This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Assert that the av argument to all the av_*() functions is an array.
authorNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Sat, 8 Mar 2008 11:20:28 +0000 (11:20 +0000)
committerNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Sat, 8 Mar 2008 11:20:28 +0000 (11:20 +0000)
p4raw-id: //depot/perl@33452

av.c

diff --git a/av.c b/av.c
index fa2be12..e6c26bc 100644 (file)
--- a/av.c
+++ b/av.c
@@ -28,6 +28,7 @@ Perl_av_reify(pTHX_ AV *av)
     I32 key;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_REIFY;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (AvREAL(av))
        return;
@@ -67,6 +68,7 @@ Perl_av_extend(pTHX_ AV *av, I32 key)
     MAGIC *mg;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_EXTEND;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     mg = SvTIED_mg((SV*)av, PERL_MAGIC_tied);
     if (mg) {
@@ -210,6 +212,7 @@ Perl_av_fetch(pTHX_ register AV *av, I32 key, I32 lval)
     dVAR;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_FETCH;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (SvRMAGICAL(av)) {
         const MAGIC * const tied_magic = mg_find((SV*)av, PERL_MAGIC_tied);
@@ -293,6 +296,7 @@ Perl_av_store(pTHX_ register AV *av, I32 key, SV *val)
     SV** ary;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_STORE;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     /* S_regclass relies on being able to pass in a NULL sv
        (unicode_alternate may be NULL).
@@ -384,6 +388,8 @@ Perl_av_make(pTHX_ register I32 size, register SV **strp)
     register AV * const av = (AV*)newSV_type(SVt_PVAV);
     /* sv_upgrade does AvREAL_only()  */
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_MAKE;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
+
     if (size) {                /* "defined" was returning undef for size==0 anyway. */
         register SV** ary;
         register I32 i;
@@ -417,6 +423,8 @@ Perl_av_clear(pTHX_ register AV *av)
     I32 extra;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_CLEAR;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
+
 #ifdef DEBUGGING
     if (SvREFCNT(av) == 0 && ckWARN_d(WARN_DEBUGGING)) {
        Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING), "Attempt to clear deleted array");
@@ -470,6 +478,7 @@ void
 Perl_av_undef(pTHX_ register AV *av)
 {
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_UNDEF;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     /* Give any tie a chance to cleanup first */
     if (SvTIED_mg((SV*)av, PERL_MAGIC_tied)) 
@@ -503,6 +512,7 @@ void
 Perl_av_create_and_push(pTHX_ AV **const avp, SV *const val)
 {
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_CREATE_AND_PUSH;
+
     if (!*avp)
        *avp = newAV();
     av_push(*avp, val);
@@ -524,6 +534,7 @@ Perl_av_push(pTHX_ register AV *av, SV *val)
     MAGIC *mg;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_PUSH;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (SvREADONLY(av))
        Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
@@ -562,6 +573,7 @@ Perl_av_pop(pTHX_ register AV *av)
     MAGIC* mg;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_POP;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (SvREADONLY(av))
        Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
@@ -605,6 +617,7 @@ SV **
 Perl_av_create_and_unshift_one(pTHX_ AV **const avp, SV *const val)
 {
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_CREATE_AND_UNSHIFT_ONE;
+
     if (!*avp)
        *avp = newAV();
     av_unshift(*avp, 1);
@@ -629,6 +642,7 @@ Perl_av_unshift(pTHX_ register AV *av, register I32 num)
     MAGIC* mg;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_UNSHIFT;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (SvREADONLY(av))
        Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
@@ -700,6 +714,7 @@ Perl_av_shift(pTHX_ register AV *av)
     MAGIC* mg;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_SHIFT;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (SvREADONLY(av))
        Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
@@ -745,6 +760,8 @@ I32
 Perl_av_len(pTHX_ register const AV *av)
 {
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_LEN;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
+
     return AvFILL(av);
 }
 
@@ -769,6 +786,7 @@ Perl_av_fill(pTHX_ register AV *av, I32 fill)
     MAGIC *mg;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_FILL;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (fill < 0)
        fill = -1;
@@ -827,6 +845,7 @@ Perl_av_delete(pTHX_ AV *av, I32 key, I32 flags)
     SV *sv;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_DELETE;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (SvREADONLY(av))
        Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
@@ -913,6 +932,7 @@ Perl_av_exists(pTHX_ AV *av, I32 key)
 {
     dVAR;
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_EXISTS;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     if (SvRMAGICAL(av)) {
         const MAGIC * const tied_magic = mg_find((SV*)av, PERL_MAGIC_tied);
@@ -969,6 +989,7 @@ S_get_aux_mg(pTHX_ AV *av) {
     MAGIC *mg;
 
     PERL_ARGS_ASSERT_GET_AUX_MG;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     mg = mg_find((SV*)av, PERL_MAGIC_arylen_p);
 
@@ -987,6 +1008,7 @@ Perl_av_arylen_p(pTHX_ AV *av) {
     MAGIC *const mg = get_aux_mg(av);
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_ARYLEN_P;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
     return &(mg->mg_obj);
 }
@@ -996,6 +1018,7 @@ Perl_av_iter_p(pTHX_ AV *av) {
     MAGIC *const mg = get_aux_mg(av);
 
     PERL_ARGS_ASSERT_AV_ITER_P;
+    assert(SvTYPE(av) == SVt_PVAV);
 
 #if IVSIZE == I32SIZE
     return (IV *)&(mg->mg_len);