This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
d683df9420bdc2985ad553fa1cf00cdec9013f14
[perl5.git] / av.c
1 /*    av.c
2  *
3  *    Copyright (c) 1991-1997, Larry Wall
4  *
5  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
6  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
7  *
8  */
9
10 /*
11  * "...for the Entwives desired order, and plenty, and peace (by which they
12  * meant that things should remain where they had set them)." --Treebeard
13  */
14
15 #include "EXTERN.h"
16 #include "perl.h"
17
18 void
19 av_reify(AV *av)
20 {
21     I32 key;
22     SV* sv;
23
24     if (AvREAL(av))
25         return;
26 #ifdef DEBUGGING
27     if (SvRMAGICAL(av) && mg_find((SV*)av,'P'))
28         warn("av_reify called on tied array");
29 #endif
30     key = AvMAX(av) + 1;
31     while (key > AvFILLp(av) + 1)
32         AvARRAY(av)[--key] = &sv_undef;
33     while (key) {
34         sv = AvARRAY(av)[--key];
35         assert(sv);
36         if (sv != &sv_undef) {
37             dTHR;
38             (void)SvREFCNT_inc(sv);
39         }
40     }
41     key = AvARRAY(av) - AvALLOC(av);
42     while (key)
43         AvALLOC(av)[--key] = &sv_undef;
44     AvREAL_on(av);
45 }
46
47 void
48 av_extend(AV *av, I32 key)
49 {
50     dTHR;                       /* only necessary if we have to extend stack */
51     MAGIC *mg;
52     if (SvRMAGICAL(av) && (mg = mg_find((SV*)av,'P'))) {
53         dSP;
54         ENTER;
55         SAVETMPS;
56         PUSHSTACKi(PERLSI_MAGIC);
57         PUSHMARK(SP);
58         EXTEND(SP,2);
59         PUSHs(mg->mg_obj);
60         PUSHs(sv_2mortal(newSViv(key+1)));
61         PUTBACK;
62         perl_call_method("EXTEND", G_SCALAR|G_DISCARD);
63         POPSTACK;
64         FREETMPS;
65         LEAVE;
66         return;
67     }
68     if (key > AvMAX(av)) {
69         SV** ary;
70         I32 tmp;
71         I32 newmax;
72
73         if (AvALLOC(av) != AvARRAY(av)) {
74             ary = AvALLOC(av) + AvFILLp(av) + 1;
75             tmp = AvARRAY(av) - AvALLOC(av);
76             Move(AvARRAY(av), AvALLOC(av), AvFILLp(av)+1, SV*);
77             AvMAX(av) += tmp;
78             SvPVX(av) = (char*)AvALLOC(av);
79             if (AvREAL(av)) {
80                 while (tmp)
81                     ary[--tmp] = &sv_undef;
82             }
83             
84             if (key > AvMAX(av) - 10) {
85                 newmax = key + AvMAX(av);
86                 goto resize;
87             }
88         }
89         else {
90             if (AvALLOC(av)) {
91 #ifndef STRANGE_MALLOC
92                 U32 bytes;
93 #endif
94
95 #if defined(MYMALLOC) && !defined(PURIFY)
96                 newmax = malloced_size((void*)AvALLOC(av))/sizeof(SV*) - 1;
97
98                 if (key <= newmax) 
99                     goto resized;
100 #endif 
101                 newmax = key + AvMAX(av) / 5;
102               resize:
103 #if defined(STRANGE_MALLOC) || defined(MYMALLOC)
104                 Renew(AvALLOC(av),newmax+1, SV*);
105 #else
106                 bytes = (newmax + 1) * sizeof(SV*);
107 #define MALLOC_OVERHEAD 16
108                 tmp = MALLOC_OVERHEAD;
109                 while (tmp - MALLOC_OVERHEAD < bytes)
110                     tmp += tmp;
111                 tmp -= MALLOC_OVERHEAD;
112                 tmp /= sizeof(SV*);
113                 assert(tmp > newmax);
114                 newmax = tmp - 1;
115                 New(2,ary, newmax+1, SV*);
116                 Copy(AvALLOC(av), ary, AvMAX(av)+1, SV*);
117                 if (AvMAX(av) > 64)
118                     offer_nice_chunk(AvALLOC(av), (AvMAX(av)+1) * sizeof(SV*));
119                 else
120                     Safefree(AvALLOC(av));
121                 AvALLOC(av) = ary;
122 #endif
123               resized:
124                 ary = AvALLOC(av) + AvMAX(av) + 1;
125                 tmp = newmax - AvMAX(av);
126                 if (av == curstack) {   /* Oops, grew stack (via av_store()?) */
127                     stack_sp = AvALLOC(av) + (stack_sp - stack_base);
128                     stack_base = AvALLOC(av);
129                     stack_max = stack_base + newmax;
130                 }
131             }
132             else {
133                 newmax = key < 3 ? 3 : key;
134                 New(2,AvALLOC(av), newmax+1, SV*);
135                 ary = AvALLOC(av) + 1;
136                 tmp = newmax;
137                 AvALLOC(av)[0] = &sv_undef;     /* For the stacks */
138             }
139             if (AvREAL(av)) {
140                 while (tmp)
141                     ary[--tmp] = &sv_undef;
142             }
143             
144             SvPVX(av) = (char*)AvALLOC(av);
145             AvMAX(av) = newmax;
146         }
147     }
148 }
149
150 SV**
151 av_fetch(register AV *av, I32 key, I32 lval)
152 {
153     SV *sv;
154
155     if (!av)
156         return 0;
157
158     if (key < 0) {
159         key += AvFILL(av) + 1;
160         if (key < 0)
161             return 0;
162     }
163
164     if (SvRMAGICAL(av)) {
165         if (mg_find((SV*)av,'P')) {
166             dTHR;
167             sv = sv_newmortal();
168             mg_copy((SV*)av, sv, 0, key);
169             av_fetch_sv = sv;
170             return &av_fetch_sv;
171         }
172     }
173
174     if (key > AvFILLp(av)) {
175         if (!lval)
176             return 0;
177         if (AvREALISH(av))
178             sv = NEWSV(5,0);
179         else
180             sv = sv_newmortal();
181         return av_store(av,key,sv);
182     }
183     if (AvARRAY(av)[key] == &sv_undef) {
184     emptyness:
185         if (lval) {
186             sv = NEWSV(6,0);
187             return av_store(av,key,sv);
188         }
189         return 0;
190     }
191     else if (AvREIFY(av)
192              && (!AvARRAY(av)[key]      /* eg. @_ could have freed elts */
193                  || SvTYPE(AvARRAY(av)[key]) == SVTYPEMASK)) {
194         AvARRAY(av)[key] = &sv_undef;   /* 1/2 reify */
195         goto emptyness;
196     }
197     return &AvARRAY(av)[key];
198 }
199
200 SV**
201 av_store(register AV *av, I32 key, SV *val)
202 {
203     SV** ary;
204     U32  fill;
205
206
207     if (!av)
208         return 0;
209     if (!val)
210         val = &sv_undef;
211
212     if (key < 0) {
213         key += AvFILL(av) + 1;
214         if (key < 0)
215             return 0;
216     }
217
218     if (SvREADONLY(av) && key >= AvFILL(av))
219         croak(no_modify);
220
221     if (SvRMAGICAL(av)) {
222         if (mg_find((SV*)av,'P')) {
223             if (val != &sv_undef) {
224                 mg_copy((SV*)av, val, 0, key);
225             }
226             return 0;
227         }
228     }
229
230     if (!AvREAL(av) && AvREIFY(av))
231         av_reify(av);
232     if (key > AvMAX(av))
233         av_extend(av,key);
234     ary = AvARRAY(av);
235     if (AvFILLp(av) < key) {
236         if (!AvREAL(av)) {
237             dTHR;
238             if (av == curstack && key > stack_sp - stack_base)
239                 stack_sp = stack_base + key;    /* XPUSH in disguise */
240             do
241                 ary[++AvFILLp(av)] = &sv_undef;
242             while (AvFILLp(av) < key);
243         }
244         AvFILLp(av) = key;
245     }
246     else if (AvREAL(av))
247         SvREFCNT_dec(ary[key]);
248     ary[key] = val;
249     if (SvSMAGICAL(av)) {
250         if (val != &sv_undef) {
251             MAGIC* mg = SvMAGIC(av);
252             sv_magic(val, (SV*)av, toLOWER(mg->mg_type), 0, key);
253         }
254         mg_set((SV*)av);
255     }
256     return &ary[key];
257 }
258
259 AV *
260 newAV(void)
261 {
262     register AV *av;
263
264     av = (AV*)NEWSV(3,0);
265     sv_upgrade((SV *)av, SVt_PVAV);
266     AvREAL_on(av);
267     AvALLOC(av) = 0;
268     SvPVX(av) = 0;
269     AvMAX(av) = AvFILLp(av) = -1;
270     return av;
271 }
272
273 AV *
274 av_make(register I32 size, register SV **strp)
275 {
276     register AV *av;
277     register I32 i;
278     register SV** ary;
279
280     av = (AV*)NEWSV(8,0);
281     sv_upgrade((SV *) av,SVt_PVAV);
282     AvFLAGS(av) = AVf_REAL;
283     if (size) {         /* `defined' was returning undef for size==0 anyway. */
284         New(4,ary,size,SV*);
285         AvALLOC(av) = ary;
286         SvPVX(av) = (char*)ary;
287         AvFILLp(av) = size - 1;
288         AvMAX(av) = size - 1;
289         for (i = 0; i < size; i++) {
290             assert (*strp);
291             ary[i] = NEWSV(7,0);
292             sv_setsv(ary[i], *strp);
293             strp++;
294         }
295     }
296     return av;
297 }
298
299 AV *
300 av_fake(register I32 size, register SV **strp)
301 {
302     register AV *av;
303     register SV** ary;
304
305     av = (AV*)NEWSV(9,0);
306     sv_upgrade((SV *)av, SVt_PVAV);
307     New(4,ary,size+1,SV*);
308     AvALLOC(av) = ary;
309     Copy(strp,ary,size,SV*);
310     AvFLAGS(av) = AVf_REIFY;
311     SvPVX(av) = (char*)ary;
312     AvFILLp(av) = size - 1;
313     AvMAX(av) = size - 1;
314     while (size--) {
315         assert (*strp);
316         SvTEMP_off(*strp);
317         strp++;
318     }
319     return av;
320 }
321
322 void
323 av_clear(register AV *av)
324 {
325     register I32 key;
326     SV** ary;
327
328 #ifdef DEBUGGING
329     if (SvREFCNT(av) <= 0) {
330         warn("Attempt to clear deleted array");
331     }
332 #endif
333     if (!av)
334         return;
335     /*SUPPRESS 560*/
336
337     if (SvREADONLY(av))
338         croak(no_modify);
339
340     /* Give any tie a chance to cleanup first */
341     if (SvRMAGICAL(av))
342         mg_clear((SV*)av); 
343
344     if (AvMAX(av) < 0)
345         return;
346
347     if (AvREAL(av)) {
348         ary = AvARRAY(av);
349         key = AvFILLp(av) + 1;
350         while (key) {
351             SvREFCNT_dec(ary[--key]);
352             ary[key] = &sv_undef;
353         }
354     }
355     if (key = AvARRAY(av) - AvALLOC(av)) {
356         AvMAX(av) += key;
357         SvPVX(av) = (char*)AvALLOC(av);
358     }
359     AvFILLp(av) = -1;
360
361 }
362
363 void
364 av_undef(register AV *av)
365 {
366     register I32 key;
367
368     if (!av)
369         return;
370     /*SUPPRESS 560*/
371
372     /* Give any tie a chance to cleanup first */
373     if (SvRMAGICAL(av) && mg_find((SV*)av,'P')) 
374         av_fill(av, -1);   /* mg_clear() ? */
375
376     if (AvREAL(av)) {
377         key = AvFILLp(av) + 1;
378         while (key)
379             SvREFCNT_dec(AvARRAY(av)[--key]);
380     }
381     Safefree(AvALLOC(av));
382     AvALLOC(av) = 0;
383     SvPVX(av) = 0;
384     AvMAX(av) = AvFILLp(av) = -1;
385     if (AvARYLEN(av)) {
386         SvREFCNT_dec(AvARYLEN(av));
387         AvARYLEN(av) = 0;
388     }
389 }
390
391 void
392 av_push(register AV *av, SV *val)
393 {             
394     MAGIC *mg;
395     if (!av)
396         return;
397     if (SvREADONLY(av))
398         croak(no_modify);
399
400     if (SvRMAGICAL(av) && (mg = mg_find((SV*)av,'P'))) {
401         dSP;
402         PUSHSTACKi(PERLSI_MAGIC);
403         PUSHMARK(SP);
404         EXTEND(SP,2);
405         PUSHs(mg->mg_obj);
406         PUSHs(val);
407         PUTBACK;
408         ENTER;
409         perl_call_method("PUSH", G_SCALAR|G_DISCARD);
410         LEAVE;
411         POPSTACK;
412         return;
413     }
414     av_store(av,AvFILLp(av)+1,val);
415 }
416
417 SV *
418 av_pop(register AV *av)
419 {
420     SV *retval;
421     MAGIC* mg;
422
423     if (!av || AvFILL(av) < 0)
424         return &sv_undef;
425     if (SvREADONLY(av))
426         croak(no_modify);
427     if (SvRMAGICAL(av) && (mg = mg_find((SV*)av,'P'))) {
428         dSP;    
429         PUSHSTACKi(PERLSI_MAGIC);
430         PUSHMARK(SP);
431         XPUSHs(mg->mg_obj);
432         PUTBACK;
433         ENTER;
434         if (perl_call_method("POP", G_SCALAR)) {
435             retval = newSVsv(*stack_sp--);    
436         } else {    
437             retval = &sv_undef;
438         }
439         LEAVE;
440         POPSTACK;
441         return retval;
442     }
443     retval = AvARRAY(av)[AvFILLp(av)];
444     AvARRAY(av)[AvFILLp(av)--] = &sv_undef;
445     if (SvSMAGICAL(av))
446         mg_set((SV*)av);
447     return retval;
448 }
449
450 void
451 av_unshift(register AV *av, register I32 num)
452 {
453     register I32 i;
454     register SV **ary;
455     MAGIC* mg;
456
457     if (!av || num <= 0)
458         return;
459     if (SvREADONLY(av))
460         croak(no_modify);
461
462     if (SvRMAGICAL(av) && (mg = mg_find((SV*)av,'P'))) {
463         dSP;
464         PUSHSTACKi(PERLSI_MAGIC);
465         PUSHMARK(SP);
466         EXTEND(SP,1+num);
467         PUSHs(mg->mg_obj);
468         while (num-- > 0) {
469             PUSHs(&sv_undef);
470         }
471         PUTBACK;
472         ENTER;
473         perl_call_method("UNSHIFT", G_SCALAR|G_DISCARD);
474         LEAVE;
475         POPSTACK;
476         return;
477     }
478
479     if (!AvREAL(av) && AvREIFY(av))
480         av_reify(av);
481     i = AvARRAY(av) - AvALLOC(av);
482     if (i) {
483         if (i > num)
484             i = num;
485         num -= i;
486     
487         AvMAX(av) += i;
488         AvFILLp(av) += i;
489         SvPVX(av) = (char*)(AvARRAY(av) - i);
490     }
491     if (num) {
492         i = AvFILLp(av);
493         av_extend(av, i + num);
494         AvFILLp(av) += num;
495         ary = AvARRAY(av);
496         Move(ary, ary + num, i + 1, SV*);
497         do {
498             ary[--num] = &sv_undef;
499         } while (num);
500     }
501 }
502
503 SV *
504 av_shift(register AV *av)
505 {
506     SV *retval;
507     MAGIC* mg;
508
509     if (!av || AvFILL(av) < 0)
510         return &sv_undef;
511     if (SvREADONLY(av))
512         croak(no_modify);
513     if (SvRMAGICAL(av) && (mg = mg_find((SV*)av,'P'))) {
514         dSP;
515         PUSHSTACKi(PERLSI_MAGIC);
516         PUSHMARK(SP);
517         XPUSHs(mg->mg_obj);
518         PUTBACK;
519         ENTER;
520         if (perl_call_method("SHIFT", G_SCALAR)) {
521             retval = newSVsv(*stack_sp--);            
522         } else {    
523             retval = &sv_undef;
524         }     
525         LEAVE;
526         POPSTACK;
527         return retval;
528     }
529     retval = *AvARRAY(av);
530     if (AvREAL(av))
531         *AvARRAY(av) = &sv_undef;
532     SvPVX(av) = (char*)(AvARRAY(av) + 1);
533     AvMAX(av)--;
534     AvFILLp(av)--;
535     if (SvSMAGICAL(av))
536         mg_set((SV*)av);
537     return retval;
538 }
539
540 I32
541 av_len(register AV *av)
542 {
543     return AvFILL(av);
544 }
545
546 void
547 av_fill(register AV *av, I32 fill)
548 {
549     MAGIC *mg;
550     if (!av)
551         croak("panic: null array");
552     if (fill < 0)
553         fill = -1;
554     if (SvRMAGICAL(av) && (mg = mg_find((SV*)av,'P'))) {
555         dSP;            
556         ENTER;
557         SAVETMPS;
558         PUSHSTACKi(PERLSI_MAGIC);
559         PUSHMARK(SP);
560         EXTEND(SP,2);
561         PUSHs(mg->mg_obj);
562         PUSHs(sv_2mortal(newSViv(fill+1)));
563         PUTBACK;
564         perl_call_method("STORESIZE", G_SCALAR|G_DISCARD);
565         POPSTACK;
566         FREETMPS;
567         LEAVE;
568         return;
569     }
570     if (fill <= AvMAX(av)) {
571         I32 key = AvFILLp(av);
572         SV** ary = AvARRAY(av);
573
574         if (AvREAL(av)) {
575             while (key > fill) {
576                 SvREFCNT_dec(ary[key]);
577                 ary[key--] = &sv_undef;
578             }
579         }
580         else {
581             while (key < fill)
582                 ary[++key] = &sv_undef;
583         }
584             
585         AvFILLp(av) = fill;
586         if (SvSMAGICAL(av))
587             mg_set((SV*)av);
588     }
589     else
590         (void)av_store(av,fill,&sv_undef);
591 }
592
593
594 /* AVHV: Support for treating arrays as if they were hashes.  The
595  * first element of the array should be a hash reference that maps
596  * hash keys to array indices.
597  */
598
599 STATIC I32
600 avhv_index_sv(SV* sv)
601 {
602     I32 index = SvIV(sv);
603     if (index < 1)
604         croak("Bad index while coercing array into hash");
605     return index;    
606 }
607
608 HV*
609 avhv_keys(AV *av)
610 {
611     SV **keysp = av_fetch(av, 0, FALSE);
612     if (keysp) {
613         SV *sv = *keysp;
614         if (SvGMAGICAL(sv))
615             mg_get(sv);
616         if (SvROK(sv)) {
617             sv = SvRV(sv);
618             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVHV)
619                 return (HV*)sv;
620         }
621     }
622     croak("Can't coerce array into hash");
623     return Nullhv;
624 }
625
626 SV**
627 avhv_fetch_ent(AV *av, SV *keysv, I32 lval, U32 hash)
628 {
629     SV **indsvp;
630     HV *keys = avhv_keys(av);
631     HE *he;
632     
633     he = hv_fetch_ent(keys, keysv, FALSE, hash);
634     if (!he)
635         croak("No such array field");
636     return av_fetch(av, avhv_index_sv(HeVAL(he)), lval);
637 }
638
639 bool
640 avhv_exists_ent(AV *av, SV *keysv, U32 hash)
641 {
642     HV *keys = avhv_keys(av);
643     return hv_exists_ent(keys, keysv, hash);
644 }
645
646 HE *
647 avhv_iternext(AV *av)
648 {
649     HV *keys = avhv_keys(av);
650     return hv_iternext(keys);
651 }
652
653 SV *
654 avhv_iterval(AV *av, register HE *entry)
655 {
656     SV *sv = hv_iterval(avhv_keys(av), entry);
657     return *av_fetch(av, avhv_index_sv(sv), TRUE);
658 }