This is a live mirror of the Perl 5 development currently hosted at https://github.com/perl/perl5
01a36a050340c5457594e16f9fcde219c5c90734
[perl5.git] / opcode.h
1 /* !!!!!!!   DO NOT EDIT THIS FILE   !!!!!!! 
2    This file is built by opcode.pl from its data.  Any changes made here
3    will be lost!
4 */
5
6 #define Perl_pp_i_preinc Perl_pp_preinc
7 #define Perl_pp_i_predec Perl_pp_predec
8 #define Perl_pp_i_postinc Perl_pp_postinc
9 #define Perl_pp_i_postdec Perl_pp_postdec
10
11 typedef enum {
12         OP_NULL,        /* 0 */
13         OP_STUB,        /* 1 */
14         OP_SCALAR,      /* 2 */
15         OP_PUSHMARK,    /* 3 */
16         OP_WANTARRAY,   /* 4 */
17         OP_CONST,       /* 5 */
18         OP_GVSV,        /* 6 */
19         OP_GV,          /* 7 */
20         OP_GELEM,       /* 8 */
21         OP_PADSV,       /* 9 */
22         OP_PADAV,       /* 10 */
23         OP_PADHV,       /* 11 */
24         OP_PADANY,      /* 12 */
25         OP_PUSHRE,      /* 13 */
26         OP_RV2GV,       /* 14 */
27         OP_RV2SV,       /* 15 */
28         OP_AV2ARYLEN,   /* 16 */
29         OP_RV2CV,       /* 17 */
30         OP_ANONCODE,    /* 18 */
31         OP_PROTOTYPE,   /* 19 */
32         OP_REFGEN,      /* 20 */
33         OP_SREFGEN,     /* 21 */
34         OP_REF,         /* 22 */
35         OP_BLESS,       /* 23 */
36         OP_BACKTICK,    /* 24 */
37         OP_GLOB,        /* 25 */
38         OP_READLINE,    /* 26 */
39         OP_RCATLINE,    /* 27 */
40         OP_REGCMAYBE,   /* 28 */
41         OP_REGCRESET,   /* 29 */
42         OP_REGCOMP,     /* 30 */
43         OP_MATCH,       /* 31 */
44         OP_QR,          /* 32 */
45         OP_SUBST,       /* 33 */
46         OP_SUBSTCONT,   /* 34 */
47         OP_TRANS,       /* 35 */
48         OP_SASSIGN,     /* 36 */
49         OP_AASSIGN,     /* 37 */
50         OP_CHOP,        /* 38 */
51         OP_SCHOP,       /* 39 */
52         OP_CHOMP,       /* 40 */
53         OP_SCHOMP,      /* 41 */
54         OP_DEFINED,     /* 42 */
55         OP_UNDEF,       /* 43 */
56         OP_STUDY,       /* 44 */
57         OP_POS,         /* 45 */
58         OP_PREINC,      /* 46 */
59         OP_I_PREINC,    /* 47 */
60         OP_PREDEC,      /* 48 */
61         OP_I_PREDEC,    /* 49 */
62         OP_POSTINC,     /* 50 */
63         OP_I_POSTINC,   /* 51 */
64         OP_POSTDEC,     /* 52 */
65         OP_I_POSTDEC,   /* 53 */
66         OP_POW,         /* 54 */
67         OP_MULTIPLY,    /* 55 */
68         OP_I_MULTIPLY,  /* 56 */
69         OP_DIVIDE,      /* 57 */
70         OP_I_DIVIDE,    /* 58 */
71         OP_MODULO,      /* 59 */
72         OP_I_MODULO,    /* 60 */
73         OP_REPEAT,      /* 61 */
74         OP_ADD,         /* 62 */
75         OP_I_ADD,       /* 63 */
76         OP_SUBTRACT,    /* 64 */
77         OP_I_SUBTRACT,  /* 65 */
78         OP_CONCAT,      /* 66 */
79         OP_STRINGIFY,   /* 67 */
80         OP_LEFT_SHIFT,  /* 68 */
81         OP_RIGHT_SHIFT, /* 69 */
82         OP_LT,          /* 70 */
83         OP_I_LT,        /* 71 */
84         OP_GT,          /* 72 */
85         OP_I_GT,        /* 73 */
86         OP_LE,          /* 74 */
87         OP_I_LE,        /* 75 */
88         OP_GE,          /* 76 */
89         OP_I_GE,        /* 77 */
90         OP_EQ,          /* 78 */
91         OP_I_EQ,        /* 79 */
92         OP_NE,          /* 80 */
93         OP_I_NE,        /* 81 */
94         OP_NCMP,        /* 82 */
95         OP_I_NCMP,      /* 83 */
96         OP_SLT,         /* 84 */
97         OP_SGT,         /* 85 */
98         OP_SLE,         /* 86 */
99         OP_SGE,         /* 87 */
100         OP_SEQ,         /* 88 */
101         OP_SNE,         /* 89 */
102         OP_SCMP,        /* 90 */
103         OP_BIT_AND,     /* 91 */
104         OP_BIT_XOR,     /* 92 */
105         OP_BIT_OR,      /* 93 */
106         OP_NEGATE,      /* 94 */
107         OP_I_NEGATE,    /* 95 */
108         OP_NOT,         /* 96 */
109         OP_COMPLEMENT,  /* 97 */
110         OP_ATAN2,       /* 98 */
111         OP_SIN,         /* 99 */
112         OP_COS,         /* 100 */
113         OP_RAND,        /* 101 */
114         OP_SRAND,       /* 102 */
115         OP_EXP,         /* 103 */
116         OP_LOG,         /* 104 */
117         OP_SQRT,        /* 105 */
118         OP_INT,         /* 106 */
119         OP_HEX,         /* 107 */
120         OP_OCT,         /* 108 */
121         OP_ABS,         /* 109 */
122         OP_LENGTH,      /* 110 */
123         OP_SUBSTR,      /* 111 */
124         OP_VEC,         /* 112 */
125         OP_INDEX,       /* 113 */
126         OP_RINDEX,      /* 114 */
127         OP_SPRINTF,     /* 115 */
128         OP_FORMLINE,    /* 116 */
129         OP_ORD,         /* 117 */
130         OP_CHR,         /* 118 */
131         OP_CRYPT,       /* 119 */
132         OP_UCFIRST,     /* 120 */
133         OP_LCFIRST,     /* 121 */
134         OP_UC,          /* 122 */
135         OP_LC,          /* 123 */
136         OP_QUOTEMETA,   /* 124 */
137         OP_RV2AV,       /* 125 */
138         OP_AELEMFAST,   /* 126 */
139         OP_AELEM,       /* 127 */
140         OP_ASLICE,      /* 128 */
141         OP_EACH,        /* 129 */
142         OP_VALUES,      /* 130 */
143         OP_KEYS,        /* 131 */
144         OP_DELETE,      /* 132 */
145         OP_EXISTS,      /* 133 */
146         OP_RV2HV,       /* 134 */
147         OP_HELEM,       /* 135 */
148         OP_HSLICE,      /* 136 */
149         OP_UNPACK,      /* 137 */
150         OP_PACK,        /* 138 */
151         OP_SPLIT,       /* 139 */
152         OP_JOIN,        /* 140 */
153         OP_LIST,        /* 141 */
154         OP_LSLICE,      /* 142 */
155         OP_ANONLIST,    /* 143 */
156         OP_ANONHASH,    /* 144 */
157         OP_SPLICE,      /* 145 */
158         OP_PUSH,        /* 146 */
159         OP_POP,         /* 147 */
160         OP_SHIFT,       /* 148 */
161         OP_UNSHIFT,     /* 149 */
162         OP_SORT,        /* 150 */
163         OP_REVERSE,     /* 151 */
164         OP_GREPSTART,   /* 152 */
165         OP_GREPWHILE,   /* 153 */
166         OP_MAPSTART,    /* 154 */
167         OP_MAPWHILE,    /* 155 */
168         OP_RANGE,       /* 156 */
169         OP_FLIP,        /* 157 */
170         OP_FLOP,        /* 158 */
171         OP_AND,         /* 159 */
172         OP_OR,          /* 160 */
173         OP_XOR,         /* 161 */
174         OP_COND_EXPR,   /* 162 */
175         OP_ANDASSIGN,   /* 163 */
176         OP_ORASSIGN,    /* 164 */
177         OP_METHOD,      /* 165 */
178         OP_ENTERSUB,    /* 166 */
179         OP_LEAVESUB,    /* 167 */
180         OP_CALLER,      /* 168 */
181         OP_WARN,        /* 169 */
182         OP_DIE,         /* 170 */
183         OP_RESET,       /* 171 */
184         OP_LINESEQ,     /* 172 */
185         OP_NEXTSTATE,   /* 173 */
186         OP_DBSTATE,     /* 174 */
187         OP_UNSTACK,     /* 175 */
188         OP_ENTER,       /* 176 */
189         OP_LEAVE,       /* 177 */
190         OP_SCOPE,       /* 178 */
191         OP_ENTERITER,   /* 179 */
192         OP_ITER,        /* 180 */
193         OP_ENTERLOOP,   /* 181 */
194         OP_LEAVELOOP,   /* 182 */
195         OP_RETURN,      /* 183 */
196         OP_LAST,        /* 184 */
197         OP_NEXT,        /* 185 */
198         OP_REDO,        /* 186 */
199         OP_DUMP,        /* 187 */
200         OP_GOTO,        /* 188 */
201         OP_EXIT,        /* 189 */
202         OP_OPEN,        /* 190 */
203         OP_CLOSE,       /* 191 */
204         OP_PIPE_OP,     /* 192 */
205         OP_FILENO,      /* 193 */
206         OP_UMASK,       /* 194 */
207         OP_BINMODE,     /* 195 */
208         OP_TIE,         /* 196 */
209         OP_UNTIE,       /* 197 */
210         OP_TIED,        /* 198 */
211         OP_DBMOPEN,     /* 199 */
212         OP_DBMCLOSE,    /* 200 */
213         OP_SSELECT,     /* 201 */
214         OP_SELECT,      /* 202 */
215         OP_GETC,        /* 203 */
216         OP_READ,        /* 204 */
217         OP_ENTERWRITE,  /* 205 */
218         OP_LEAVEWRITE,  /* 206 */
219         OP_PRTF,        /* 207 */
220         OP_PRINT,       /* 208 */
221         OP_SYSOPEN,     /* 209 */
222         OP_SYSSEEK,     /* 210 */
223         OP_SYSREAD,     /* 211 */
224         OP_SYSWRITE,    /* 212 */
225         OP_SEND,        /* 213 */
226         OP_RECV,        /* 214 */
227         OP_EOF,         /* 215 */
228         OP_TELL,        /* 216 */
229         OP_SEEK,        /* 217 */
230         OP_TRUNCATE,    /* 218 */
231         OP_FCNTL,       /* 219 */
232         OP_IOCTL,       /* 220 */
233         OP_FLOCK,       /* 221 */
234         OP_SOCKET,      /* 222 */
235         OP_SOCKPAIR,    /* 223 */
236         OP_BIND,        /* 224 */
237         OP_CONNECT,     /* 225 */
238         OP_LISTEN,      /* 226 */
239         OP_ACCEPT,      /* 227 */
240         OP_SHUTDOWN,    /* 228 */
241         OP_GSOCKOPT,    /* 229 */
242         OP_SSOCKOPT,    /* 230 */
243         OP_GETSOCKNAME, /* 231 */
244         OP_GETPEERNAME, /* 232 */
245         OP_LSTAT,       /* 233 */
246         OP_STAT,        /* 234 */
247         OP_FTRREAD,     /* 235 */
248         OP_FTRWRITE,    /* 236 */
249         OP_FTREXEC,     /* 237 */
250         OP_FTEREAD,     /* 238 */
251         OP_FTEWRITE,    /* 239 */
252         OP_FTEEXEC,     /* 240 */
253         OP_FTIS,        /* 241 */
254         OP_FTEOWNED,    /* 242 */
255         OP_FTROWNED,    /* 243 */
256         OP_FTZERO,      /* 244 */
257         OP_FTSIZE,      /* 245 */
258         OP_FTMTIME,     /* 246 */
259         OP_FTATIME,     /* 247 */
260         OP_FTCTIME,     /* 248 */
261         OP_FTSOCK,      /* 249 */
262         OP_FTCHR,       /* 250 */
263         OP_FTBLK,       /* 251 */
264         OP_FTFILE,      /* 252 */
265         OP_FTDIR,       /* 253 */
266         OP_FTPIPE,      /* 254 */
267         OP_FTLINK,      /* 255 */
268         OP_FTSUID,      /* 256 */
269         OP_FTSGID,      /* 257 */
270         OP_FTSVTX,      /* 258 */
271         OP_FTTTY,       /* 259 */
272         OP_FTTEXT,      /* 260 */
273         OP_FTBINARY,    /* 261 */
274         OP_CHDIR,       /* 262 */
275         OP_CHOWN,       /* 263 */
276         OP_CHROOT,      /* 264 */
277         OP_UNLINK,      /* 265 */
278         OP_CHMOD,       /* 266 */
279         OP_UTIME,       /* 267 */
280         OP_RENAME,      /* 268 */
281         OP_LINK,        /* 269 */
282         OP_SYMLINK,     /* 270 */
283         OP_READLINK,    /* 271 */
284         OP_MKDIR,       /* 272 */
285         OP_RMDIR,       /* 273 */
286         OP_OPEN_DIR,    /* 274 */
287         OP_READDIR,     /* 275 */
288         OP_TELLDIR,     /* 276 */
289         OP_SEEKDIR,     /* 277 */
290         OP_REWINDDIR,   /* 278 */
291         OP_CLOSEDIR,    /* 279 */
292         OP_FORK,        /* 280 */
293         OP_WAIT,        /* 281 */
294         OP_WAITPID,     /* 282 */
295         OP_SYSTEM,      /* 283 */
296         OP_EXEC,        /* 284 */
297         OP_KILL,        /* 285 */
298         OP_GETPPID,     /* 286 */
299         OP_GETPGRP,     /* 287 */
300         OP_SETPGRP,     /* 288 */
301         OP_GETPRIORITY, /* 289 */
302         OP_SETPRIORITY, /* 290 */
303         OP_TIME,        /* 291 */
304         OP_TMS,         /* 292 */
305         OP_LOCALTIME,   /* 293 */
306         OP_GMTIME,      /* 294 */
307         OP_ALARM,       /* 295 */
308         OP_SLEEP,       /* 296 */
309         OP_SHMGET,      /* 297 */
310         OP_SHMCTL,      /* 298 */
311         OP_SHMREAD,     /* 299 */
312         OP_SHMWRITE,    /* 300 */
313         OP_MSGGET,      /* 301 */
314         OP_MSGCTL,      /* 302 */
315         OP_MSGSND,      /* 303 */
316         OP_MSGRCV,      /* 304 */
317         OP_SEMGET,      /* 305 */
318         OP_SEMCTL,      /* 306 */
319         OP_SEMOP,       /* 307 */
320         OP_REQUIRE,     /* 308 */
321         OP_DOFILE,      /* 309 */
322         OP_ENTEREVAL,   /* 310 */
323         OP_LEAVEEVAL,   /* 311 */
324         OP_ENTERTRY,    /* 312 */
325         OP_LEAVETRY,    /* 313 */
326         OP_GHBYNAME,    /* 314 */
327         OP_GHBYADDR,    /* 315 */
328         OP_GHOSTENT,    /* 316 */
329         OP_GNBYNAME,    /* 317 */
330         OP_GNBYADDR,    /* 318 */
331         OP_GNETENT,     /* 319 */
332         OP_GPBYNAME,    /* 320 */
333         OP_GPBYNUMBER,  /* 321 */
334         OP_GPROTOENT,   /* 322 */
335         OP_GSBYNAME,    /* 323 */
336         OP_GSBYPORT,    /* 324 */
337         OP_GSERVENT,    /* 325 */
338         OP_SHOSTENT,    /* 326 */
339         OP_SNETENT,     /* 327 */
340         OP_SPROTOENT,   /* 328 */
341         OP_SSERVENT,    /* 329 */
342         OP_EHOSTENT,    /* 330 */
343         OP_ENETENT,     /* 331 */
344         OP_EPROTOENT,   /* 332 */
345         OP_ESERVENT,    /* 333 */
346         OP_GPWNAM,      /* 334 */
347         OP_GPWUID,      /* 335 */
348         OP_GPWENT,      /* 336 */
349         OP_SPWENT,      /* 337 */
350         OP_EPWENT,      /* 338 */
351         OP_GGRNAM,      /* 339 */
352         OP_GGRGID,      /* 340 */
353         OP_GGRENT,      /* 341 */
354         OP_SGRENT,      /* 342 */
355         OP_EGRENT,      /* 343 */
356         OP_GETLOGIN,    /* 344 */
357         OP_SYSCALL,     /* 345 */
358         OP_LOCK,        /* 346 */
359         OP_THREADSV,    /* 347 */
360         OP_SETSTATE,    /* 348 */
361         OP_max          
362 } opcode;
363
364 #define MAXO 349
365
366
367 START_EXTERN_C
368
369 #ifndef DOINIT
370 EXT char *PL_op_name[];
371 #else
372 EXT char *PL_op_name[] = {
373         "null",
374         "stub",
375         "scalar",
376         "pushmark",
377         "wantarray",
378         "const",
379         "gvsv",
380         "gv",
381         "gelem",
382         "padsv",
383         "padav",
384         "padhv",
385         "padany",
386         "pushre",
387         "rv2gv",
388         "rv2sv",
389         "av2arylen",
390         "rv2cv",
391         "anoncode",
392         "prototype",
393         "refgen",
394         "srefgen",
395         "ref",
396         "bless",
397         "backtick",
398         "glob",
399         "readline",
400         "rcatline",
401         "regcmaybe",
402         "regcreset",
403         "regcomp",
404         "match",
405         "qr",
406         "subst",
407         "substcont",
408         "trans",
409         "sassign",
410         "aassign",
411         "chop",
412         "schop",
413         "chomp",
414         "schomp",
415         "defined",
416         "undef",
417         "study",
418         "pos",
419         "preinc",
420         "i_preinc",
421         "predec",
422         "i_predec",
423         "postinc",
424         "i_postinc",
425         "postdec",
426         "i_postdec",
427         "pow",
428         "multiply",
429         "i_multiply",
430         "divide",
431         "i_divide",
432         "modulo",
433         "i_modulo",
434         "repeat",
435         "add",
436         "i_add",
437         "subtract",
438         "i_subtract",
439         "concat",
440         "stringify",
441         "left_shift",
442         "right_shift",
443         "lt",
444         "i_lt",
445         "gt",
446         "i_gt",
447         "le",
448         "i_le",
449         "ge",
450         "i_ge",
451         "eq",
452         "i_eq",
453         "ne",
454         "i_ne",
455         "ncmp",
456         "i_ncmp",
457         "slt",
458         "sgt",
459         "sle",
460         "sge",
461         "seq",
462         "sne",
463         "scmp",
464         "bit_and",
465         "bit_xor",
466         "bit_or",
467         "negate",
468         "i_negate",
469         "not",
470         "complement",
471         "atan2",
472         "sin",
473         "cos",
474         "rand",
475         "srand",
476         "exp",
477         "log",
478         "sqrt",
479         "int",
480         "hex",
481         "oct",
482         "abs",
483         "length",
484         "substr",
485         "vec",
486         "index",
487         "rindex",
488         "sprintf",
489         "formline",
490         "ord",
491         "chr",
492         "crypt",
493         "ucfirst",
494         "lcfirst",
495         "uc",
496         "lc",
497         "quotemeta",
498         "rv2av",
499         "aelemfast",
500         "aelem",
501         "aslice",
502         "each",
503         "values",
504         "keys",
505         "delete",
506         "exists",
507         "rv2hv",
508         "helem",
509         "hslice",
510         "unpack",
511         "pack",
512         "split",
513         "join",
514         "list",
515         "lslice",
516         "anonlist",
517         "anonhash",
518         "splice",
519         "push",
520         "pop",
521         "shift",
522         "unshift",
523         "sort",
524         "reverse",
525         "grepstart",
526         "grepwhile",
527         "mapstart",
528         "mapwhile",
529         "range",
530         "flip",
531         "flop",
532         "and",
533         "or",
534         "xor",
535         "cond_expr",
536         "andassign",
537         "orassign",
538         "method",
539         "entersub",
540         "leavesub",
541         "caller",
542         "warn",
543         "die",
544         "reset",
545         "lineseq",
546         "nextstate",
547         "dbstate",
548         "unstack",
549         "enter",
550         "leave",
551         "scope",
552         "enteriter",
553         "iter",
554         "enterloop",
555         "leaveloop",
556         "return",
557         "last",
558         "next",
559         "redo",
560         "dump",
561         "goto",
562         "exit",
563         "open",
564         "close",
565         "pipe_op",
566         "fileno",
567         "umask",
568         "binmode",
569         "tie",
570         "untie",
571         "tied",
572         "dbmopen",
573         "dbmclose",
574         "sselect",
575         "select",
576         "getc",
577         "read",
578         "enterwrite",
579         "leavewrite",
580         "prtf",
581         "print",
582         "sysopen",
583         "sysseek",
584         "sysread",
585         "syswrite",
586         "send",
587         "recv",
588         "eof",
589         "tell",
590         "seek",
591         "truncate",
592         "fcntl",
593         "ioctl",
594         "flock",
595         "socket",
596         "sockpair",
597         "bind",
598         "connect",
599         "listen",
600         "accept",
601         "shutdown",
602         "gsockopt",
603         "ssockopt",
604         "getsockname",
605         "getpeername",
606         "lstat",
607         "stat",
608         "ftrread",
609         "ftrwrite",
610         "ftrexec",
611         "fteread",
612         "ftewrite",
613         "fteexec",
614         "ftis",
615         "fteowned",
616         "ftrowned",
617         "ftzero",
618         "ftsize",
619         "ftmtime",
620         "ftatime",
621         "ftctime",
622         "ftsock",
623         "ftchr",
624         "ftblk",
625         "ftfile",
626         "ftdir",
627         "ftpipe",
628         "ftlink",
629         "ftsuid",
630         "ftsgid",
631         "ftsvtx",
632         "fttty",
633         "fttext",
634         "ftbinary",
635         "chdir",
636         "chown",
637         "chroot",
638         "unlink",
639         "chmod",
640         "utime",
641         "rename",
642         "link",
643         "symlink",
644         "readlink",
645         "mkdir",
646         "rmdir",
647         "open_dir",
648         "readdir",
649         "telldir",
650         "seekdir",
651         "rewinddir",
652         "closedir",
653         "fork",
654         "wait",
655         "waitpid",
656         "system",
657         "exec",
658         "kill",
659         "getppid",
660         "getpgrp",
661         "setpgrp",
662         "getpriority",
663         "setpriority",
664         "time",
665         "tms",
666         "localtime",
667         "gmtime",
668         "alarm",
669         "sleep",
670         "shmget",
671         "shmctl",
672         "shmread",
673         "shmwrite",
674         "msgget",
675         "msgctl",
676         "msgsnd",
677         "msgrcv",
678         "semget",
679         "semctl",
680         "semop",
681         "require",
682         "dofile",
683         "entereval",
684         "leaveeval",
685         "entertry",
686         "leavetry",
687         "ghbyname",
688         "ghbyaddr",
689         "ghostent",
690         "gnbyname",
691         "gnbyaddr",
692         "gnetent",
693         "gpbyname",
694         "gpbynumber",
695         "gprotoent",
696         "gsbyname",
697         "gsbyport",
698         "gservent",
699         "shostent",
700         "snetent",
701         "sprotoent",
702         "sservent",
703         "ehostent",
704         "enetent",
705         "eprotoent",
706         "eservent",
707         "gpwnam",
708         "gpwuid",
709         "gpwent",
710         "spwent",
711         "epwent",
712         "ggrnam",
713         "ggrgid",
714         "ggrent",
715         "sgrent",
716         "egrent",
717         "getlogin",
718         "syscall",
719         "lock",
720         "threadsv",
721         "setstate",
722 };
723 #endif
724
725 #ifndef DOINIT
726 EXT char *PL_op_desc[];
727 #else
728 EXT char *PL_op_desc[] = {
729         "null operation",
730         "stub",
731         "scalar",
732         "pushmark",
733         "wantarray",
734         "constant item",
735         "scalar variable",
736         "glob value",
737         "glob elem",
738         "private variable",
739         "private array",
740         "private hash",
741         "private something",
742         "push regexp",
743         "ref-to-glob cast",
744         "scalar deref",
745         "array length",
746         "subroutine deref",
747         "anonymous subroutine",
748         "subroutine prototype",
749         "reference constructor",
750         "single ref constructor",
751         "reference-type operator",
752         "bless",
753         "backticks",
754         "glob",
755         "<HANDLE>",
756         "append I/O operator",
757         "regexp comp once",
758         "regexp reset interpolation flag",
759         "regexp compilation",
760         "pattern match",
761         "pattern quote",
762         "substitution",
763         "substitution cont",
764         "character translation",
765         "scalar assignment",
766         "list assignment",
767         "chop",
768         "scalar chop",
769         "safe chop",
770         "scalar safe chop",
771         "defined operator",
772         "undef operator",
773         "study",
774         "match position",
775         "preincrement",
776         "integer preincrement",
777         "predecrement",
778         "integer predecrement",
779         "postincrement",
780         "integer postincrement",
781         "postdecrement",
782         "integer postdecrement",
783         "exponentiation",
784         "multiplication",
785         "integer multiplication",
786         "division",
787         "integer division",
788         "modulus",
789         "integer modulus",
790         "repeat",
791         "addition",
792         "integer addition",
793         "subtraction",
794         "integer subtraction",
795         "concatenation",
796         "string",
797         "left bitshift",
798         "right bitshift",
799         "numeric lt",
800         "integer lt",
801         "numeric gt",
802         "integer gt",
803         "numeric le",
804         "integer le",
805         "numeric ge",
806         "integer ge",
807         "numeric eq",
808         "integer eq",
809         "numeric ne",
810         "integer ne",
811         "spaceship operator",
812         "integer spaceship",
813         "string lt",
814         "string gt",
815         "string le",
816         "string ge",
817         "string eq",
818         "string ne",
819         "string comparison",
820         "bitwise and",
821         "bitwise xor",
822         "bitwise or",
823         "negate",
824         "integer negate",
825         "not",
826         "1's complement",
827         "atan2",
828         "sin",
829         "cos",
830         "rand",
831         "srand",
832         "exp",
833         "log",
834         "sqrt",
835         "int",
836         "hex",
837         "oct",
838         "abs",
839         "length",
840         "substr",
841         "vec",
842         "index",
843         "rindex",
844         "sprintf",
845         "formline",
846         "ord",
847         "chr",
848         "crypt",
849         "upper case first",
850         "lower case first",
851         "upper case",
852         "lower case",
853         "quote metachars",
854         "array deref",
855         "known array element",
856         "array element",
857         "array slice",
858         "each",
859         "values",
860         "keys",
861         "delete",
862         "exists operator",
863         "hash deref",
864         "hash elem",
865         "hash slice",
866         "unpack",
867         "pack",
868         "split",
869         "join",
870         "list",
871         "list slice",
872         "anonymous list",
873         "anonymous hash",
874         "splice",
875         "push",
876         "pop",
877         "shift",
878         "unshift",
879         "sort",
880         "reverse",
881         "grep",
882         "grep iterator",
883         "map",
884         "map iterator",
885         "flipflop",
886         "range (or flip)",
887         "range (or flop)",
888         "logical and",
889         "logical or",
890         "logical xor",
891         "conditional expression",
892         "logical and assignment",
893         "logical or assignment",
894         "method lookup",
895         "subroutine entry",
896         "subroutine exit",
897         "caller",
898         "warn",
899         "die",
900         "reset",
901         "line sequence",
902         "next statement",
903         "debug next statement",
904         "iteration finalizer",
905         "block entry",
906         "block exit",
907         "block",
908         "foreach loop entry",
909         "foreach loop iterator",
910         "loop entry",
911         "loop exit",
912         "return",
913         "last",
914         "next",
915         "redo",
916         "dump",
917         "goto",
918         "exit",
919         "open",
920         "close",
921         "pipe",
922         "fileno",
923         "umask",
924         "binmode",
925         "tie",
926         "untie",
927         "tied",
928         "dbmopen",
929         "dbmclose",
930         "select system call",
931         "select",
932         "getc",
933         "read",
934         "write",
935         "write exit",
936         "printf",
937         "print",
938         "sysopen",
939         "sysseek",
940         "sysread",
941         "syswrite",
942         "send",
943         "recv",
944         "eof",
945         "tell",
946         "seek",
947         "truncate",
948         "fcntl",
949         "ioctl",
950         "flock",
951         "socket",
952         "socketpair",
953         "bind",
954         "connect",
955         "listen",
956         "accept",
957         "shutdown",
958         "getsockopt",
959         "setsockopt",
960         "getsockname",
961         "getpeername",
962         "lstat",
963         "stat",
964         "-R",
965         "-W",
966         "-X",
967         "-r",
968         "-w",
969         "-x",
970         "-e",
971         "-O",
972         "-o",
973         "-z",
974         "-s",
975         "-M",
976         "-A",
977         "-C",
978         "-S",
979         "-c",
980         "-b",
981         "-f",
982         "-d",
983         "-p",
984         "-l",
985         "-u",
986         "-g",
987         "-k",
988         "-t",
989         "-T",
990         "-B",
991         "chdir",
992         "chown",
993         "chroot",
994         "unlink",
995         "chmod",
996         "utime",
997         "rename",
998         "link",
999         "symlink",
1000         "readlink",
1001         "mkdir",
1002         "rmdir",
1003         "opendir",
1004         "readdir",
1005         "telldir",
1006         "seekdir",
1007         "rewinddir",
1008         "closedir",
1009         "fork",
1010         "wait",
1011         "waitpid",
1012         "system",
1013         "exec",
1014         "kill",
1015         "getppid",
1016         "getpgrp",
1017         "setpgrp",
1018         "getpriority",
1019         "setpriority",
1020         "time",
1021         "times",
1022         "localtime",
1023         "gmtime",
1024         "alarm",
1025         "sleep",
1026         "shmget",
1027         "shmctl",
1028         "shmread",
1029         "shmwrite",
1030         "msgget",
1031         "msgctl",
1032         "msgsnd",
1033         "msgrcv",
1034         "semget",
1035         "semctl",
1036         "semop",
1037         "require",
1038         "do 'file'",
1039         "eval string",
1040         "eval exit",
1041         "eval block",
1042         "eval block exit",
1043         "gethostbyname",
1044         "gethostbyaddr",
1045         "gethostent",
1046         "getnetbyname",
1047         "getnetbyaddr",
1048         "getnetent",
1049         "getprotobyname",
1050         "getprotobynumber",
1051         "getprotoent",
1052         "getservbyname",
1053         "getservbyport",
1054         "getservent",
1055         "sethostent",
1056         "setnetent",
1057         "setprotoent",
1058         "setservent",
1059         "endhostent",
1060         "endnetent",
1061         "endprotoent",
1062         "endservent",
1063         "getpwnam",
1064         "getpwuid",
1065         "getpwent",
1066         "setpwent",
1067         "endpwent",
1068         "getgrnam",
1069         "getgrgid",
1070         "getgrent",
1071         "setgrent",
1072         "endgrent",
1073         "getlogin",
1074         "syscall",
1075         "lock",
1076         "per-thread variable",
1077         "set statement info",
1078 };
1079 #endif
1080
1081 END_EXTERN_C
1082
1083
1084 START_EXTERN_C
1085
1086 #ifndef DOINIT
1087 EXT OP * (CPERLscope(*PL_ppaddr)[])(pTHX);
1088 #else
1089 EXT OP * (CPERLscope(*PL_ppaddr)[])(pTHX) = {
1090         Perl_pp_null,
1091         Perl_pp_stub,
1092         Perl_pp_scalar,
1093         Perl_pp_pushmark,
1094         Perl_pp_wantarray,
1095         Perl_pp_const,
1096         Perl_pp_gvsv,
1097         Perl_pp_gv,
1098         Perl_pp_gelem,
1099         Perl_pp_padsv,
1100         Perl_pp_padav,
1101         Perl_pp_padhv,
1102         Perl_pp_padany,
1103         Perl_pp_pushre,
1104         Perl_pp_rv2gv,
1105         Perl_pp_rv2sv,
1106         Perl_pp_av2arylen,
1107         Perl_pp_rv2cv,
1108         Perl_pp_anoncode,
1109         Perl_pp_prototype,
1110         Perl_pp_refgen,
1111         Perl_pp_srefgen,
1112         Perl_pp_ref,
1113         Perl_pp_bless,
1114         Perl_pp_backtick,
1115         Perl_pp_glob,
1116         Perl_pp_readline,
1117         Perl_pp_rcatline,
1118         Perl_pp_regcmaybe,
1119         Perl_pp_regcreset,
1120         Perl_pp_regcomp,
1121         Perl_pp_match,
1122         Perl_pp_qr,
1123         Perl_pp_subst,
1124         Perl_pp_substcont,
1125         Perl_pp_trans,
1126         Perl_pp_sassign,
1127         Perl_pp_aassign,
1128         Perl_pp_chop,
1129         Perl_pp_schop,
1130         Perl_pp_chomp,
1131         Perl_pp_schomp,
1132         Perl_pp_defined,
1133         Perl_pp_undef,
1134         Perl_pp_study,
1135         Perl_pp_pos,
1136         Perl_pp_preinc,
1137         Perl_pp_i_preinc,
1138         Perl_pp_predec,
1139         Perl_pp_i_predec,
1140         Perl_pp_postinc,
1141         Perl_pp_i_postinc,
1142         Perl_pp_postdec,
1143         Perl_pp_i_postdec,
1144         Perl_pp_pow,
1145         Perl_pp_multiply,
1146         Perl_pp_i_multiply,
1147         Perl_pp_divide,
1148         Perl_pp_i_divide,
1149         Perl_pp_modulo,
1150         Perl_pp_i_modulo,
1151         Perl_pp_repeat,
1152         Perl_pp_add,
1153         Perl_pp_i_add,
1154         Perl_pp_subtract,
1155         Perl_pp_i_subtract,
1156         Perl_pp_concat,
1157         Perl_pp_stringify,
1158         Perl_pp_left_shift,
1159         Perl_pp_right_shift,
1160         Perl_pp_lt,
1161         Perl_pp_i_lt,
1162         Perl_pp_gt,
1163         Perl_pp_i_gt,
1164         Perl_pp_le,
1165         Perl_pp_i_le,
1166         Perl_pp_ge,
1167         Perl_pp_i_ge,
1168         Perl_pp_eq,
1169         Perl_pp_i_eq,
1170         Perl_pp_ne,
1171         Perl_pp_i_ne,
1172         Perl_pp_ncmp,
1173         Perl_pp_i_ncmp,
1174         Perl_pp_slt,
1175         Perl_pp_sgt,
1176         Perl_pp_sle,
1177         Perl_pp_sge,
1178         Perl_pp_seq,
1179         Perl_pp_sne,
1180         Perl_pp_scmp,
1181         Perl_pp_bit_and,
1182         Perl_pp_bit_xor,
1183         Perl_pp_bit_or,
1184         Perl_pp_negate,
1185         Perl_pp_i_negate,
1186         Perl_pp_not,
1187         Perl_pp_complement,
1188         Perl_pp_atan2,
1189         Perl_pp_sin,
1190         Perl_pp_cos,
1191         Perl_pp_rand,
1192         Perl_pp_srand,
1193         Perl_pp_exp,
1194         Perl_pp_log,
1195         Perl_pp_sqrt,
1196         Perl_pp_int,
1197         Perl_pp_hex,
1198         Perl_pp_oct,
1199         Perl_pp_abs,
1200         Perl_pp_length,
1201         Perl_pp_substr,
1202         Perl_pp_vec,
1203         Perl_pp_index,
1204         Perl_pp_rindex,
1205         Perl_pp_sprintf,
1206         Perl_pp_formline,
1207         Perl_pp_ord,
1208         Perl_pp_chr,
1209         Perl_pp_crypt,
1210         Perl_pp_ucfirst,
1211         Perl_pp_lcfirst,
1212         Perl_pp_uc,
1213         Perl_pp_lc,
1214         Perl_pp_quotemeta,
1215         Perl_pp_rv2av,
1216         Perl_pp_aelemfast,
1217         Perl_pp_aelem,
1218         Perl_pp_aslice,
1219         Perl_pp_each,
1220         Perl_pp_values,
1221         Perl_pp_keys,
1222         Perl_pp_delete,
1223         Perl_pp_exists,
1224         Perl_pp_rv2hv,
1225         Perl_pp_helem,
1226         Perl_pp_hslice,
1227         Perl_pp_unpack,
1228         Perl_pp_pack,
1229         Perl_pp_split,
1230         Perl_pp_join,
1231         Perl_pp_list,
1232         Perl_pp_lslice,
1233         Perl_pp_anonlist,
1234         Perl_pp_anonhash,
1235         Perl_pp_splice,
1236         Perl_pp_push,
1237         Perl_pp_pop,
1238         Perl_pp_shift,
1239         Perl_pp_unshift,
1240         Perl_pp_sort,
1241         Perl_pp_reverse,
1242         Perl_pp_grepstart,
1243         Perl_pp_grepwhile,
1244         Perl_pp_mapstart,
1245         Perl_pp_mapwhile,
1246         Perl_pp_range,
1247         Perl_pp_flip,
1248         Perl_pp_flop,
1249         Perl_pp_and,
1250         Perl_pp_or,
1251         Perl_pp_xor,
1252         Perl_pp_cond_expr,
1253         Perl_pp_andassign,
1254         Perl_pp_orassign,
1255         Perl_pp_method,
1256         Perl_pp_entersub,
1257         Perl_pp_leavesub,
1258         Perl_pp_caller,
1259         Perl_pp_warn,
1260         Perl_pp_die,
1261         Perl_pp_reset,
1262         Perl_pp_lineseq,
1263         Perl_pp_nextstate,
1264         Perl_pp_dbstate,
1265         Perl_pp_unstack,
1266         Perl_pp_enter,
1267         Perl_pp_leave,
1268         Perl_pp_scope,
1269         Perl_pp_enteriter,
1270         Perl_pp_iter,
1271         Perl_pp_enterloop,
1272         Perl_pp_leaveloop,
1273         Perl_pp_return,
1274         Perl_pp_last,
1275         Perl_pp_next,
1276         Perl_pp_redo,
1277         Perl_pp_dump,
1278         Perl_pp_goto,
1279         Perl_pp_exit,
1280         Perl_pp_open,
1281         Perl_pp_close,
1282         Perl_pp_pipe_op,
1283         Perl_pp_fileno,
1284         Perl_pp_umask,
1285         Perl_pp_binmode,
1286         Perl_pp_tie,
1287         Perl_pp_untie,
1288         Perl_pp_tied,
1289         Perl_pp_dbmopen,
1290         Perl_pp_dbmclose,
1291         Perl_pp_sselect,
1292         Perl_pp_select,
1293         Perl_pp_getc,
1294         Perl_pp_read,
1295         Perl_pp_enterwrite,
1296         Perl_pp_leavewrite,
1297         Perl_pp_prtf,
1298         Perl_pp_print,
1299         Perl_pp_sysopen,
1300         Perl_pp_sysseek,
1301         Perl_pp_sysread,
1302         Perl_pp_syswrite,
1303         Perl_pp_send,
1304         Perl_pp_recv,
1305         Perl_pp_eof,
1306         Perl_pp_tell,
1307         Perl_pp_seek,
1308         Perl_pp_truncate,
1309         Perl_pp_fcntl,
1310         Perl_pp_ioctl,
1311         Perl_pp_flock,
1312         Perl_pp_socket,
1313         Perl_pp_sockpair,
1314         Perl_pp_bind,
1315         Perl_pp_connect,
1316         Perl_pp_listen,
1317         Perl_pp_accept,
1318         Perl_pp_shutdown,
1319         Perl_pp_gsockopt,
1320         Perl_pp_ssockopt,
1321         Perl_pp_getsockname,
1322         Perl_pp_getpeername,
1323         Perl_pp_lstat,
1324         Perl_pp_stat,
1325         Perl_pp_ftrread,
1326         Perl_pp_ftrwrite,
1327         Perl_pp_ftrexec,
1328         Perl_pp_fteread,
1329         Perl_pp_ftewrite,
1330         Perl_pp_fteexec,
1331         Perl_pp_ftis,
1332         Perl_pp_fteowned,
1333         Perl_pp_ftrowned,
1334         Perl_pp_ftzero,
1335         Perl_pp_ftsize,
1336         Perl_pp_ftmtime,
1337         Perl_pp_ftatime,
1338         Perl_pp_ftctime,
1339         Perl_pp_ftsock,
1340         Perl_pp_ftchr,
1341         Perl_pp_ftblk,
1342         Perl_pp_ftfile,
1343         Perl_pp_ftdir,
1344         Perl_pp_ftpipe,
1345         Perl_pp_ftlink,
1346         Perl_pp_ftsuid,
1347         Perl_pp_ftsgid,
1348         Perl_pp_ftsvtx,
1349         Perl_pp_fttty,
1350         Perl_pp_fttext,
1351         Perl_pp_ftbinary,
1352         Perl_pp_chdir,
1353         Perl_pp_chown,
1354         Perl_pp_chroot,
1355         Perl_pp_unlink,
1356         Perl_pp_chmod,
1357         Perl_pp_utime,
1358         Perl_pp_rename,
1359         Perl_pp_link,
1360         Perl_pp_symlink,
1361         Perl_pp_readlink,
1362         Perl_pp_mkdir,
1363         Perl_pp_rmdir,
1364         Perl_pp_open_dir,
1365         Perl_pp_readdir,
1366         Perl_pp_telldir,
1367         Perl_pp_seekdir,
1368         Perl_pp_rewinddir,
1369         Perl_pp_closedir,
1370         Perl_pp_fork,
1371         Perl_pp_wait,
1372         Perl_pp_waitpid,
1373         Perl_pp_system,
1374         Perl_pp_exec,
1375         Perl_pp_kill,
1376         Perl_pp_getppid,
1377         Perl_pp_getpgrp,
1378         Perl_pp_setpgrp,
1379         Perl_pp_getpriority,
1380         Perl_pp_setpriority,
1381         Perl_pp_time,
1382         Perl_pp_tms,
1383         Perl_pp_localtime,
1384         Perl_pp_gmtime,
1385         Perl_pp_alarm,
1386         Perl_pp_sleep,
1387         Perl_pp_shmget,
1388         Perl_pp_shmctl,
1389         Perl_pp_shmread,
1390         Perl_pp_shmwrite,
1391         Perl_pp_msgget,
1392         Perl_pp_msgctl,
1393         Perl_pp_msgsnd,
1394         Perl_pp_msgrcv,
1395         Perl_pp_semget,
1396         Perl_pp_semctl,
1397         Perl_pp_semop,
1398         Perl_pp_require,
1399         Perl_pp_dofile,
1400         Perl_pp_entereval,
1401         Perl_pp_leaveeval,
1402         Perl_pp_entertry,
1403         Perl_pp_leavetry,
1404         Perl_pp_ghbyname,
1405         Perl_pp_ghbyaddr,
1406         Perl_pp_ghostent,
1407         Perl_pp_gnbyname,
1408         Perl_pp_gnbyaddr,
1409         Perl_pp_gnetent,
1410         Perl_pp_gpbyname,
1411         Perl_pp_gpbynumber,
1412         Perl_pp_gprotoent,
1413         Perl_pp_gsbyname,
1414         Perl_pp_gsbyport,
1415         Perl_pp_gservent,
1416         Perl_pp_shostent,
1417         Perl_pp_snetent,
1418         Perl_pp_sprotoent,
1419         Perl_pp_sservent,
1420         Perl_pp_ehostent,
1421         Perl_pp_enetent,
1422         Perl_pp_eprotoent,
1423         Perl_pp_eservent,
1424         Perl_pp_gpwnam,
1425         Perl_pp_gpwuid,
1426         Perl_pp_gpwent,
1427         Perl_pp_spwent,
1428         Perl_pp_epwent,
1429         Perl_pp_ggrnam,
1430         Perl_pp_ggrgid,
1431         Perl_pp_ggrent,
1432         Perl_pp_sgrent,
1433         Perl_pp_egrent,
1434         Perl_pp_getlogin,
1435         Perl_pp_syscall,
1436         Perl_pp_lock,
1437         Perl_pp_threadsv,
1438         Perl_pp_setstate,
1439 };
1440 #endif
1441
1442 #ifndef DOINIT
1443 EXT OP * (CPERLscope(*PL_check)[]) (pTHX_ OP *op);
1444 #else
1445 EXT OP * (CPERLscope(*PL_check)[]) (pTHX_ OP *op) = {
1446         Perl_ck_null,   /* null */
1447         Perl_ck_null,   /* stub */
1448         Perl_ck_fun,    /* scalar */
1449         Perl_ck_null,   /* pushmark */
1450         Perl_ck_null,   /* wantarray */
1451         Perl_ck_svconst,/* const */
1452         Perl_ck_null,   /* gvsv */
1453         Perl_ck_null,   /* gv */
1454         Perl_ck_null,   /* gelem */
1455         Perl_ck_null,   /* padsv */
1456         Perl_ck_null,   /* padav */
1457         Perl_ck_null,   /* padhv */
1458         Perl_ck_null,   /* padany */
1459         Perl_ck_null,   /* pushre */
1460         Perl_ck_rvconst,/* rv2gv */
1461         Perl_ck_rvconst,/* rv2sv */
1462         Perl_ck_null,   /* av2arylen */
1463         Perl_ck_rvconst,/* rv2cv */
1464         Perl_ck_anoncode,/* anoncode */
1465         Perl_ck_null,   /* prototype */
1466         Perl_ck_spair,  /* refgen */
1467         Perl_ck_null,   /* srefgen */
1468         Perl_ck_fun,    /* ref */
1469         Perl_ck_fun,    /* bless */
1470         Perl_ck_null,   /* backtick */
1471         Perl_ck_glob,   /* glob */
1472         Perl_ck_null,   /* readline */
1473         Perl_ck_null,   /* rcatline */
1474         Perl_ck_fun,    /* regcmaybe */
1475         Perl_ck_fun,    /* regcreset */
1476         Perl_ck_null,   /* regcomp */
1477         Perl_ck_match,  /* match */
1478         Perl_ck_match,  /* qr */
1479         Perl_ck_null,   /* subst */
1480         Perl_ck_null,   /* substcont */
1481         Perl_ck_null,   /* trans */
1482         Perl_ck_sassign,/* sassign */
1483         Perl_ck_null,   /* aassign */
1484         Perl_ck_spair,  /* chop */
1485         Perl_ck_null,   /* schop */
1486         Perl_ck_spair,  /* chomp */
1487         Perl_ck_null,   /* schomp */
1488         Perl_ck_defined,/* defined */
1489         Perl_ck_lfun,   /* undef */
1490         Perl_ck_fun,    /* study */
1491         Perl_ck_lfun,   /* pos */
1492         Perl_ck_lfun,   /* preinc */
1493         Perl_ck_lfun,   /* i_preinc */
1494         Perl_ck_lfun,   /* predec */
1495         Perl_ck_lfun,   /* i_predec */
1496         Perl_ck_lfun,   /* postinc */
1497         Perl_ck_lfun,   /* i_postinc */
1498         Perl_ck_lfun,   /* postdec */
1499         Perl_ck_lfun,   /* i_postdec */
1500         Perl_ck_null,   /* pow */
1501         Perl_ck_null,   /* multiply */
1502         Perl_ck_null,   /* i_multiply */
1503         Perl_ck_null,   /* divide */
1504         Perl_ck_null,   /* i_divide */
1505         Perl_ck_null,   /* modulo */
1506         Perl_ck_null,   /* i_modulo */
1507         Perl_ck_repeat, /* repeat */
1508         Perl_ck_null,   /* add */
1509         Perl_ck_null,   /* i_add */
1510         Perl_ck_null,   /* subtract */
1511         Perl_ck_null,   /* i_subtract */
1512         Perl_ck_concat, /* concat */
1513         Perl_ck_fun,    /* stringify */
1514         Perl_ck_bitop,  /* left_shift */
1515         Perl_ck_bitop,  /* right_shift */
1516         Perl_ck_null,   /* lt */
1517         Perl_ck_null,   /* i_lt */
1518         Perl_ck_null,   /* gt */
1519         Perl_ck_null,   /* i_gt */
1520         Perl_ck_null,   /* le */
1521         Perl_ck_null,   /* i_le */
1522         Perl_ck_null,   /* ge */
1523         Perl_ck_null,   /* i_ge */
1524         Perl_ck_null,   /* eq */
1525         Perl_ck_null,   /* i_eq */
1526         Perl_ck_null,   /* ne */
1527         Perl_ck_null,   /* i_ne */
1528         Perl_ck_null,   /* ncmp */
1529         Perl_ck_null,   /* i_ncmp */
1530         Perl_ck_scmp,   /* slt */
1531         Perl_ck_scmp,   /* sgt */
1532         Perl_ck_scmp,   /* sle */
1533         Perl_ck_scmp,   /* sge */
1534         Perl_ck_null,   /* seq */
1535         Perl_ck_null,   /* sne */
1536         Perl_ck_scmp,   /* scmp */
1537         Perl_ck_bitop,  /* bit_and */
1538         Perl_ck_bitop,  /* bit_xor */
1539         Perl_ck_bitop,  /* bit_or */
1540         Perl_ck_null,   /* negate */
1541         Perl_ck_null,   /* i_negate */
1542         Perl_ck_null,   /* not */
1543         Perl_ck_bitop,  /* complement */
1544         Perl_ck_fun,    /* atan2 */
1545         Perl_ck_fun,    /* sin */
1546         Perl_ck_fun,    /* cos */
1547         Perl_ck_fun,    /* rand */
1548         Perl_ck_fun,    /* srand */
1549         Perl_ck_fun,    /* exp */
1550         Perl_ck_fun,    /* log */
1551         Perl_ck_fun,    /* sqrt */
1552         Perl_ck_fun,    /* int */
1553         Perl_ck_fun,    /* hex */
1554         Perl_ck_fun,    /* oct */
1555         Perl_ck_fun,    /* abs */
1556         Perl_ck_lengthconst,/* length */
1557         Perl_ck_fun,    /* substr */
1558         Perl_ck_fun,    /* vec */
1559         Perl_ck_index,  /* index */
1560         Perl_ck_index,  /* rindex */
1561         Perl_ck_fun_locale,/* sprintf */
1562         Perl_ck_fun,    /* formline */
1563         Perl_ck_fun,    /* ord */
1564         Perl_ck_fun,    /* chr */
1565         Perl_ck_fun,    /* crypt */
1566         Perl_ck_fun_locale,/* ucfirst */
1567         Perl_ck_fun_locale,/* lcfirst */
1568         Perl_ck_fun_locale,/* uc */
1569         Perl_ck_fun_locale,/* lc */
1570         Perl_ck_fun,    /* quotemeta */
1571         Perl_ck_rvconst,/* rv2av */
1572         Perl_ck_null,   /* aelemfast */
1573         Perl_ck_null,   /* aelem */
1574         Perl_ck_null,   /* aslice */
1575         Perl_ck_fun,    /* each */
1576         Perl_ck_fun,    /* values */
1577         Perl_ck_fun,    /* keys */
1578         Perl_ck_delete, /* delete */
1579         Perl_ck_exists, /* exists */
1580         Perl_ck_rvconst,/* rv2hv */
1581         Perl_ck_null,   /* helem */
1582         Perl_ck_null,   /* hslice */
1583         Perl_ck_fun,    /* unpack */
1584         Perl_ck_fun,    /* pack */
1585         Perl_ck_split,  /* split */
1586         Perl_ck_fun,    /* join */
1587         Perl_ck_null,   /* list */
1588         Perl_ck_null,   /* lslice */
1589         Perl_ck_fun,    /* anonlist */
1590         Perl_ck_fun,    /* anonhash */
1591         Perl_ck_fun,    /* splice */
1592         Perl_ck_fun,    /* push */
1593         Perl_ck_shift,  /* pop */
1594         Perl_ck_shift,  /* shift */
1595         Perl_ck_fun,    /* unshift */
1596         Perl_ck_sort,   /* sort */
1597         Perl_ck_fun,    /* reverse */
1598         Perl_ck_grep,   /* grepstart */
1599         Perl_ck_null,   /* grepwhile */
1600         Perl_ck_grep,   /* mapstart */
1601         Perl_ck_null,   /* mapwhile */
1602         Perl_ck_null,   /* range */
1603         Perl_ck_null,   /* flip */
1604         Perl_ck_null,   /* flop */
1605         Perl_ck_null,   /* and */
1606         Perl_ck_null,   /* or */
1607         Perl_ck_null,   /* xor */
1608         Perl_ck_null,   /* cond_expr */
1609         Perl_ck_null,   /* andassign */
1610         Perl_ck_null,   /* orassign */
1611         Perl_ck_null,   /* method */
1612         Perl_ck_subr,   /* entersub */
1613         Perl_ck_null,   /* leavesub */
1614         Perl_ck_fun,    /* caller */
1615         Perl_ck_fun,    /* warn */
1616         Perl_ck_fun,    /* die */
1617         Perl_ck_fun,    /* reset */
1618         Perl_ck_null,   /* lineseq */
1619         Perl_ck_null,   /* nextstate */
1620         Perl_ck_null,   /* dbstate */
1621         Perl_ck_null,   /* unstack */
1622         Perl_ck_null,   /* enter */
1623         Perl_ck_null,   /* leave */
1624         Perl_ck_null,   /* scope */
1625         Perl_ck_null,   /* enteriter */
1626         Perl_ck_null,   /* iter */
1627         Perl_ck_null,   /* enterloop */
1628         Perl_ck_null,   /* leaveloop */
1629         Perl_ck_null,   /* return */
1630         Perl_ck_null,   /* last */
1631         Perl_ck_null,   /* next */
1632         Perl_ck_null,   /* redo */
1633         Perl_ck_null,   /* dump */
1634         Perl_ck_null,   /* goto */
1635         Perl_ck_fun,    /* exit */
1636         Perl_ck_fun,    /* open */
1637         Perl_ck_fun,    /* close */
1638         Perl_ck_fun,    /* pipe_op */
1639         Perl_ck_fun,    /* fileno */
1640         Perl_ck_fun,    /* umask */
1641         Perl_ck_fun,    /* binmode */
1642         Perl_ck_fun,    /* tie */
1643         Perl_ck_fun,    /* untie */
1644         Perl_ck_fun,    /* tied */
1645         Perl_ck_fun,    /* dbmopen */
1646         Perl_ck_fun,    /* dbmclose */
1647         Perl_ck_select, /* sselect */
1648         Perl_ck_select, /* select */
1649         Perl_ck_eof,    /* getc */
1650         Perl_ck_fun,    /* read */
1651         Perl_ck_fun,    /* enterwrite */
1652         Perl_ck_null,   /* leavewrite */
1653         Perl_ck_listiob,/* prtf */
1654         Perl_ck_listiob,/* print */
1655         Perl_ck_fun,    /* sysopen */
1656         Perl_ck_fun,    /* sysseek */
1657         Perl_ck_fun,    /* sysread */
1658         Perl_ck_fun,    /* syswrite */
1659         Perl_ck_fun,    /* send */
1660         Perl_ck_fun,    /* recv */
1661         Perl_ck_eof,    /* eof */
1662         Perl_ck_fun,    /* tell */
1663         Perl_ck_fun,    /* seek */
1664         Perl_ck_trunc,  /* truncate */
1665         Perl_ck_fun,    /* fcntl */
1666         Perl_ck_fun,    /* ioctl */
1667         Perl_ck_fun,    /* flock */
1668         Perl_ck_fun,    /* socket */
1669         Perl_ck_fun,    /* sockpair */
1670         Perl_ck_fun,    /* bind */
1671         Perl_ck_fun,    /* connect */
1672         Perl_ck_fun,    /* listen */
1673         Perl_ck_fun,    /* accept */
1674         Perl_ck_fun,    /* shutdown */
1675         Perl_ck_fun,    /* gsockopt */
1676         Perl_ck_fun,    /* ssockopt */
1677         Perl_ck_fun,    /* getsockname */
1678         Perl_ck_fun,    /* getpeername */
1679         Perl_ck_ftst,   /* lstat */
1680         Perl_ck_ftst,   /* stat */
1681         Perl_ck_ftst,   /* ftrread */
1682         Perl_ck_ftst,   /* ftrwrite */
1683         Perl_ck_ftst,   /* ftrexec */
1684         Perl_ck_ftst,   /* fteread */
1685         Perl_ck_ftst,   /* ftewrite */
1686         Perl_ck_ftst,   /* fteexec */
1687         Perl_ck_ftst,   /* ftis */
1688         Perl_ck_ftst,   /* fteowned */
1689         Perl_ck_ftst,   /* ftrowned */
1690         Perl_ck_ftst,   /* ftzero */
1691         Perl_ck_ftst,   /* ftsize */
1692         Perl_ck_ftst,   /* ftmtime */
1693         Perl_ck_ftst,   /* ftatime */
1694         Perl_ck_ftst,   /* ftctime */
1695         Perl_ck_ftst,   /* ftsock */
1696         Perl_ck_ftst,   /* ftchr */
1697         Perl_ck_ftst,   /* ftblk */
1698         Perl_ck_ftst,   /* ftfile */
1699         Perl_ck_ftst,   /* ftdir */
1700         Perl_ck_ftst,   /* ftpipe */
1701         Perl_ck_ftst,   /* ftlink */
1702         Perl_ck_ftst,   /* ftsuid */
1703         Perl_ck_ftst,   /* ftsgid */
1704         Perl_ck_ftst,   /* ftsvtx */
1705         Perl_ck_ftst,   /* fttty */
1706         Perl_ck_ftst,   /* fttext */
1707         Perl_ck_ftst,   /* ftbinary */
1708         Perl_ck_fun,    /* chdir */
1709         Perl_ck_fun,    /* chown */
1710         Perl_ck_fun,    /* chroot */
1711         Perl_ck_fun,    /* unlink */
1712         Perl_ck_fun,    /* chmod */
1713         Perl_ck_fun,    /* utime */
1714         Perl_ck_fun,    /* rename */
1715         Perl_ck_fun,    /* link */
1716         Perl_ck_fun,    /* symlink */
1717         Perl_ck_fun,    /* readlink */
1718         Perl_ck_fun,    /* mkdir */
1719         Perl_ck_fun,    /* rmdir */
1720         Perl_ck_fun,    /* open_dir */
1721         Perl_ck_fun,    /* readdir */
1722         Perl_ck_fun,    /* telldir */
1723         Perl_ck_fun,    /* seekdir */
1724         Perl_ck_fun,    /* rewinddir */
1725         Perl_ck_fun,    /* closedir */
1726         Perl_ck_null,   /* fork */
1727         Perl_ck_null,   /* wait */
1728         Perl_ck_fun,    /* waitpid */
1729         Perl_ck_exec,   /* system */
1730         Perl_ck_exec,   /* exec */
1731         Perl_ck_fun,    /* kill */
1732         Perl_ck_null,   /* getppid */
1733         Perl_ck_fun,    /* getpgrp */
1734         Perl_ck_fun,    /* setpgrp */
1735         Perl_ck_fun,    /* getpriority */
1736         Perl_ck_fun,    /* setpriority */
1737         Perl_ck_null,   /* time */
1738         Perl_ck_null,   /* tms */
1739         Perl_ck_fun,    /* localtime */
1740         Perl_ck_fun,    /* gmtime */
1741         Perl_ck_fun,    /* alarm */
1742         Perl_ck_fun,    /* sleep */
1743         Perl_ck_fun,    /* shmget */
1744         Perl_ck_fun,    /* shmctl */
1745         Perl_ck_fun,    /* shmread */
1746         Perl_ck_fun,    /* shmwrite */
1747         Perl_ck_fun,    /* msgget */
1748         Perl_ck_fun,    /* msgctl */
1749         Perl_ck_fun,    /* msgsnd */
1750         Perl_ck_fun,    /* msgrcv */
1751         Perl_ck_fun,    /* semget */
1752         Perl_ck_fun,    /* semctl */
1753         Perl_ck_fun,    /* semop */
1754         Perl_ck_require,/* require */
1755         Perl_ck_fun,    /* dofile */
1756         Perl_ck_eval,   /* entereval */
1757         Perl_ck_null,   /* leaveeval */
1758         Perl_ck_null,   /* entertry */
1759         Perl_ck_null,   /* leavetry */
1760         Perl_ck_fun,    /* ghbyname */
1761         Perl_ck_fun,    /* ghbyaddr */
1762         Perl_ck_null,   /* ghostent */
1763         Perl_ck_fun,    /* gnbyname */
1764         Perl_ck_fun,    /* gnbyaddr */
1765         Perl_ck_null,   /* gnetent */
1766         Perl_ck_fun,    /* gpbyname */
1767         Perl_ck_fun,    /* gpbynumber */
1768         Perl_ck_null,   /* gprotoent */
1769         Perl_ck_fun,    /* gsbyname */
1770         Perl_ck_fun,    /* gsbyport */
1771         Perl_ck_null,   /* gservent */
1772         Perl_ck_fun,    /* shostent */
1773         Perl_ck_fun,    /* snetent */
1774         Perl_ck_fun,    /* sprotoent */
1775         Perl_ck_fun,    /* sservent */
1776         Perl_ck_null,   /* ehostent */
1777         Perl_ck_null,   /* enetent */
1778         Perl_ck_null,   /* eprotoent */
1779         Perl_ck_null,   /* eservent */
1780         Perl_ck_fun,    /* gpwnam */
1781         Perl_ck_fun,    /* gpwuid */
1782         Perl_ck_null,   /* gpwent */
1783         Perl_ck_null,   /* spwent */
1784         Perl_ck_null,   /* epwent */
1785         Perl_ck_fun,    /* ggrnam */
1786         Perl_ck_fun,    /* ggrgid */
1787         Perl_ck_null,   /* ggrent */
1788         Perl_ck_null,   /* sgrent */
1789         Perl_ck_null,   /* egrent */
1790         Perl_ck_null,   /* getlogin */
1791         Perl_ck_fun,    /* syscall */
1792         Perl_ck_rfun,   /* lock */
1793         Perl_ck_null,   /* threadsv */
1794         Perl_ck_null,   /* setstate */
1795 };
1796 #endif
1797
1798 #ifndef DOINIT
1799 EXT U32 PL_opargs[];
1800 #else
1801 EXT U32 PL_opargs[] = {
1802         0x00000000,     /* null */
1803         0x00000000,     /* stub */
1804         0x00003604,     /* scalar */
1805         0x00000004,     /* pushmark */
1806         0x00000014,     /* wantarray */
1807         0x00000c04,     /* const */
1808         0x00000e44,     /* gvsv */
1809         0x00000e44,     /* gv */
1810         0x00022440,     /* gelem */
1811         0x00000044,     /* padsv */
1812         0x00000040,     /* padav */
1813         0x00000040,     /* padhv */
1814         0x00000040,     /* padany */
1815         0x00000a40,     /* pushre */
1816         0x00000244,     /* rv2gv */
1817         0x00000244,     /* rv2sv */
1818         0x00000214,     /* av2arylen */
1819         0x00000240,     /* rv2cv */
1820         0x00000c00,     /* anoncode */
1821         0x00003604,     /* prototype */
1822         0x00004201,     /* refgen */
1823         0x00002206,     /* srefgen */
1824         0x0001368c,     /* ref */
1825         0x00122804,     /* bless */
1826         0x00001608,     /* backtick */
1827         0x00132808,     /* glob */
1828         0x00001608,     /* readline */
1829         0x00001608,     /* rcatline */
1830         0x00002204,     /* regcmaybe */
1831         0x00002204,     /* regcreset */
1832         0x00002604,     /* regcomp */
1833         0x00000a40,     /* match */
1834         0x00000a04,     /* qr */
1835         0x00002a54,     /* subst */
1836         0x00000654,     /* substcont */
1837         0x00003014,     /* trans */
1838         0x00000004,     /* sassign */
1839         0x00044408,     /* aassign */
1840         0x0000570d,     /* chop */
1841         0x0001378c,     /* schop */
1842         0x0000570d,     /* chomp */
1843         0x0001378c,     /* schomp */
1844         0x00013694,     /* defined */
1845         0x00013604,     /* undef */
1846         0x00013684,     /* study */
1847         0x0001368c,     /* pos */
1848         0x00002264,     /* preinc */
1849         0x00002254,     /* i_preinc */
1850         0x00002264,     /* predec */
1851         0x00002254,     /* i_predec */
1852         0x0000236c,     /* postinc */
1853         0x0000235c,     /* i_postinc */
1854         0x0000236c,     /* postdec */
1855         0x0000235c,     /* i_postdec */
1856         0x0002250e,     /* pow */
1857         0x0002252e,     /* multiply */
1858         0x0002251e,     /* i_multiply */
1859         0x0002252e,     /* divide */
1860         0x0002251e,     /* i_divide */
1861         0x0002253e,     /* modulo */
1862         0x0002251e,     /* i_modulo */
1863         0x00024409,     /* repeat */
1864         0x0002252e,     /* add */
1865         0x0002251e,     /* i_add */
1866         0x0002252e,     /* subtract */
1867         0x0002251e,     /* i_subtract */
1868         0x0002250e,     /* concat */
1869         0x0000290e,     /* stringify */
1870         0x0002250e,     /* left_shift */
1871         0x0002250e,     /* right_shift */
1872         0x00022436,     /* lt */
1873         0x00022416,     /* i_lt */
1874         0x00022436,     /* gt */
1875         0x00022416,     /* i_gt */
1876         0x00022436,     /* le */
1877         0x00022416,     /* i_le */
1878         0x00022436,     /* ge */
1879         0x00022416,     /* i_ge */
1880         0x00022436,     /* eq */
1881         0x00022416,     /* i_eq */
1882         0x00022436,     /* ne */
1883         0x00022416,     /* i_ne */
1884         0x0002243e,     /* ncmp */
1885         0x0002241e,     /* i_ncmp */
1886         0x00022416,     /* slt */
1887         0x00022416,     /* sgt */
1888         0x00022416,     /* sle */
1889         0x00022416,     /* sge */
1890         0x00022416,     /* seq */
1891         0x00022416,     /* sne */
1892         0x0002241e,     /* scmp */
1893         0x0002250e,     /* bit_and */
1894         0x0002250e,     /* bit_xor */
1895         0x0002250e,     /* bit_or */
1896         0x0000232e,     /* negate */
1897         0x0000231e,     /* i_negate */
1898         0x00002216,     /* not */
1899         0x0000230e,     /* complement */
1900         0x0002290e,     /* atan2 */
1901         0x0001378e,     /* sin */
1902         0x0001378e,     /* cos */
1903         0x0001370c,     /* rand */
1904         0x00013604,     /* srand */
1905         0x0001378e,     /* exp */
1906         0x0001378e,     /* log */
1907         0x0001378e,     /* sqrt */
1908         0x0001378e,     /* int */
1909         0x0001378e,     /* hex */
1910         0x0001378e,     /* oct */
1911         0x0001378e,     /* abs */
1912         0x0001379c,     /* length */
1913         0x1322280c,     /* substr */
1914         0x0022281c,     /* vec */
1915         0x0122291c,     /* index */
1916         0x0122291c,     /* rindex */
1917         0x0004290f,     /* sprintf */
1918         0x00042805,     /* formline */
1919         0x0001379e,     /* ord */
1920         0x0001378e,     /* chr */
1921         0x0002290e,     /* crypt */
1922         0x0001368e,     /* ucfirst */
1923         0x0001368e,     /* lcfirst */
1924         0x0001368e,     /* uc */
1925         0x0001368e,     /* lc */
1926         0x0001378e,     /* quotemeta */
1927         0x00000248,     /* rv2av */
1928         0x00026e04,     /* aelemfast */
1929         0x00026404,     /* aelem */
1930         0x00046801,     /* aslice */
1931         0x00009600,     /* each */
1932         0x00009608,     /* values */
1933         0x00009608,     /* keys */
1934         0x00003600,     /* delete */
1935         0x00003614,     /* exists */
1936         0x00000248,     /* rv2hv */
1937         0x00028404,     /* helem */
1938         0x00048801,     /* hslice */
1939         0x00022800,     /* unpack */
1940         0x0004280d,     /* pack */
1941         0x00222808,     /* split */
1942         0x0004290d,     /* join */
1943         0x00004801,     /* list */
1944         0x00448400,     /* lslice */
1945         0x00004805,     /* anonlist */
1946         0x00004805,     /* anonhash */
1947         0x05326801,     /* splice */
1948         0x0004691d,     /* push */
1949         0x00007604,     /* pop */
1950         0x00007604,     /* shift */
1951         0x0004691d,     /* unshift */
1952         0x0005a801,     /* sort */
1953         0x00004809,     /* reverse */
1954         0x0004a841,     /* grepstart */
1955         0x00000648,     /* grepwhile */
1956         0x0004a841,     /* mapstart */
1957         0x00000648,     /* mapwhile */
1958         0x00022600,     /* range */
1959         0x00022200,     /* flip */
1960         0x00000200,     /* flop */
1961         0x00000600,     /* and */
1962         0x00000600,     /* or */
1963         0x00022606,     /* xor */
1964         0x00000640,     /* cond_expr */
1965         0x00000604,     /* andassign */
1966         0x00000604,     /* orassign */
1967         0x00000240,     /* method */
1968         0x00004249,     /* entersub */
1969         0x00000200,     /* leavesub */
1970         0x00013608,     /* caller */
1971         0x0000481d,     /* warn */
1972         0x0000485d,     /* die */
1973         0x00013614,     /* reset */
1974         0x00000800,     /* lineseq */
1975         0x00001404,     /* nextstate */
1976         0x00001404,     /* dbstate */
1977         0x00000004,     /* unstack */
1978         0x00000000,     /* enter */
1979         0x00000800,     /* leave */
1980         0x00000800,     /* scope */
1981         0x00001240,     /* enteriter */
1982         0x00000000,     /* iter */
1983         0x00001240,     /* enterloop */
1984         0x00000400,     /* leaveloop */
1985         0x00004841,     /* return */
1986         0x00001a44,     /* last */
1987         0x00001a44,     /* next */
1988         0x00001a44,     /* redo */
1989         0x00001a44,     /* dump */
1990         0x00001a44,     /* goto */
1991         0x00013644,     /* exit */
1992         0x0012c81c,     /* open */
1993         0x0001d614,     /* close */
1994         0x000cc814,     /* pipe_op */
1995         0x0000d61c,     /* fileno */
1996         0x0001361c,     /* umask */
1997         0x0000d604,     /* binmode */
1998         0x0042e855,     /* tie */
1999         0x0000f614,     /* untie */
2000         0x0000f604,     /* tied */
2001         0x00228814,     /* dbmopen */
2002         0x00009614,     /* dbmclose */
2003         0x02222808,     /* sselect */
2004         0x0001c80c,     /* select */
2005         0x0001d60c,     /* getc */
2006         0x122ec81d,     /* read */
2007         0x0001d654,     /* enterwrite */
2008         0x00000200,     /* leavewrite */
2009         0x0005c815,     /* prtf */
2010         0x0005c815,     /* print */
2011         0x1222c804,     /* sysopen */
2012         0x0022c804,     /* sysseek */
2013         0x122ec81d,     /* sysread */
2014         0x1322c81d,     /* syswrite */
2015         0x1222c81d,     /* send */
2016         0x022ec81d,     /* recv */
2017         0x0001d614,     /* eof */
2018         0x0001d60c,     /* tell */
2019         0x0022c804,     /* seek */
2020         0x00022814,     /* truncate */
2021         0x0022c80c,     /* fcntl */
2022         0x0022c80c,     /* ioctl */
2023         0x0002c91c,     /* flock */
2024         0x0222c814,     /* socket */
2025         0x222cc814,     /* sockpair */
2026         0x0002c814,     /* bind */
2027         0x0002c814,     /* connect */
2028         0x0002c814,     /* listen */
2029         0x000cc81c,     /* accept */
2030         0x0002c81c,     /* shutdown */
2031         0x0022c814,     /* gsockopt */
2032         0x0222c814,     /* ssockopt */
2033         0x0000d614,     /* getsockname */
2034         0x0000d614,     /* getpeername */
2035         0x0000d880,     /* lstat */
2036         0x0000d880,     /* stat */
2037         0x0000d894,     /* ftrread */
2038         0x0000d894,     /* ftrwrite */
2039         0x0000d894,     /* ftrexec */
2040         0x0000d894,     /* fteread */
2041         0x0000d894,     /* ftewrite */
2042         0x0000d894,     /* fteexec */
2043         0x0000d894,     /* ftis */
2044         0x0000d894,     /* fteowned */
2045         0x0000d894,     /* ftrowned */
2046         0x0000d894,     /* ftzero */
2047         0x0000d89c,     /* ftsize */
2048         0x0000d88c,     /* ftmtime */
2049         0x0000d88c,     /* ftatime */
2050         0x0000d88c,     /* ftctime */
2051         0x0000d894,     /* ftsock */
2052         0x0000d894,     /* ftchr */
2053         0x0000d894,     /* ftblk */
2054         0x0000d894,     /* ftfile */
2055         0x0000d894,     /* ftdir */
2056         0x0000d894,     /* ftpipe */
2057         0x0000d894,     /* ftlink */
2058         0x0000d894,     /* ftsuid */
2059         0x0000d894,     /* ftsgid */
2060         0x0000d894,     /* ftsvtx */
2061         0x0000d814,     /* fttty */
2062         0x0000d894,     /* fttext */
2063         0x0000d894,     /* ftbinary */
2064         0x0001371c,     /* chdir */
2065         0x0000491d,     /* chown */
2066         0x0001379c,     /* chroot */
2067         0x0000499d,     /* unlink */
2068         0x0000491d,     /* chmod */
2069         0x0000491d,     /* utime */
2070         0x0002291c,     /* rename */
2071         0x0002291c,     /* link */
2072         0x0002291c,     /* symlink */
2073         0x0001368c,     /* readlink */
2074         0x0002291c,     /* mkdir */
2075         0x0001379c,     /* rmdir */
2076         0x0002c814,     /* open_dir */
2077         0x0000d600,     /* readdir */
2078         0x0000d60c,     /* telldir */
2079         0x0002c804,     /* seekdir */
2080         0x0000d604,     /* rewinddir */
2081         0x0000d614,     /* closedir */
2082         0x0000001c,     /* fork */
2083         0x0000011c,     /* wait */
2084         0x0002291c,     /* waitpid */
2085         0x0005291d,     /* system */
2086         0x0005295d,     /* exec */
2087         0x0000495d,     /* kill */
2088         0x0000011c,     /* getppid */
2089         0x0001371c,     /* getpgrp */
2090         0x0013291c,     /* setpgrp */
2091         0x0002291c,     /* getpriority */
2092         0x0022291c,     /* setpriority */
2093         0x0000011c,     /* time */
2094         0x00000000,     /* tms */
2095         0x00013608,     /* localtime */
2096         0x00013608,     /* gmtime */
2097         0x0001369c,     /* alarm */
2098         0x0001371c,     /* sleep */
2099         0x0022281d,     /* shmget */
2100         0x0022281d,     /* shmctl */
2101         0x0222281d,     /* shmread */
2102         0x0222281d,     /* shmwrite */
2103         0x0002281d,     /* msgget */
2104         0x0022281d,     /* msgctl */
2105         0x0022281d,     /* msgsnd */
2106         0x2222281d,     /* msgrcv */
2107         0x0022281d,     /* semget */
2108         0x0222281d,     /* semctl */
2109         0x0002281d,     /* semop */
2110         0x000136c0,     /* require */
2111         0x00002240,     /* dofile */
2112         0x00003640,     /* entereval */
2113         0x00002200,     /* leaveeval */
2114         0x00000600,     /* entertry */
2115         0x00000800,     /* leavetry */
2116         0x00003600,     /* ghbyname */
2117         0x00022800,     /* ghbyaddr */
2118         0x00000000,     /* ghostent */
2119         0x00003600,     /* gnbyname */
2120         0x00022800,     /* gnbyaddr */
2121         0x00000000,     /* gnetent */
2122         0x00003600,     /* gpbyname */
2123         0x00002800,     /* gpbynumber */
2124         0x00000000,     /* gprotoent */
2125         0x00022800,     /* gsbyname */
2126         0x00022800,     /* gsbyport */
2127         0x00000000,     /* gservent */
2128         0x00003614,     /* shostent */
2129         0x00003614,     /* snetent */
2130         0x00003614,     /* sprotoent */
2131         0x00003614,     /* sservent */
2132         0x00000014,     /* ehostent */
2133         0x00000014,     /* enetent */
2134         0x00000014,     /* eprotoent */
2135         0x00000014,     /* eservent */
2136         0x00003600,     /* gpwnam */
2137         0x00003600,     /* gpwuid */
2138         0x00000000,     /* gpwent */
2139         0x00000014,     /* spwent */
2140         0x00000014,     /* epwent */
2141         0x00003600,     /* ggrnam */
2142         0x00003600,     /* ggrgid */
2143         0x00000000,     /* ggrent */
2144         0x00000014,     /* sgrent */
2145         0x00000014,     /* egrent */
2146         0x0000000c,     /* getlogin */
2147         0x0004281d,     /* syscall */
2148         0x00003604,     /* lock */
2149         0x00000044,     /* threadsv */
2150         0x00001404,     /* setstate */
2151 };
2152 #endif
2153
2154 END_EXTERN_C