This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
embed.fnc: Certain fcns don't have Perl_ prefix
authorKarl Williamson <khw@cpan.org>
Tue, 23 Jul 2019 17:28:55 +0000 (11:28 -0600)
committerKarl Williamson <khw@cpan.org>
Tue, 23 Jul 2019 17:38:09 +0000 (11:38 -0600)
This fixes embed.fnc to match the reality.

embed.fnc
proto.h

index 3f1d2ec..7d4da26 100644 (file)
--- a/embed.fnc
+++ b/embed.fnc
@@ -357,7 +357,7 @@ EXp |void   |av_reify       |NN AV *av
 ApdR   |SV*    |av_shift       |NN AV *av
 Apd    |SV**   |av_store       |NN AV *av|SSize_t key|NULLOK SV *val
 AidR   |SSize_t|av_top_index   |NN AV *av
-AmpdR  |SSize_t|av_tindex      |NN AV *av
+AmdR   |SSize_t|av_tindex      |NN AV *av
 Apd    |void   |av_undef       |NN AV *av
 Apdoex |SV**   |av_create_and_unshift_one|NN AV **const avp|NN SV *const val
 Apd    |void   |av_unshift     |NN AV *av|SSize_t num
@@ -884,8 +884,8 @@ ATiR        |unsigned int|_variant_byte_number|PERL_UINTMAX_T word
 EiTR   |Size_t |variant_under_utf8_count|NN const U8* const s              \
                |NN const U8* const e
 #endif
-AmTpdRP        |bool   |is_ascii_string|NN const U8* const s|STRLEN len
-AmTpdRP        |bool   |is_invariant_string|NN const U8* const s|STRLEN len
+AmTdRP |bool   |is_ascii_string|NN const U8* const s|STRLEN len
+AmTdRP |bool   |is_invariant_string|NN const U8* const s|STRLEN len
 #if defined(PERL_CORE) || defined (PERL_EXT)
 EXTidR |bool   |is_utf8_non_invariant_string|NN const U8* const s          \
                |STRLEN len
@@ -898,11 +898,11 @@ ATidR     |Size_t |isSTRICT_UTF8_CHAR |NN const U8 * const s0                 \
                                    |NN const U8 * const e
 ATidR  |Size_t |isC9_STRICT_UTF8_CHAR |NN const U8 * const s0              \
                                       |NN const U8 * const e
-ATmdpR |bool   |is_utf8_string |NN const U8 *s|STRLEN len
+ATmd |bool   |is_utf8_string |NN const U8 *s|STRLEN len
 ATidR  |bool   |is_utf8_string_flags                                       \
                |NN const U8 *s|STRLEN len|const U32 flags
-ATmdpR |bool   |is_strict_utf8_string|NN const U8 *s|STRLEN len
-ATmdpR |bool   |is_c9strict_utf8_string|NN const U8 *s|STRLEN len
+ATmd |bool   |is_strict_utf8_string|NN const U8 *s|STRLEN len
+ATmd |bool   |is_c9strict_utf8_string|NN const U8 *s|STRLEN len
 ATpdmb |bool   |is_utf8_string_loc                                         \
                |NN const U8 *s|const STRLEN len|NN const U8 **ep
 ATdm   |bool   |is_utf8_string_loc_flags                                   \
@@ -1279,7 +1279,7 @@ AfpdR     |SV*    |newSVpvf       |NN const char *const pat|...
 ApR    |SV*    |vnewSVpvf      |NN const char *const pat|NULLOK va_list *const args
 Apd    |SV*    |newSVrv        |NN SV *const rv|NULLOK const char *const classname
 ApmbdR |SV*    |newSVsv        |NULLOK SV *const old
-ApmdR  |SV*    |newSVsv_nomg   |NULLOK SV *const old
+AmdR   |SV*    |newSVsv_nomg   |NULLOK SV *const old
 ApR    |SV*    |newSVsv_flags  |NULLOK SV *const old|I32 flags
 ApdR   |SV*    |newSV_type     |const svtype type
 ApdR   |OP*    |newUNOP        |I32 type|I32 flags|NULLOK OP* first
@@ -2990,7 +2990,7 @@ Apd       |void   |sv_catpvn_flags|NN SV *const dstr|NN const char *sstr|const STRLEN le
 Apd    |void   |sv_catpv_flags |NN SV *dstr|NN const char *sstr \
                                |const I32 flags
 Apd    |void   |sv_catsv_flags |NN SV *const dsv|NULLOK SV *const ssv|const I32 flags
-Apmd   |STRLEN |sv_utf8_upgrade_flags|NN SV *const sv|const I32 flags
+Amd    |STRLEN |sv_utf8_upgrade_flags|NN SV *const sv|const I32 flags
 Ap     |STRLEN |sv_utf8_upgrade_flags_grow|NN SV *const sv|const I32 flags|STRLEN extra
 Apd    |char*  |sv_pvn_force_flags|NN SV *const sv|NULLOK STRLEN *const lp|const I32 flags
 Apmb   |void   |sv_copypv      |NN SV *const dsv|NN SV *const ssv
diff --git a/proto.h b/proto.h
index 5eaec44..00a2ca0 100644 (file)
--- a/proto.h
+++ b/proto.h
@@ -248,7 +248,7 @@ PERL_CALLCONV SV*   Perl_av_shift(pTHX_ AV *av)
 PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_store(pTHX_ AV *av, SSize_t key, SV *val);
 #define PERL_ARGS_ASSERT_AV_STORE      \
        assert(av)
-/* PERL_CALLCONV SSize_t       Perl_av_tindex(pTHX_ AV *av)
+/* PERL_CALLCONV SSize_t       av_tindex(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__warn_unused_result__; */
 
 #ifndef PERL_NO_INLINE_FUNCTIONS
@@ -1454,11 +1454,11 @@ PERL_STATIC_INLINE Size_t       S_isUTF8_CHAR(const U8 * const s0, const U8 * const e)
        assert(s0); assert(e)
 #endif
 
-/* PERL_CALLCONV bool  Perl_is_ascii_string(const U8* const s, STRLEN len)
+/* PERL_CALLCONV bool  is_ascii_string(const U8* const s, STRLEN len)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__pure__; */
 
-/* PERL_CALLCONV bool  Perl_is_c9strict_utf8_string(const U8 *s, STRLEN len)
+/* PERL_CALLCONV bool  is_c9strict_utf8_string(const U8 *s, STRLEN len)
                        __attribute__warn_unused_result__; */
 
 /* PERL_CALLCONV bool  is_c9strict_utf8_string_loc(const U8 *s, STRLEN len, const U8 **ep); */
@@ -1467,7 +1467,7 @@ PERL_STATIC_INLINE bool   S_is_c9strict_utf8_string_loclen(const U8 *s, STRLEN len
 #define PERL_ARGS_ASSERT_IS_C9STRICT_UTF8_STRING_LOCLEN        \
        assert(s)
 #endif
-/* PERL_CALLCONV bool  Perl_is_invariant_string(const U8* const s, STRLEN len)
+/* PERL_CALLCONV bool  is_invariant_string(const U8* const s, STRLEN len)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__pure__; */
 
@@ -1481,7 +1481,7 @@ PERL_STATIC_INLINE bool   S_is_safe_syscall(pTHX_ const char *pv, STRLEN len, cons
        assert(pv); assert(what); assert(op_name)
 #endif
 
-/* PERL_CALLCONV bool  Perl_is_strict_utf8_string(const U8 *s, STRLEN len)
+/* PERL_CALLCONV bool  is_strict_utf8_string(const U8 *s, STRLEN len)
                        __attribute__warn_unused_result__; */
 
 /* PERL_CALLCONV bool  is_strict_utf8_string_loc(const U8 *s, STRLEN len, const U8 **ep); */
@@ -1853,7 +1853,7 @@ PERL_CALLCONV bool        Perl_is_utf8_space(pTHX_ const U8 *p)
        assert(p)
 #endif
 
-/* PERL_CALLCONV bool  Perl_is_utf8_string(const U8 *s, STRLEN len)
+/* PERL_CALLCONV bool  is_utf8_string(const U8 *s, STRLEN len)
                        __attribute__warn_unused_result__; */
 
 #ifndef PERL_NO_INLINE_FUNCTIONS
@@ -2545,7 +2545,7 @@ PERL_CALLCONV SV* Perl_newSVsv(pTHX_ SV *const old)
 PERL_CALLCONV SV*      Perl_newSVsv_flags(pTHX_ SV *const old, I32 flags)
                        __attribute__warn_unused_result__;
 
-/* PERL_CALLCONV SV*   Perl_newSVsv_nomg(pTHX_ SV *const old)
+/* PERL_CALLCONV SV*   newSVsv_nomg(pTHX_ SV *const old)
                        __attribute__warn_unused_result__; */
 
 PERL_CALLCONV SV*      Perl_newSVuv(pTHX_ const UV u)
@@ -3712,7 +3712,7 @@ PERL_CALLCONV STRLEN      Perl_sv_utf8_upgrade(pTHX_ SV *sv);
 #define PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_UPGRADE       \
        assert(sv)
 #endif
-/* PERL_CALLCONV STRLEN        Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ SV *const sv, const I32 flags); */
+/* PERL_CALLCONV STRLEN        sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ SV *const sv, const I32 flags); */
 PERL_CALLCONV STRLEN   Perl_sv_utf8_upgrade_flags_grow(pTHX_ SV *const sv, const I32 flags, STRLEN extra);
 #define PERL_ARGS_ASSERT_SV_UTF8_UPGRADE_FLAGS_GROW    \
        assert(sv)