This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
073c3dba9e8c133e07bbc3dcac008c2aec8d3c0d
[perl5.git] / ext / Socket / Makefile.PL
1 use ExtUtils::MakeMaker;
2 use ExtUtils::Constant 0.11 'WriteConstants';
3 use Config;
4 WriteMakefile(
5     NAME         => 'Socket',
6     VERSION_FROM => 'Socket.pm',
7    ($Config{libs} =~ /(-lsocks\S*)/ ? (LIBS => [ "$1" ] ) : ()),
8     MAN3PODS     => {},         # Pods will be built by installman.
9     XSPROTOARG   => '-noprototypes',            # XXX remove later?
10     realclean => {FILES=> 'const-c.inc const-xs.inc'},
11 );
12 my @names = (qw(AF_802 AF_AAL AF_APPLETALK AF_CCITT AF_CHAOS AF_CTF
13                 AF_DATAKIT AF_DECnet AF_DLI AF_ECMA AF_GOSIP AF_HYLINK
14                 AF_IMPLINK AF_INET AF_INET6 AF_ISO AF_KEY
15                 AF_LAST AF_LAT AF_LINK AF_MAX AF_NBS AF_NIT AF_NS
16                 AF_OSI AF_OSINET AF_PUP AF_ROUTE AF_SNA
17                 AF_UNIX AF_UNSPEC AF_USER AF_WAN AF_X25
18                 IOV_MAX
19                 MSG_BCAST MSG_BTAG MSG_CTLFLAGS MSG_CTLIGNORE MSG_DONTWAIT
20                 MSG_EOF MSG_EOR MSG_ERRQUEUE MSG_ETAG MSG_FIN
21                 MSG_MAXIOVLEN MSG_MCAST MSG_NOSIGNAL MSG_RST MSG_SYN
22                 MSG_TRUNC MSG_URG MSG_WAITALL MSG_WIRE
23                 PF_802 PF_AAL PF_APPLETALK PF_CCITT PF_CHAOS PF_CTF
24                 PF_DATAKIT PF_DECnet PF_DLI PF_ECMA PF_GOSIP PF_HYLINK
25                 PF_IMPLINK PF_INET PF_INET6 PF_ISO PF_KEY
26                 PF_LAST PF_LAT PF_LINK PF_MAX PF_NBS PF_NIT PF_NS
27                 PF_OSI PF_OSINET PF_PUP PF_ROUTE PF_SNA
28                 PF_UNIX PF_UNSPEC PF_USER PF_WAN PF_X25
29                 SCM_CONNECT SCM_CREDENTIALS SCM_CREDS SCM_TIMESTAMP
30                 SOCK_DGRAM SOCK_RAW SOCK_RDM SOCK_SEQPACKET SOCK_STREAM
31                 SOL_SOCKET SOMAXCONN
32                 SO_ACCEPTCONN SO_ATTACH_FILTER SO_BACKLOG SO_BROADCAST
33                 SO_CHAMELEON SO_DEBUG SO_DETACH_FILTER SO_DGRAM_ERRIND
34                 SO_DONTLINGER SO_DONTROUTE SO_ERROR SO_FAMILY
35                 SO_KEEPALIVE SO_LINGER SO_OOBINLINE
36                 SO_PASSCRED SO_PASSIFNAME SO_PEERCRED
37                 SO_PROTOCOL SO_PROTOTYPE
38                 SO_RCVBUF SO_RCVLOWAT SO_RCVTIMEO
39                 SO_REUSEADDR SO_REUSEPORT
40                 SO_SECURITY_AUTHENTICATION
41                 SO_SECURITY_ENCRYPTION_NETWORK
42                 SO_SECURITY_ENCRYPTION_TRANSPORT
43                 SO_SNDBUF SO_SNDLOWAT SO_SNDTIMEO
44                 SO_STATE SO_TYPE SO_USELOOPBACK SO_XOPEN SO_XSE
45                 TCP_KEEPALIVE TCP_MAXRT TCP_MAXSEG TCP_NODELAY TCP_STDURG
46                 UIO_MAXIOV
47                 ),
48             {name=>"IPPROTO_ICMP", type=>"IV", default=>["IV", 1]},
49             {name=>"IPPROTO_TCP",  type=>"IV", default=>["IV", 6]},
50             {name=>"IPPROTO_UDP",  type=>"IV", default=>["IV", 17]},
51             {name=>"SHUT_RD", type=>"IV", default=>["IV", "0"]},
52             {name=>"SHUT_WR", type=>"IV", default=>["IV", "1"]},
53             {name=>"SHUT_RDWR", type=>"IV", default=>["IV", "2"]},
54 );
55
56 push @names,
57   {name=>$_, type=>"IV",
58    macro=>["#if defined($_) || defined(HAS_$_) /* might be an enum */\n",
59            "#endif\n"]}
60 foreach qw (MSG_CTRUNC MSG_DONTROUTE MSG_OOB MSG_PEEK MSG_PROXY SCM_RIGHTS);
61
62 push @names, 
63 {name => $_, type => "SV",
64  pre=>"struct in_addr ip_address; ip_address.s_addr = htonl($_);",
65  value => "sv_2mortal(newSVpvn((char *)&ip_address,sizeof ip_address ))",}
66          foreach qw(INADDR_ANY INADDR_LOOPBACK INADDR_NONE INADDR_BROADCAST);
67
68 WriteConstants(
69     PROXYSUBS => 1,
70     NAME => 'Socket',
71     NAMES => \@names,
72 );