        switch (SvTYPE(sv)) {
        case SVt_PVAV:
-           ary = (AV*)sv;
+           ary = MUTABLE_AV(sv);
            magic = SvMAGICAL(ary) != 0;
            av_clear(ary);
            av_extend(ary, lastrelem - relem);
@@ -2795,7 +2795,7 @@ try_autoload:
        SAVECOMPPAD();
        PAD_SET_CUR_NOSAVE(padlist, CvDEPTH(cv));
        if (hasargs) {
-           AV* const av = (AV*)PAD_SVl(0);
+           AV *const av = MUTABLE_AV(PAD_SVl(0));
            if (AvREAL(av)) {
                /* @_ is normally not REAL--this should only ever
                 * happen when DB::sub() calls things that modify @_ */
@@ -2804,7 +2804,7 @@ try_autoload:
                AvREIFY_on(av);
            }
            cx->blk_sub.savearray = GvAV(PL_defgv);
-           GvAV(PL_defgv) = (AV*)SvREFCNT_inc_simple(av);
+           GvAV(PL_defgv) = MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc_simple(av));
            CX_CURPAD_SAVE(cx->blk_sub);
            cx->blk_sub.argarray = av;
            ++MARK;
@@ -2904,7 +2904,7 @@ PP(pp_aelem)
     SV** svp;
     SV* const elemsv = POPs;
     IV elem = SvIV(elemsv);
-    AV* const av = (AV*)POPs;
+    AV *const av = MUTABLE_AV(POPs);
     const U32 lval = PL_op->op_flags & OPf_MOD || LVRET;
     const U32 defer = (PL_op->op_private & OPpLVAL_DEFER) && (elem > av_len(av));
     SV *sv;
index d06a953..a239c01 100644 (file)
--- a/pp_sort.c
+++ b/pp_sort.c
@@ -1553,7 +1553,7 @@ PP(pp_sort)
     if (priv & OPpSORT_INPLACE) {
        assert( MARK+1 == SP && *SP && SvTYPE(*SP) == SVt_PVAV);
        (void)POPMARK; /* remove mark associated with ex-OP_AASSIGN */
-       av = (AV*)(*SP);
+       av = MUTABLE_AV((*SP));
        max = AvFILL(av) + 1;
        if (SvMAGICAL(av)) {
            MEXTEND(SP, max);
@@ -1663,10 +1663,10 @@ PP(pp_sort)
 
                    if (hasargs) {
                        /* This is mostly copied from pp_entersub */
-                       AV * const av = (AV*)PAD_SVl(0);
+                       AV * const av = MUTABLE_AV(PAD_SVl(0));
 
                        cx->blk_sub.savearray = GvAV(PL_defgv);
-                       GvAV(PL_defgv) = (AV*)SvREFCNT_inc_simple(av);
+                       GvAV(PL_defgv) = MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc_simple(av));
                        CX_CURPAD_SAVE(cx->blk_sub);
                        cx->blk_sub.argarray = av;
                    }
index fa5b8ef..a751136 100644 (file)
--- a/regcomp.c
+++ b/regcomp.c
@@ -5085,7 +5085,7 @@ Perl_reg_named_buff_scalar(pTHX_ REGEXP * const r, const U32 flags)
             return newSViv(HvTOTALKEYS(RXp_PAREN_NAMES(rx)));
         } else if (flags & RXapif_ONE) {
             ret = CALLREG_NAMED_BUFF_ALL(r, (flags | RXapif_REGNAMES));
-            av = (AV*)SvRV(ret);
+            av = MUTABLE_AV(SvRV(ret));
             length = av_len(av);
            SvREFCNT_dec(ret);
             return newSViv(length + 1);
@@ -9054,13 +9054,13 @@ Perl_regprop(pTHX_ const regexp *prog, SV *sv, const regnode *o)
        Perl_sv_catpvf(aTHX_ sv, "%d", (int)ARG(o));    /* Parenth number */
        if ( RXp_PAREN_NAMES(prog) ) {
             if ( k != REF || OP(o) < NREF) {       
-               AV *list= (AV *)progi->data->data[progi->name_list_idx];
+               AV *list= MUTABLE_AV(progi->data->data[progi->name_list_idx]);
                SV **name= av_fetch(list, ARG(o), 0 );
                if (name)
                    Perl_sv_catpvf(aTHX_ sv, " '%"SVf"'", SVfARG(*name));
             }      
             else {
-                AV *list= (AV *)progi->data->data[ progi->name_list_idx ];
+                AV *list= MUTABLE_AV(progi->data->data[ progi->name_list_idx ]);
                 SV *sv_dat=(SV*)progi->data->data[ ARG( o ) ];
                 I32 *nums=(I32*)SvPVX(sv_dat);
                 SV **name= av_fetch(list, nums[0], 0 );
@@ -9433,7 +9433,7 @@ Perl_regfree_internal(pTHX_ REGEXP * const rx)
                Safefree(ri->data->data[n]);
                break;
            case 'p':
-               new_comppad = (AV*)ri->data->data[n];
+               new_comppad = MUTABLE_AV(ri->data->data[n]);
                break;
            case 'o':
                if (new_comppad == NULL)
@@ -9508,7 +9508,7 @@ Perl_regfree_internal(pTHX_ REGEXP * const rx)
 }
 
 #define sv_dup_inc(s,t)        SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
-#define av_dup_inc(s,t)        (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t))
+#define av_dup_inc(s,t)        MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
 #define hv_dup_inc(s,t)        MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
 #define SAVEPVN(p,n)   ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
 
@@ -9945,7 +9945,7 @@ S_dumpuntil(pTHX_ const regexp *r, const regnode *start, const regnode *node,
            const reg_trie_data * const trie =
                (reg_trie_data*)ri->data->data[op<AHOCORASICK ? n : ac->trie];
 #ifdef DEBUGGING
-           AV *const trie_words = (AV *) ri->data->data[n + TRIE_WORDS_OFFSET];
+           AV *const trie_words = MUTABLE_AV(ri->data->data[n + TRIE_WORDS_OFFSET]);
 #endif
            const regnode *nextbranch= NULL;
            I32 word_idx;
index 94bace1..008e637 100644 (file)
--- a/regexec.c
+++ b/regexec.c
@@ -3099,7 +3099,7 @@ S_regmatch(pTHX_ regmatch_info *reginfo, regnode *prog)
                /* only one choice left - just continue */
                DEBUG_EXECUTE_r({
                    AV *const trie_words
-                       = (AV *) rexi->data->data[ARG(ST.me)+TRIE_WORDS_OFFSET];
+                       = MUTABLE_AV(rexi->data->data[ARG(ST.me)+TRIE_WORDS_OFFSET]);
                    SV ** const tmp = av_fetch( trie_words, 
                        ST.accept_buff[ 0 ].wordnum-1, 0 );
                    SV *sv= tmp ? sv_newmortal() : NULL;
@@ -3181,7 +3181,7 @@ S_regmatch(pTHX_ regmatch_info *reginfo, regnode *prog)
 
                DEBUG_EXECUTE_r({
                    AV *const trie_words
-                       = (AV *) rexi->data->data[ARG(ST.me)+TRIE_WORDS_OFFSET];
+                       = MUTABLE_AV(rexi->data->data[ARG(ST.me)+TRIE_WORDS_OFFSET]);
                    SV ** const tmp = av_fetch( trie_words, 
                        ST.accept_buff[ best ].wordnum - 1, 0 );
                    regnode *nextop=(!ST.jump || !ST.jump[ST.accept_buff[best].wordnum]) ? 
@@ -5686,7 +5686,7 @@ Perl_regclass_swash(pTHX_ const regexp *prog, register const regnode* node, bool
 
        if (data->what[n] == 's') {
            SV * const rv = (SV*)data->data[n];
-           AV * const av = (AV*)SvRV((SV*)rv);
+           AV * const av = MUTABLE_AV(SvRV((SV*)rv));
            SV **const ary = AvARRAY(av);
            SV **a, **b;
        
diff --git a/scope.c b/scope.c
index 87a0ee3..d808ac6 100644 (file)
--- a/scope.c
+++ b/scope.c
@@ -712,7 +712,7 @@ Perl_leave_scope(pTHX_ I32 base)
            value = (SV*)SSPOPPTR;
            gv = (GV*)SSPOPPTR;
            ptr = &GvSV(gv);
-           av = (AV*)gv; /* what to refcnt_dec */
+           av = MUTABLE_AV(gv); /* what to refcnt_dec */
        restore_sv:
            sv = *(SV**)ptr;
            *(SV**)ptr = value;
@@ -753,7 +753,7 @@ Perl_leave_scope(pTHX_ I32 base)
            SvREFCNT_dec(value);
            break;
        case SAVEt_AV:                          /* array reference */
-           av = (AV*)SSPOPPTR;
+           av = MUTABLE_AV(SSPOPPTR);
            gv = (GV*)SSPOPPTR;
            if (GvAV(gv)) {
                SvREFCNT_dec(GvAV(gv));
@@ -813,7 +813,7 @@ Perl_leave_scope(pTHX_ I32 base)
            break;
        case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
            ptr = SSPOPPTR;
-           *(AV**)ptr = (AV*)SSPOPPTR;
+           *(AV**)ptr = MUTABLE_AV(SSPOPPTR);
            break;
        case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
            ptr = SSPOPPTR;
@@ -872,7 +872,7 @@ Perl_leave_scope(pTHX_ I32 base)
                case SVt_NULL:
                    break;
                case SVt_PVAV:
-                   av_clear((AV*)sv);
+                   av_clear(MUTABLE_AV(sv));
                    break;
                case SVt_PVHV:
                    hv_clear(MUTABLE_HV(sv));
@@ -926,7 +926,7 @@ Perl_leave_scope(pTHX_ I32 base)
        case SAVEt_AELEM:               /* array element */
            value = (SV*)SSPOPPTR;
            i = SSPOPINT;
-           av = (AV*)SSPOPPTR;
+           av = MUTABLE_AV(SSPOPPTR);
            ptr = av_fetch(av,i,1);
            if (!AvREAL(av) && AvREIFY(av)) /* undo reify guard */
                SvREFCNT_dec(value);
@@ -953,7 +953,7 @@ Perl_leave_scope(pTHX_ I32 base)
                    if (SvTIED_mg((SV*)hv, PERL_MAGIC_tied))
                        SvREFCNT_inc_void(*(SV**)ptr);
                    SvREFCNT_dec(sv);
-                   av = (AV*)hv; /* what to refcnt_dec */
+                   av = MUTABLE_AV(hv); /* what to refcnt_dec */
                    goto restore_sv;
                }
            }
@@ -1022,8 +1022,8 @@ Perl_leave_scope(pTHX_ I32 base)
        case SAVEt_SAVESWITCHSTACK:
            {
                dSP;
-               AV* const t = (AV*)SSPOPPTR;
-               AV* const f = (AV*)SSPOPPTR;
+               AV *const t = MUTABLE_AV(SSPOPPTR);
+               AV *const f = MUTABLE_AV(SSPOPPTR);
                SWITCHSTACK(t,f);
                PL_curstackinfo->si_stack = f;
            }
diff --git a/sv.c b/sv.c
index 575d663..00e22d0 100644 (file)
--- a/sv.c
+++ b/sv.c
@@ -5078,7 +5078,7 @@ Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
 
            if (mg) {
                /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
-               av = (AV*)mg->mg_obj;
+               av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
                /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
                mg->mg_obj = NULL;
                /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
@@ -5096,7 +5096,7 @@ Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
        const MAGIC *const mg
            = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
        if (mg)
-           av = (AV*)mg->mg_obj;
+           av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
        else {
            av = newAV();
            AvREAL_off(av);
@@ -5135,7 +5135,7 @@ S_sv_del_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
        const MAGIC *const mg
            = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
        if (mg)
-           av = (AV *)mg->mg_obj;
+           av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
     }
 
     if (!av)
@@ -5519,11 +5519,11 @@ Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *const sv)
        hv_undef(MUTABLE_HV(sv));
        break;
     case SVt_PVAV:
-       if (PL_comppad == (AV*)sv) {
+       if (PL_comppad == MUTABLE_AV(sv)) {
            PL_comppad = NULL;
            PL_curpad = NULL;
        }
-       av_undef((AV*)sv);
+       av_undef(MUTABLE_AV(sv));
        break;
     case SVt_PVLV:
        if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
@@ -10084,8 +10084,8 @@ ptr_table_* functions.
    If this changes, please unmerge ss_dup.  */
 #define sv_dup_inc(s,t)        SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
 #define sv_dup_inc_NN(s,t)     SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
-#define av_dup(s,t)    (AV*)sv_dup((const SV *)s,t)
-#define av_dup_inc(s,t)        (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t))
+#define av_dup(s,t)    MUTABLE_AV(sv_dup((const SV *)s,t))
+#define av_dup_inc(s,t)        MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
 #define hv_dup(s,t)    MUTABLE_HV(sv_dup((const SV *)s,t))
 #define hv_dup_inc(s,t)        MUTABLE_HV(SvREFCNT_inc(sv_dup((const SV *)s,t)))
 #define cv_dup(s,t)    MUTABLE_CV(sv_dup((SV*)s,t))
@@ -10324,7 +10324,8 @@ Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS *const param)
        if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
            /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
               1.  */
-           nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
+           nmg->mg_obj
+               = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((const AV *) mg->mg_obj, param));
        }
        else {
            nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
@@ -10777,16 +10778,16 @@ Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
                IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
                break;
            case SVt_PVAV:
-               if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
+               if (AvARRAY((const AV *)sstr)) {
                    SV **dst_ary, **src_ary;
-                   SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
+                   SSize_t items = AvFILLp((const AV *)sstr) + 1;
 
-                   src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
-                   Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
+                   src_ary = AvARRAY((const AV *)sstr);
+                   Newxz(dst_ary, AvMAX((const AV *)sstr)+1, SV*);
                    ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
-                   AvARRAY((AV*)dstr) = dst_ary;
-                   AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
-                   if (AvREAL((AV*)sstr)) {
+                   AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr)) = dst_ary;
+                   AvALLOC((const AV *)dstr) = dst_ary;
+                   if (AvREAL((const AV *)sstr)) {
                        while (items-- > 0)
                            *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
                    }
@@ -10794,14 +10795,14 @@ Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
                        while (items-- > 0)
                            *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
                    }
-                   items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
+                   items = AvMAX((const AV *)sstr) - AvFILLp((const AV *)sstr);
                    while (items-- > 0) {
                        *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
                    }
                }
                else {
-                   AvARRAY((AV*)dstr)  = NULL;
-                   AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
+                   AvARRAY(MUTABLE_AV(dstr))   = NULL;
+                   AvALLOC((const AV *)dstr)   = (SV**)NULL;
                }
                break;
            case SVt_PVHV:
@@ -10839,8 +10840,8 @@ Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *const sstr, CLONE_PARAMS *const param)
                        /* backref array needs refcnt=2; see sv_add_backref */
                        daux->xhv_backreferences =
                            saux->xhv_backreferences
-                               ? (AV*) SvREFCNT_inc(
-                                       sv_dup_inc((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
+                           ? MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(
+                                                     sv_dup_inc((SV*)saux->xhv_backreferences, param)))
                                : 0;
 
                         daux->xhv_mro_meta = saux->xhv_mro_meta
@@ -11254,7 +11255,7 @@ Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
            TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
            i = POPINT(ss,ix);
            TOPINT(nss,ix) = i;
-           av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
+           av = (const AV *)POPPTR(ss,ix);
            TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
            break;
        case SAVEt_OP:
@@ -12390,7 +12391,7 @@ S_varname(pTHX_ const GV *const gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
 
        if (!cv || !CvPADLIST(cv))
            return NULL;
-       av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
+       av = MUTABLE_AV((*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE)));
        sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
        sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
     }
@@ -12485,7 +12486,7 @@ S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
                subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
        }
        else {
-           index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
+           index = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
            if (index >= 0)
                subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
        }
@@ -12513,7 +12514,7 @@ S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
        if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
            if (match) {
                SV **svp;
-               AV *av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
+               AV *av = MUTABLE_AV(PAD_SV(obase->op_targ));
                if (!av || SvRMAGICAL(av))
                    break;
                svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
@@ -12585,7 +12586,7 @@ S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
                        break;
                }
                else {
-                   SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
+                   SV * const * const svp = av_fetch(MUTABLE_AV(sv), SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
                    if (!svp || *svp != uninit_sv)
                        break;
                }
@@ -12607,7 +12608,8 @@ S_find_uninit_var(pTHX_ const OP *const obase, const SV *const uninit_sv,
                                                keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
            }
            else {
-               const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
+               const I32 index
+                   = find_array_subscript((const AV *)sv, uninit_sv);
                if (index >= 0)
                    return varname(gv, '@', o->op_targ,
                                        NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
diff --git a/toke.c b/toke.c
index 9f1c886..7150bf3 100644 (file)
--- a/toke.c
+++ b/toke.c
@@ -717,7 +717,7 @@ Perl_lex_start(pTHX_ SV *line, PerlIO *rsfp, bool new_filter)
     parser->expect = XSTATE;
     parser->rsfp = rsfp;
     parser->rsfp_filters = (new_filter || !oparser) ? newAV()
-               : (AV*)SvREFCNT_inc(oparser->rsfp_filters);
+               : MUTABLE_AV(SvREFCNT_inc(oparser->rsfp_filters));
 
     Newx(parser->lex_brackstack, 120, char);
     Newx(parser->lex_casestack, 12, char);
index 91ff18f..3745ff9 100644 (file)
@@ -1179,7 +1179,7 @@ XS(XS_re_regnames)
     if (!ret)
         XSRETURN_UNDEF;
 
-    av = (AV*)SvRV(ret);
+    av = MUTABLE_AV(SvRV(ret));
     length = av_len(av);
 
     for (i = 0; i <= length; i++) {
diff --git a/util.c b/util.c
index 9a3d5fe..a2a4487 100644 (file)
--- a/util.c
+++ b/util.c
@@ -4403,7 +4403,7 @@ Perl_scan_version(pTHX_ const char *s, SV *rv, bool qv)
           Compiler in question is:
           gcc version 3.3 20030304 (Apple Computer, Inc. build 1640)
           for ( len = 2 - len; len > 0; len-- )
-          av_push((AV *)sv, newSViv(0));
+          av_push(MUTABLE_AV(sv), newSViv(0));
        */
        len = 2 - len;
        while (len-- > 0)
@@ -4490,7 +4490,7 @@ Perl_new_version(pTHX_ SV *ver)
            (void)hv_stores(MUTABLE_HV(hv), "original", newSVsv(pv));
        }
 
-       sav = (AV *)SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(ver), "version", FALSE));
+       sav = MUTABLE_AV(SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(ver), "version", FALSE)));
        /* This will get reblessed later if a derived class*/
        for ( key = 0; key <= av_len(sav); key++ )
        {
@@ -4695,7 +4695,7 @@ Perl_vnumify(pTHX_ SV *vs)
 
 
     /* attempt to retrieve the version array */
-    if ( !(av = (AV *)SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(vs), "version", FALSE)) ) ) {
+    if ( !(av = MUTABLE_AV(SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(vs), "version", FALSE))) ) ) {
        sv_catpvs(sv,"0");
        return sv;
     }
@@ -4768,7 +4768,7 @@ Perl_vnormal(pTHX_ SV *vs)
 
     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(vs), "alpha", 5 ) )
        alpha = TRUE;
-    av = (AV *)SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(vs), "version", FALSE));
+    av = MUTABLE_AV(SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(vs), "version", FALSE)));
 
     len = av_len(av);
     if ( len == -1 )
@@ -4871,12 +4871,12 @@ Perl_vcmp(pTHX_ SV *lhv, SV *rhv)
        Perl_croak(aTHX_ "Invalid version object");
 
     /* get the left hand term */
-    lav = (AV *)SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(lhv), "version", FALSE));
+    lav = MUTABLE_AV(SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(lhv), "version", FALSE)));
     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(lhv), "alpha", 5 ) )
        lalpha = TRUE;
 
     /* and the right hand term */
-    rav = (AV *)SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(rhv), "version", FALSE));
+    rav = MUTABLE_AV(SvRV(*hv_fetchs(MUTABLE_HV(rhv), "version", FALSE)));
     if ( hv_exists(MUTABLE_HV(rhv), "alpha", 5 ) )
        ralpha = TRUE;