This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
Remove some autoderef leftovers
[perl5.git] / pp.c
diff --git a/pp.c b/pp.c
index 0fff0d9..2794707 100644 (file)
--- a/pp.c
+++ b/pp.c
@@ -5307,41 +5307,11 @@ PP(pp_anonhash)
     RETURN;
 }
 
-static AV *
-S_deref_plain_array(pTHX_ AV *ary)
-{
-    if (SvTYPE(ary) == SVt_PVAV) return ary;
-    SvGETMAGIC((SV *)ary);
-    if (!SvROK(ary) || SvTYPE(SvRV(ary)) != SVt_PVAV)
-       Perl_die(aTHX_ "Not an ARRAY reference");
-    else if (SvOBJECT(SvRV(ary)))
-       Perl_die(aTHX_ "Not an unblessed ARRAY reference");
-    return (AV *)SvRV(ary);
-}
-
-#if defined(__GNUC__) && !defined(PERL_GCC_BRACE_GROUPS_FORBIDDEN)
-# define DEREF_PLAIN_ARRAY(ary)       \
-   ({                                  \
-     AV *aRrRay = ary;                  \
-     SvTYPE(aRrRay) == SVt_PVAV          \
-      ? aRrRay                            \
-      : S_deref_plain_array(aTHX_ aRrRay); \
-   })
-#else
-# define DEREF_PLAIN_ARRAY(ary)            \
-   (                                        \
-     PL_Sv = (SV *)(ary),                    \
-     SvTYPE(PL_Sv) == SVt_PVAV                \
-      ? (AV *)PL_Sv                            \
-      : S_deref_plain_array(aTHX_ (AV *)PL_Sv)  \
-   )
-#endif
-
 PP(pp_splice)
 {
     dSP; dMARK; dORIGMARK;
     int num_args = (SP - MARK);
-    AV *ary = DEREF_PLAIN_ARRAY(MUTABLE_AV(*++MARK));
+    AV *ary = MUTABLE_AV(*++MARK);
     SV **src;
     SV **dst;
     SSize_t i;
@@ -5550,7 +5520,7 @@ PP(pp_splice)
 PP(pp_push)
 {
     dSP; dMARK; dORIGMARK; dTARGET;
-    AV * const ary = DEREF_PLAIN_ARRAY(MUTABLE_AV(*++MARK));
+    AV * const ary = MUTABLE_AV(*++MARK);
     const MAGIC * const mg = SvTIED_mg((const SV *)ary, PERL_MAGIC_tied);
 
     if (mg) {
@@ -5593,7 +5563,7 @@ PP(pp_shift)
 {
     dSP;
     AV * const av = PL_op->op_flags & OPf_SPECIAL
-       ? MUTABLE_AV(GvAV(PL_defgv)) : DEREF_PLAIN_ARRAY(MUTABLE_AV(POPs));
+       ? MUTABLE_AV(GvAV(PL_defgv)) : MUTABLE_AV(POPs);
     SV * const sv = PL_op->op_type == OP_SHIFT ? av_shift(av) : av_pop(av);
     EXTEND(SP, 1);
     assert (sv);
@@ -5606,7 +5576,7 @@ PP(pp_shift)
 PP(pp_unshift)
 {
     dSP; dMARK; dORIGMARK; dTARGET;
-    AV *ary = DEREF_PLAIN_ARRAY(MUTABLE_AV(*++MARK));
+    AV *ary = MUTABLE_AV(*++MARK);
     const MAGIC * const mg = SvTIED_mg((const SV *)ary, PERL_MAGIC_tied);
 
     if (mg) {