This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
pp.h.c: Convert to use av_count()
[perl5.git] / pp.h
diff --git a/pp.h b/pp.h
index 1ab9a47..4805dfb 100644 (file)
--- a/pp.h
+++ b/pp.h
@@ -599,7 +599,7 @@ Does not use C<TARG>.  See also C<L</XPUSHu>>, C<L</mPUSHu>> and C<L</PUSHu>>.
                 SSize_t i;                                      \
                 SSize_t len;                                    \
                 assert(SvTYPE(tmpsv) == SVt_PVAV);              \
-                len = av_tindex((AV *)tmpsv) + 1;               \
+                len = av_count((AV *)tmpsv);                    \
                 (void)POPs; /* get rid of the arg */            \
                 EXTEND(sp, len);                                \
                 for (i = 0; i < len; ++i)                       \