This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Note in av_store() that S_regclass relies on being able to pass NULL.
[perl5.git] / av.c
diff --git a/av.c b/av.c
index 423d006..5f04d05 100644 (file)
--- a/av.c
+++ b/av.c
@@ -284,6 +284,10 @@ Perl_av_store(pTHX_ register AV *av, I32 key, SV *val)
 
     assert(av);
 
 
     assert(av);
 
+    /* S_regclass relies on being able to pass in a NULL sv
+       (unicode_alternate may be NULL).
+    */
+
     if (!val)
        val = &PL_sv_undef;
 
     if (!val)
        val = &PL_sv_undef;