This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Goodbye xav_arylen. You won't be missed that much.
authorNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Sun, 29 May 2005 19:35:38 +0000 (19:35 +0000)
committerNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Sun, 29 May 2005 19:35:38 +0000 (19:35 +0000)
So now there's a buy 5 get one free offer on PVAV bodies.

p4raw-id: //depot/perl@24619

av.c
av.h
dump.c
embed.fnc
global.sym
perl.h
pp.c
proto.h
sv.c

diff --git a/av.c b/av.c
index 12b2ee3..7201893 100644 (file)
--- a/av.c
+++ b/av.c
@@ -936,6 +936,23 @@ Perl_av_exists(pTHX_ AV *av, I32 key)
        return FALSE;
 }
 
+SV **
+Perl_av_arylen_p(pTHX_ AV *av) {
+    dVAR;
+    MAGIC *mg = mg_find((SV*)av, PERL_MAGIC_arylen_p);
+
+    if (!mg) {
+       mg = sv_magicext((SV*)av, 0, PERL_MAGIC_arylen_p, 0, 0, 0);
+
+       if (!mg) {
+           Perl_die(aTHX_ "panic: av_arylen_p");
+       }
+       /* sv_magicext won't set this for us because we pass in a NULL obj  */
+       mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
+    }
+    return &(mg->mg_obj);
+}
+
 /*
  * Local variables:
  * c-indentation-style: bsd
diff --git a/av.h b/av.h
index f8dffc9..9ed171d 100644 (file)
--- a/av.h
+++ b/av.h
@@ -19,7 +19,6 @@ struct xpvav {
     }          xiv_u;
     MAGIC*     xmg_magic;      /* magic for scalar array */
     HV*                xmg_stash;      /* class package */
-    SV*                xav_arylen;
 };
 
 #if !defined(PERL_EXPERIMENTAL_LAYOUT)
@@ -35,7 +34,6 @@ typedef struct {
     }          xiv_u;
     MAGIC*     xmg_magic;      /* magic for scalar array */
     HV*                xmg_stash;      /* class package */
-    SV*                xav_arylen;
 } xpvav_allocated;
 #endif
 
@@ -81,7 +79,7 @@ Same as C<av_len()>.  Deprecated, use C<av_len()> instead.
 #define AvALLOC(av)    (*((SV***)&((XPVAV*)  SvANY(av))->xav_alloc))
 #define AvMAX(av)      ((XPVAV*)  SvANY(av))->xav_max
 #define AvFILLp(av)    ((XPVAV*)  SvANY(av))->xav_fill
-#define AvARYLEN(av)   (*((SV**)&((XPVAV*)  SvANY(av))->xav_arylen))
+#define AvARYLEN(av)   (*Perl_av_arylen_p(aTHX_ (AV*)av))
 
 #define AvREAL(av)     (SvFLAGS(av) & SVpav_REAL)
 #define AvREAL_on(av)  (SvFLAGS(av) |= SVpav_REAL)
diff --git a/dump.c b/dump.c
index c820687..caf2f8c 100644 (file)
--- a/dump.c
+++ b/dump.c
@@ -895,6 +895,7 @@ static const struct { const char type; const char *name; } magic_names[] = {
        { PERL_MAGIC_pos,            "pos(.)" },
        { PERL_MAGIC_symtab,         "symtab(:)" },
        { PERL_MAGIC_backref,        "backref(<)" },
+       { PERL_MAGIC_arylen_p,       "arylen_p(@)" },
        { PERL_MAGIC_overload,       "overload(A)" },
        { PERL_MAGIC_bm,             "bm(B)" },
        { PERL_MAGIC_regdata,        "regdata(D)" },
@@ -1349,7 +1350,7 @@ Perl_do_sv_dump(pTHX_ I32 level, PerlIO *file, SV *sv, I32 nest, I32 maxnest, bo
            PerlIO_putc(file, '\n');
        Perl_dump_indent(aTHX_ level, file, "  FILL = %"IVdf"\n", (IV)AvFILLp(sv));
        Perl_dump_indent(aTHX_ level, file, "  MAX = %"IVdf"\n", (IV)AvMAX(sv));
-       Perl_dump_indent(aTHX_ level, file, "  ARYLEN = 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(AvARYLEN(sv)));
+       Perl_dump_indent(aTHX_ level, file, "  ARYLEN = 0x%"UVxf"\n", SvMAGIC(sv) ? PTR2UV(AvARYLEN(sv)) : 0);
        sv_setpvn(d, "", 0);
        if (AvREAL(sv)) sv_catpv(d, ",REAL");
        if (AvREIFY(sv))        sv_catpv(d, ",REIFY");
index 625e5e1..56232cd 100644 (file)
--- a/embed.fnc
+++ b/embed.fnc
@@ -106,6 +106,7 @@ ApdR        |SV*    |av_shift       |AV* ar
 Apd    |SV**   |av_store       |AV* ar|I32 key|SV* val
 Apd    |void   |av_undef       |AV* ar
 Apd    |void   |av_unshift     |AV* ar|I32 num
+Apo    |SV**   |av_arylen_p    |AV* av
 pR     |OP*    |bind_match     |I32 type|NN OP* left|NN OP* pat
 pR     |OP*    |block_end      |I32 floor|OP* seq
 ApR    |I32    |block_gimme
index 903eb77..dcff9d8 100644 (file)
@@ -49,6 +49,7 @@ Perl_av_shift
 Perl_av_store
 Perl_av_undef
 Perl_av_unshift
+Perl_av_arylen_p
 Perl_block_gimme
 Perl_call_list
 Perl_cast_ulong
diff --git a/perl.h b/perl.h
index 7688d96..3c17674 100644 (file)
--- a/perl.h
+++ b/perl.h
@@ -3185,6 +3185,7 @@ Gid_t getegid (void);
 #define PERL_MAGIC_backref       '<' /* for weak ref data */
 #define PERL_MAGIC_symtab        ':' /* extra data for symbol tables */
 #define PERL_MAGIC_rhash         '%' /* extra data for restricted hashes */
+#define PERL_MAGIC_arylen_p      '@' /* to move arylen out of XPVAV */
 #define PERL_MAGIC_ext           '~' /* Available for use by extensions */
 
 
diff --git a/pp.c b/pp.c
index f63b372..97a5cfb 100644 (file)
--- a/pp.c
+++ b/pp.c
@@ -295,13 +295,13 @@ PP(pp_av2arylen)
 {
     dSP;
     AV *av = (AV*)TOPs;
-    SV *sv = AvARYLEN(av);
-    if (!sv) {
-       AvARYLEN(av) = sv = NEWSV(0,0);
-       sv_upgrade(sv, SVt_IV);
-       sv_magic(sv, (SV*)av, PERL_MAGIC_arylen, Nullch, 0);
+    SV **sv = Perl_av_arylen_p(aTHX_ (AV*)av);
+    if (!*sv) {
+       *sv = NEWSV(0,0);
+       sv_upgrade(*sv, SVt_PVMG);
+       sv_magic(*sv, (SV*)av, PERL_MAGIC_arylen, Nullch, 0);
     }
-    SETs(sv);
+    SETs(*sv);
     RETURN;
 }
 
diff --git a/proto.h b/proto.h
index 1a656e8..b2436b1 100644 (file)
--- a/proto.h
+++ b/proto.h
@@ -111,6 +111,7 @@ PERL_CALLCONV SV*   Perl_av_shift(pTHX_ AV* ar)
 PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_store(pTHX_ AV* ar, I32 key, SV* val);
 PERL_CALLCONV void     Perl_av_undef(pTHX_ AV* ar);
 PERL_CALLCONV void     Perl_av_unshift(pTHX_ AV* ar, I32 num);
+PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_arylen_p(pTHX_ AV* av);
 PERL_CALLCONV OP*      Perl_bind_match(pTHX_ I32 type, OP* left, OP* pat)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
diff --git a/sv.c b/sv.c
index e8c47f5..df40915 100644 (file)
--- a/sv.c
+++ b/sv.c
@@ -1879,7 +1879,6 @@ Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 mt)
            AvMAX(sv)   = -1;
            AvFILLp(sv) = -1;
            AvALLOC(sv) = 0;
-           AvARYLEN(sv)= 0;
            AvREAL_only(sv);
        }
        /* to here.  */
@@ -5454,6 +5453,7 @@ Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 nam
     case PERL_MAGIC_vec:
        vtable = &PL_vtbl_vec;
        break;
+    case PERL_MAGIC_arylen_p:
     case PERL_MAGIC_rhash:
     case PERL_MAGIC_symtab:
     case PERL_MAGIC_vstring:
@@ -10886,7 +10886,6 @@ Perl_sv_dup(pTHX_ SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
        SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
        SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(sstr), param));
        SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(sstr), param));
-       AvARYLEN((AV*)dstr) = sv_dup_inc(AvARYLEN((AV*)sstr), param);
        if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
            SV **dst_ary, **src_ary;
            SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;