Restore null checks to stashpv_hvname_match [perl #101430]