This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
refactor Perl_sv_add_backref
authorDavid Mitchell <davem@iabyn.com>
Thu, 29 Jul 2010 22:05:17 +0000 (23:05 +0100)
committerDavid Mitchell <davem@iabyn.com>
Sun, 1 Aug 2010 20:47:30 +0000 (21:47 +0100)
No functional changes, but concentrate the assigning of a new AV in a
single place, to make the next commit easier

sv.c

diff --git a/sv.c b/sv.c
index ca61fd8..c4b940d 100644 (file)
--- a/sv.c
+++ b/sv.c
@@ -5329,46 +5329,51 @@ void
 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *const tsv, SV *const sv)
 {
     dVAR;
+    SV **svp;
     AV *av;
+    MAGIC *mg = NULL;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_SV_ADD_BACKREF;
 
     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
-       AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
-
-       av = *avp;
-       if (!av) {
-           /* There is no AV in the official place - try a fixup.  */
-           MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
+       svp = (SV**)Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ MUTABLE_HV(tsv));
 
-           if (mg) {
-               /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
-               av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
+       if (!*svp) {
+           if ((mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref))) {
+               /* Aha. They've got it stowed in magic instead.
+                * Move it back to xhv_backreferences */
+               *svp = mg->mg_obj;
                /* Stop mg_free decreasing the reference count.  */
                mg->mg_obj = NULL;
                /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
                   there's no AV to free up.  */
                mg->mg_virtual = 0;
                sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
-           } else {
-               av = newAV();
-               AvREAL_off(av);
-               SvREFCNT_inc_simple_void(av); /* see discussion above */
+               mg = NULL;
            }
-           *avp = av;
        }
     } else {
-       const MAGIC *const mg
-           = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
-       if (mg)
-           av = MUTABLE_AV(mg->mg_obj);
-       else {
-           av = newAV();
-           AvREAL_off(av);
-           sv_magic(tsv, MUTABLE_SV(av), PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
-           /* av now has a refcnt of 2; see discussion above */
+       if (! ((mg =
+           (SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL))))
+       {
+           sv_magic(tsv, NULL, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
+           mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
        }
+       svp = &(mg->mg_obj);
     }
+
+    if (!*svp) {
+       av = newAV();
+       AvREAL_off(av);
+       SvREFCNT_inc_simple_void(av);
+       /* av now has a refcnt of 2; see discussion above */
+       if (mg)
+           mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
+       *svp = (SV*)av;
+    }
+    else
+       av = (AV*)*svp;
+
     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
     }