This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
[perl #32039] Chained goto &sub drops data too early.
[perl5.git] / pp_ctl.c
index 2c18cf5..4b894fc 100644 (file)
--- a/pp_ctl.c
+++ b/pp_ctl.c
@@ -2248,7 +2248,6 @@ PP(pp_goto)
     char *label;
     int do_dump = (PL_op->op_type == OP_DUMP);
     static char must_have_label[] = "goto must have label";
     char *label;
     int do_dump = (PL_op->op_type == OP_DUMP);
     static char must_have_label[] = "goto must have label";
-    AV *oldav = Nullav;
 
     label = 0;
     if (PL_op->op_flags & OPf_STACKED) {
 
     label = 0;
     if (PL_op->op_flags & OPf_STACKED) {
@@ -2263,6 +2262,7 @@ PP(pp_goto)
            SV** mark;
            I32 items = 0;
            I32 oldsave;
            SV** mark;
            I32 items = 0;
            I32 oldsave;
+           bool reified = 0;
 
        retry:
            if (!CvROOT(cv) && !CvXSUB(cv)) {
 
        retry:
            if (!CvROOT(cv) && !CvXSUB(cv)) {
@@ -2304,16 +2304,16 @@ PP(pp_goto)
                Copy(AvARRAY(av), SP + 1, items, SV*);
                SvREFCNT_dec(GvAV(PL_defgv));
                GvAV(PL_defgv) = cx->blk_sub.savearray;
                Copy(AvARRAY(av), SP + 1, items, SV*);
                SvREFCNT_dec(GvAV(PL_defgv));
                GvAV(PL_defgv) = cx->blk_sub.savearray;
+               CLEAR_ARGARRAY(av);
                /* abandon @_ if it got reified */
                if (AvREAL(av)) {
                /* abandon @_ if it got reified */
                if (AvREAL(av)) {
-                   oldav = av; /* delay until return */
+                   reified = 1;
+                   SvREFCNT_dec(av);
                    av = newAV();
                    av_extend(av, items-1);
                    AvFLAGS(av) = AVf_REIFY;
                    PAD_SVl(0) = (SV*)(cx->blk_sub.argarray = av);
                }
                    av = newAV();
                    av_extend(av, items-1);
                    AvFLAGS(av) = AVf_REIFY;
                    PAD_SVl(0) = (SV*)(cx->blk_sub.argarray = av);
                }
-               else
-                   CLEAR_ARGARRAY(av);
            }
            else if (CvXSUB(cv)) {      /* put GvAV(defgv) back onto stack */
                AV* av;
            }
            else if (CvXSUB(cv)) {      /* put GvAV(defgv) back onto stack */
                AV* av;
@@ -2332,11 +2332,13 @@ PP(pp_goto)
 
            /* Now do some callish stuff. */
            SAVETMPS;
 
            /* Now do some callish stuff. */
            SAVETMPS;
-           /* For reified @_, delay freeing till return from new sub */
-           if (oldav)
-               SAVEFREESV((SV*)oldav);
            SAVEFREESV(cv); /* later, undo the 'avoid premature free' hack */
            if (CvXSUB(cv)) {
            SAVEFREESV(cv); /* later, undo the 'avoid premature free' hack */
            if (CvXSUB(cv)) {
+               if (reified) {
+                   I32 index;
+                   for (index=0; index<items; index++)
+                       sv_2mortal(SP[-index]);
+               }
 #ifdef PERL_XSUB_OLDSTYLE
                if (CvOLDSTYLE(cv)) {
                    I32 (*fp3)(int,int,int);
 #ifdef PERL_XSUB_OLDSTYLE
                if (CvOLDSTYLE(cv)) {
                    I32 (*fp3)(int,int,int);
@@ -2415,6 +2417,11 @@ PP(pp_goto)
                    Copy(mark,AvARRAY(av),items,SV*);
                    AvFILLp(av) = items - 1;
                    assert(!AvREAL(av));
                    Copy(mark,AvARRAY(av),items,SV*);
                    AvFILLp(av) = items - 1;
                    assert(!AvREAL(av));
+                   if (reified) {
+                       /* transfer 'ownership' of refcnts to new @_ */
+                       AvREAL_on(av);
+                       AvREIFY_off(av);
+                   }
                    while (items--) {
                        if (*mark)
                            SvTEMP_off(*mark);
                    while (items--) {
                        if (*mark)
                            SvTEMP_off(*mark);