This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
anonymous stashes
authorAbhijit Menon-Sen <ams@wiw.org>
Tue, 12 Jun 2001 12:47:04 +0000 (18:17 +0530)
committerJarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>
Tue, 12 Jun 2001 12:52:57 +0000 (12:52 +0000)
Message-ID: <20010612124704.A29029@lustre.linux.in>

p4raw-id: //depot/perl@10533

dump.c
gv.c
sv.c
xsutils.c

diff --git a/dump.c b/dump.c
index 4547aea..bbbcec3 100644 (file)
--- a/dump.c
+++ b/dump.c
@@ -60,8 +60,8 @@ Perl_dump_packsubs(pTHX_ HV *stash)
                dump_sub(gv);
            if (GvFORM(gv))
                dump_form(gv);
-           if (HeKEY(entry)[HeKLEN(entry)-1] == ':' &&
-             (hv = GvHV(gv)) && HvNAME(hv) && hv != PL_defstash)
+           if (HeKEY(entry)[HeKLEN(entry)-1] == ':'
+               && (hv = GvHV(gv)) && hv != PL_defstash)
                dump_packsubs(hv);              /* nested package */
        }
     }
@@ -883,7 +883,7 @@ Perl_do_gvgv_dump(pTHX_ I32 level, PerlIO *file, char *name, GV *sv)
     Perl_dump_indent(aTHX_ level, file, "%s = 0x%"UVxf, name, PTR2UV(sv));
     if (sv && GvNAME(sv)) {
        PerlIO_printf(file, "\t\"");
-       if (GvSTASH(sv) && HvNAME(GvSTASH(sv)))
+       if (GvSTASH(sv))
            PerlIO_printf(file, "%s\" :: \"", HvNAME(GvSTASH(sv)));
        PerlIO_printf(file, "%s\"\n", GvNAME(sv));
     }
diff --git a/gv.c b/gv.c
index c0f0d93..71ec31d 100644 (file)
--- a/gv.c
+++ b/gv.c
@@ -195,8 +195,6 @@ Perl_gv_fetchmeth(pTHX_ HV *stash, const char *name, STRLEN len, I32 level)
            return 0;
     }
 
-    if (!HvNAME(stash))
-        Perl_croak(aTHX_ "Can't use anonymous symbol table for method lookup");
     if ((level > 100) || (level < -100))
        Perl_croak(aTHX_ "Recursive inheritance detected while looking for method '%s' in package '%s'",
              name, HvNAME(stash));
@@ -1077,7 +1075,7 @@ Perl_gv_check(pTHX_ HV *stash)
     for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
        for (entry = HvARRAY(stash)[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
            if (HeKEY(entry)[HeKLEN(entry)-1] == ':' &&
-               (gv = (GV*)HeVAL(entry)) && (hv = GvHV(gv)) && HvNAME(hv))
+               (gv = (GV*)HeVAL(entry)) && (hv = GvHV(gv)))
            {
                if (hv != PL_defstash && hv != stash)
                     gv_check(hv);              /* nested package */
diff --git a/sv.c b/sv.c
index 8ad8594..3ae98ef 100644 (file)
--- a/sv.c
+++ b/sv.c
@@ -8164,8 +8164,8 @@ Perl_sv_dup(pTHX_ SV *sstr)
        }
        HvPMROOT((HV*)dstr)     = HvPMROOT((HV*)sstr);          /* XXX */
        HvNAME((HV*)dstr)       = SAVEPV(HvNAME((HV*)sstr));
-    if(HvNAME((HV*)dstr))
-        av_push(PL_clone_callbacks,dstr);
+       if(HvNAME((HV*)dstr))
+           av_push(PL_clone_callbacks, dstr);
        break;
     case SVt_PVFM:
        SvANY(dstr)     = new_XPVFM();
index 1a95191..9df4ce4 100644 (file)
--- a/xsutils.c
+++ b/xsutils.c
@@ -231,10 +231,9 @@ usage:
        HV *stash = Nullhv;
        switch (SvTYPE(sv)) {
        case SVt_PVCV:
-           if (CvGV(sv) && isGV(CvGV(sv)) && GvSTASH(CvGV(sv)) &&
-                           HvNAME(GvSTASH(CvGV(sv))))
+           if (CvGV(sv) && isGV(CvGV(sv)) && GvSTASH(CvGV(sv)))
                stash = GvSTASH(CvGV(sv));
-           else if (/* !CvANON(sv) && */ CvSTASH(sv) && HvNAME(CvSTASH(sv)))
+           else if (/* !CvANON(sv) && */ CvSTASH(sv))
                stash = CvSTASH(sv);
            break;
        case SVt_PVMG:
@@ -242,7 +241,7 @@ usage:
                break;
            /*FALLTHROUGH*/
        case SVt_PVGV:
-           if (GvGP(sv) && GvESTASH((GV*)sv) && HvNAME(GvESTASH((GV*)sv)))
+           if (GvGP(sv) && GvESTASH((GV*)sv))
                stash = GvESTASH((GV*)sv);
            break;
        default: