This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
s/Nullcv/NULL/g
[perl5.git] / sv.c
diff --git a/sv.c b/sv.c
index 8778904..2b2f188 100644 (file)
--- a/sv.c
+++ b/sv.c
@@ -3002,7 +3002,7 @@ S_pvgv_assign(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
        if (intro) {
            if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
                SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
-               GvCV(dstr) = Nullcv;
+               GvCV(dstr) = NULL;
                GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
                PL_sub_generation++;
            }
@@ -6873,10 +6873,10 @@ Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
 {
     dVAR;
     GV *gv = Nullgv;
-    CV *cv = Nullcv;
+    CV *cv = NULL;
 
     if (!sv)
-       return *st = NULL, *gvp = Nullgv, Nullcv;
+       return *st = NULL, *gvp = Nullgv, NULL;
     switch (SvTYPE(sv)) {
     case SVt_PVCV:
        *st = CvSTASH(sv);
@@ -6886,7 +6886,7 @@ Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
     case SVt_PVAV:
        *st = NULL;
        *gvp = Nullgv;
-       return Nullcv;
+       return NULL;
     case SVt_PVGV:
        gv = (GV*)sv;
        *gvp = gv;
@@ -6918,7 +6918,7 @@ Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
        *gvp = gv;
        if (!gv) {
            *st = NULL;
-           return Nullcv;
+           return NULL;
        }
        /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
        if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {