Correct (some) variable names in embed.fnc where they differ from the
authorNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Tue, 12 Feb 2008 12:16:23 +0000 (12:16 +0000)
committerNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Tue, 12 Feb 2008 12:16:23 +0000 (12:16 +0000)
actual function declaration.

p4raw-id: //depot/perl@33289

embed.fnc
pod/perlapi.pod
pod/perlintern.pod
proto.h

index e47ecc1..371a455 100644 (file)
--- a/embed.fnc
+++ b/embed.fnc
@@ -45,25 +45,29 @@ START_EXTERN_C
 
 #if defined(PERL_IMPLICIT_SYS)
 Ano    |PerlInterpreter*|perl_alloc_using \
-                               |NN struct IPerlMem* m|NN struct IPerlMem* ms \
-                               |NN struct IPerlMem* mp|NN struct IPerlEnv* e \
-                               |NN struct IPerlStdIO* io|NN struct IPerlLIO* lio \
-                               |NN struct IPerlDir* d|NN struct IPerlSock* s \
-                               |NN struct IPerlProc* p
+                               |NN struct IPerlMem *ipM \
+                               |NN struct IPerlMem *ipMS \
+                               |NN struct IPerlMem *ipMP \
+                               |NN struct IPerlEnv *ipE \
+                               |NN struct IPerlStdIO *ipStd \
+                               |NN struct IPerlLIO *ipLio \
+                               |NN struct IPerlDir *ipD \
+                               |NN struct IPerlSock *ipS \
+                               |NN struct IPerlProc *ipP
 #endif
 Anod   |PerlInterpreter*       |perl_alloc
-Anod   |void   |perl_construct |NN PerlInterpreter* interp
-Anod   |int    |perl_destruct  |NN PerlInterpreter* interp
-Anod   |void   |perl_free      |NN PerlInterpreter* interp
-Anod   |int    |perl_run       |NN PerlInterpreter* interp
-Anod   |int    |perl_parse     |NN PerlInterpreter* interp|XSINIT_t xsinit \
+Anod   |void   |perl_construct |NN PerlInterpreter *my_perl
+Anod   |int    |perl_destruct  |NN PerlInterpreter *my_perl
+Anod   |void   |perl_free      |NN PerlInterpreter *my_perl
+Anod   |int    |perl_run       |NN PerlInterpreter *my_perl
+Anod   |int    |perl_parse     |NN PerlInterpreter *my_perl|XSINIT_t xsinit \
                                |int argc|NULLOK char** argv|NULLOK char** env
 AnpR   |bool   |doing_taint    |int argc|NULLOK char** argv|NULLOK char** env
 #if defined(USE_ITHREADS)
-Anod   |PerlInterpreter*|perl_clone|NN PerlInterpreter* interp|UV flags
+Anod   |PerlInterpreter*|perl_clone|NN PerlInterpreter *proto_perl|UV flags
 #  if defined(PERL_IMPLICIT_SYS)
 Ano    |PerlInterpreter*|perl_clone_using \
-                               |NN PerlInterpreter *interp|UV flags \
+                               |NN PerlInterpreter *proto_perl|UV flags \
                                |NN struct IPerlMem* m|NN struct IPerlMem* ms \
                                |NN struct IPerlMem* mp|NN struct IPerlEnv* e \
                                |NN struct IPerlStdIO* io|NN struct IPerlLIO* lio \
@@ -95,36 +99,36 @@ p   |OP*    |append_elem    |I32 optype|NULLOK OP* first|NULLOK OP* last
 p      |OP*    |append_list    |I32 optype|NULLOK LISTOP* first|NULLOK LISTOP* last
 p      |I32    |apply          |I32 type|NN SV** mark|NN SV** sp
 ApM    |void   |apply_attrs_string|NN const char *stashpv|NN CV *cv|NN const char *attrstr|STRLEN len
-Apd    |void   |av_clear       |NN AV* ar
-Apd    |SV*    |av_delete      |NN AV* ar|I32 key|I32 flags
-ApdR   |bool   |av_exists      |NN AV* ar|I32 key
-Apd    |void   |av_extend      |NN AV* ar|I32 key
-pR     |AV*    |av_fake        |I32 size|NN SV** svp
-ApdR   |SV**   |av_fetch       |NN AV* ar|I32 key|I32 lval
-Apd    |void   |av_fill        |NN AV* ar|I32 fill
-ApdR   |I32    |av_len         |NN const AV* ar
-ApdR   |AV*    |av_make        |I32 size|NN SV** svp
-Apd    |SV*    |av_pop         |NN AV* ar
+Apd    |void   |av_clear       |NN AV *av
+Apd    |SV*    |av_delete      |NN AV *av|I32 key|I32 flags
+ApdR   |bool   |av_exists      |NN AV *av|I32 key
+Apd    |void   |av_extend      |NN AV *av|I32 key
+pR     |AV*    |av_fake        |I32 size|NN SV **strp
+ApdR   |SV**   |av_fetch       |NN AV *av|I32 key|I32 lval
+Apd    |void   |av_fill        |NN AV *av|I32 fill
+ApdR   |I32    |av_len         |NN const AV *av
+ApdR   |AV*    |av_make        |I32 size|NN SV **strp
+Apd    |SV*    |av_pop         |NN AV *av
 ApdoxM |void   |av_create_and_push|NN AV **const avp|NN SV *const val
-Apd    |void   |av_push        |NN AV* ar|NN SV* val
-EXp    |void   |av_reify       |NN AV* ar
-ApdR   |SV*    |av_shift       |NN AV* ar
-Apd    |SV**   |av_store       |NN AV* ar|I32 key|NULLOK SV* val
-Apd    |void   |av_undef       |NN AV* ar
+Apd    |void   |av_push        |NN AV *av|NN SV *val
+EXp    |void   |av_reify       |NN AV *av
+ApdR   |SV*    |av_shift       |NN AV *av
+Apd    |SV**   |av_store       |NN AV *av|I32 key|NULLOK SV *val
+Apd    |void   |av_undef       |NN AV *av
 ApdoxM |SV**   |av_create_and_unshift_one|NN AV **const avp|NN SV *const val
-Apd    |void   |av_unshift     |NN AV* ar|I32 num
-Apo    |SV**   |av_arylen_p    |NN AVav
-Apo    |IV*    |av_iter_p      |NN AVav
+Apd    |void   |av_unshift     |NN AV *av|I32 num
+Apo    |SV**   |av_arylen_p    |NN AV *av
+Apo    |IV*    |av_iter_p      |NN AV *av
 #if defined(PERL_IN_AV_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
 s      |MAGIC* |get_aux_mg     |NN AV *av
 #endif
-pR     |OP*    |bind_match     |I32 type|NN OP* left|NN OP* pat
+pR     |OP*    |bind_match     |I32 type|NN OP *left|NN OP *right
 pR     |OP*    |block_end      |I32 floor|NULLOK OP* seq
 ApR    |I32    |block_gimme
 pR     |int    |block_start    |int full
 p      |void   |boot_core_UNIVERSAL
 p      |void   |boot_core_PerlIO
-Ap     |void   |call_list      |I32 oldscope|NN AV* av_list
+Ap     |void   |call_list      |I32 oldscope|NN AV *paramList
 pR     |bool   |cando          |Mode_t mode|bool effective|NN const Stat_t* statbufp
 ApR    |U32    |cast_ulong     |NV f
 ApR    |I32    |cast_i32       |NV f
@@ -152,8 +156,8 @@ Afnp        |void   |sv_catpvf_nocontext|NN SV* sv|NN const char* pat|...
 Afnp   |void   |sv_setpvf_nocontext|NN SV* sv|NN const char* pat|...
 Afnp   |void   |sv_catpvf_mg_nocontext|NN SV* sv|NN const char* pat|...
 Afnp   |void   |sv_setpvf_mg_nocontext|NN SV* sv|NN const char* pat|...
-Afnp   |int    |fprintf_nocontext|NN PerlIO* stream|NN const char* fmt|...
-Afnp   |int    |printf_nocontext|NN const char* fmt|...
+Afnp   |int    |fprintf_nocontext|NN PerlIO *stream|NN const char *format|...
+Afnp   |int    |printf_nocontext|NN const char *format|...
 #endif
 bp     |void   |cv_ckproto     |NN const CV* cv|NULLOK const GV* gv\
                                |NULLOK const char* p
@@ -167,7 +171,7 @@ Apd |void   |cv_undef       |NN CV* cv
 Ap     |void   |cx_dump        |NN PERL_CONTEXT* cx
 Ap     |SV*    |filter_add     |NULLOK filter_t funcp|NULLOK SV* datasv
 Ap     |void   |filter_del     |NN filter_t funcp
-ApR    |I32    |filter_read    |int idx|NN SV* buffer|int maxlen
+ApR    |I32    |filter_read    |int idx|NN SV *buf_sv|int maxlen
 ApPR   |char** |get_op_descs
 ApPR   |char** |get_op_names
 pPR    |const char*    |get_no_modify
@@ -192,7 +196,7 @@ Ap  |void   |dounwind       |I32 cxix
 pmb    |bool   |do_aexec       |NULLOK SV* really|NN SV** mark|NN SV** sp
 p      |bool   |do_aexec5      |NULLOK SV* really|NN SV** mark|NN SV** sp|int fd|int do_report
 Ap     |int    |do_binmode     |NN PerlIO *fp|int iotype|int mode
-p      |void   |do_chop        |NN SV* asv|NN SV* sv
+p      |void   |do_chop        |NN SV *astr|NN SV *sv
 Ap     |bool   |do_close       |NULLOK GV* gv|bool not_implicit
 p      |bool   |do_eof         |NN GV* gv
 
@@ -208,7 +212,7 @@ Ap  |int    |do_spawn       |NN char* cmd
 Ap     |int    |do_spawn_nowait|NN char* cmd
 #endif
 #if !defined(WIN32)
-p      |bool   |do_exec3       |NN const charcmd|int fd|int do_report
+p      |bool   |do_exec3       |NN const char *incmd|int fd|int do_report
 #endif
 p      |void   |do_execfree
 #ifdef PERL_IN_DOIO_C
@@ -222,16 +226,17 @@ p |I32    |do_msgsnd      |NN SV** mark|NN SV** sp
 p      |I32    |do_semop       |NN SV** mark|NN SV** sp
 p      |I32    |do_shmio       |I32 optype|NN SV** mark|NN SV** sp
 #endif
-Ap     |void   |do_join        |NN SV* sv|NN SV* del|NN SV** mark|NN SV** sp
+Ap     |void   |do_join        |NN SV *sv|NN SV *delim|NN SV **mark|NN SV **sp
 p      |OP*    |do_kv
 Apmb   |bool   |do_open        |NN GV* gv|NN const char* name|I32 len|int as_raw \
                                |int rawmode|int rawperm|NULLOK PerlIO* supplied_fp
 Ap     |bool   |do_open9       |NN GV *gv|NN const char *name|I32 len|int as_raw \
                                |int rawmode|int rawperm|NULLOK PerlIO *supplied_fp \
                                |NN SV *svs|I32 num
-Ap     |bool   |do_openn       |NN GV *gv|NN const char *name|I32 len|int as_raw \
-                               |int rawmode|int rawperm|NULLOK PerlIO *supplied_fp \
-                               |NULLOK SV **svp|I32 num
+Ap     |bool   |do_openn       |NN GV *gv|NN const char *oname|I32 len \
+                               |int as_raw|int rawmode|int rawperm \
+                               |NULLOK PerlIO *supplied_fp|NULLOK SV **svp \
+                               |I32 num
 p      |bool   |do_print       |NULLOK SV* sv|NN PerlIO* fp
 pR     |OP*    |do_readline
 p      |I32    |do_chomp       |NN SV* sv
@@ -252,7 +257,7 @@ Ap  |void   |dump_fds       |NN char* s
 #endif
 Ap     |void   |dump_form      |NN const GV* gv
 Ap     |void   |gv_dump        |NN GV* gv
-Ap     |void   |op_dump        |NN const OP* arg
+Ap     |void   |op_dump        |NN const OP *o
 Ap     |void   |pmop_dump      |NULLOK PMOP* pm
 Ap     |void   |dump_packsubs  |NN const HV* stash
 Ap     |void   |dump_sub       |NN const GV* gv
@@ -262,7 +267,7 @@ ApdR        |char*  |fbm_instr      |NN unsigned char* big|NN unsigned char* bigend \
 p      |char*  |find_script    |NN const char *scriptname|bool dosearch \
                                |NULLOK const char *const *const search_ext|I32 flags
 p      |OP*    |force_list     |NULLOK OP* arg
-p      |OP*    |fold_constants |NN OP* arg
+p      |OP*    |fold_constants |NN OP *o
 Afpd   |char*  |form           |NN const char* pat|...
 Ap     |char*  |vform          |NN const char* pat|NULLOK va_list* args
 Ap     |void   |free_tmps
@@ -288,7 +293,7 @@ Apd |GV*    |gv_fetchmeth   |NULLOK HV* stash|NN const char* name|STRLEN len|I32 leve
 Apd    |GV*    |gv_fetchmeth_autoload  |NULLOK HV* stash|NN const char* name|STRLEN len|I32 level
 Apdmb  |GV*    |gv_fetchmethod |NULLOK HV* stash|NN const char* name
 Apd    |GV*    |gv_fetchmethod_autoload|NULLOK HV* stash|NN const char* name|I32 autoload
-Ap     |GV*    |gv_fetchpv     |NN const char* name|I32 add|I32 sv_type
+Ap     |GV*    |gv_fetchpv     |NN const char *nambeg|I32 add|I32 sv_type
 Ap     |void   |gv_fullname    |NN SV* sv|NN const GV* gv
 Apmb   |void   |gv_fullname3   |NN SV* sv|NN const GV* gv|NULLOK const char* prefix
 Ap     |void   |gv_fullname4   |NN SV* sv|NN const GV* gv|NULLOK const char* prefix|bool keepmain
@@ -298,33 +303,33 @@ Ap        |void   |gv_name_set    |NN GV* gv|NN const char *name|U32 len|U32 flags
 Apd    |HV*    |gv_stashpv     |NN const char* name|I32 flags
 Apd    |HV*    |gv_stashpvn    |NN const char* name|U32 namelen|I32 flags
 Apd    |HV*    |gv_stashsv     |NN SV* sv|I32 flags
-Apd    |void   |hv_clear       |NULLOK HV* tb
+Apd    |void   |hv_clear       |NULLOK HV *hv
 poM    |HV *   |hv_copy_hints_hv|NULLOK HV *const ohv
-Ap     |void   |hv_delayfree_ent|NN HV* hv|NULLOK HE* entry
-Abmd   |SV*    |hv_delete      |NULLOK HV* tb|NN const char* key|I32 klen \
+Ap     |void   |hv_delayfree_ent|NN HV *hv|NULLOK HE *entry
+Abmd   |SV*    |hv_delete      |NULLOK HV *hv|NN const char *key|I32 klen \
                                |I32 flags
-Abmd   |SV*    |hv_delete_ent  |NULLOK HV* tb|NN SV* key|I32 flags|U32 hash
-AbmdR  |bool   |hv_exists      |NULLOK HV* tb|NN const char* key|I32 klen
-AbmdR  |bool   |hv_exists_ent  |NULLOK HV* tb|NN SV* key|U32 hash
-Abmd   |SV**   |hv_fetch       |NULLOK HV* tb|NN const char* key|I32 klen \
+Abmd   |SV*    |hv_delete_ent  |NULLOK HV *hv|NN SV *keysv|I32 flags|U32 hash
+AbmdR  |bool   |hv_exists      |NULLOK HV *hv|NN const char *key|I32 klen
+AbmdR  |bool   |hv_exists_ent  |NULLOK HV *hv|NN SV *keysv|U32 hash
+Abmd   |SV**   |hv_fetch       |NULLOK HV *hv|NN const char *key|I32 klen \
                                |I32 lval
-Abmd   |HE*    |hv_fetch_ent   |NULLOK HV* tb|NN SV* key|I32 lval|U32 hash
-Ap     |void*  |hv_common      |NULLOK HV* tb|NULLOK SV* keysv \
+Abmd   |HE*    |hv_fetch_ent   |NULLOK HV *hv|NN SV *keysv|I32 lval|U32 hash
+Ap     |void*  |hv_common      |NULLOK HV *hv|NULLOK SV *keysv \
                                |NULLOK const char* key|STRLEN klen|int flags \
-                               |int action|NULLOK SVval|U32 hash
+                               |int action|NULLOK SV *val|U32 hash
 Ap     |void*  |hv_common_key_len|NULLOK HV *hv|NN const char *key \
                                |I32 klen_i32|const int action|NULLOK SV *val \
                                |const U32 hash
-Ap     |void   |hv_free_ent    |NN HV* hv|NULLOK HE* entryK
-Apd    |I32    |hv_iterinit    |NN HV* tb
+Ap     |void   |hv_free_ent    |NN HV *hv|NULLOK HE *entryK
+Apd    |I32    |hv_iterinit    |NN HV *hv
 ApdR   |char*  |hv_iterkey     |NN HE* entry|NN I32* retlen
 ApdR   |SV*    |hv_iterkeysv   |NN HE* entry
-ApdRbm |HE*    |hv_iternext    |NN HV* tb
-ApdR   |SV*    |hv_iternextsv  |NN HV* hv|NN char** key|NN I32* retlen
-ApMdR  |HE*    |hv_iternext_flags|NN HV* tb|I32 flags
-ApdR   |SV*    |hv_iterval     |NN HV* tb|NN HE* entry
-Ap     |void   |hv_ksplit      |NN HVhv|IV newmax
-Apdbm  |void   |hv_magic       |NN HV* hv|NULLOK GV* gv|int how
+ApdRbm |HE*    |hv_iternext    |NN HV *hv
+ApdR   |SV*    |hv_iternextsv  |NN HV *hv|NN char **key|NN I32 *retlen
+ApMdR  |HE*    |hv_iternext_flags|NN HV *hv|I32 flags
+ApdR   |SV*    |hv_iterval     |NN HV *hv|NN HE *entry
+Ap     |void   |hv_ksplit      |NN HV *hv|IV newmax
+Apdbm  |void   |hv_magic       |NN HV *hv|NULLOK GV *gv|int how
 XEdpoM |HV *   |refcounted_he_chain_2hv|NULLOK const struct refcounted_he *c
 XEpoM  |SV *   |refcounted_he_fetch|NULLOK const struct refcounted_he *chain \
                                |NULLOK SV *keysv|NULLOK const char *key \
@@ -333,16 +338,18 @@ dpoM      |void   |refcounted_he_free|NULLOK struct refcounted_he *he
 XEdpoM |struct refcounted_he *|refcounted_he_new \
                                |NULLOK struct refcounted_he *const parent \
                                |NULLOK SV *const key|NULLOK SV *const value
-Abmd   |SV**   |hv_store       |NULLOK HV* tb|NULLOK const char* key \
-                               |I32 klen|NULLOK SV* val|U32 hash
-Abmd   |HE*    |hv_store_ent   |NULLOK HV* tb|NULLOK SV* key|NULLOK SV* val|U32 hash
-AbmdM  |SV**   |hv_store_flags |NULLOK HV* tb|NULLOK const char* key \
-                               |I32 klen|NULLOK SV* val|U32 hash|int flags
-Apd    |void   |hv_undef       |NULLOK HV* tb
+Abmd   |SV**   |hv_store       |NULLOK HV *hv|NULLOK const char *key \
+                               |I32 klen|NULLOK SV *val|U32 hash
+Abmd   |HE*    |hv_store_ent   |NULLOK HV *hv|NULLOK SV *key|NULLOK SV *val\
+                               |U32 hash
+AbmdM  |SV**   |hv_store_flags |NULLOK HV *hv|NULLOK const char *key \
+                               |I32 klen|NULLOK SV *val|U32 hash|int flags
+Apd    |void   |hv_undef       |NULLOK HV *hv
 ApP    |I32    |ibcmp          |NN const char* a|NN const char* b|I32 len
 ApP    |I32    |ibcmp_locale   |NN const char* a|NN const char* b|I32 len
-Apd    |I32    |ibcmp_utf8     |NN const char* a|NULLOK char **pe1|UV l1|bool u1 \
-                               |NN const char* b|NULLOK char **pe2|UV l2|bool u2
+Apd    |I32    |ibcmp_utf8     |NN const char *s1|NULLOK char **pe1|UV l1 \
+                               |bool u1|NN const char *s2|NULLOK char **pe2 \
+                               |UV l2|bool u2
 pR     |bool   |ingroup        |Gid_t testgid|bool effective
 p      |void   |init_argv_symbols|int argc|NN char **argv
 p      |void   |init_debugger
@@ -389,7 +396,7 @@ ApPR        |bool   |is_uni_lower_lc|UV c
 ApPR   |bool   |is_uni_print_lc|UV c
 ApPR   |bool   |is_uni_punct_lc|UV c
 ApPR   |bool   |is_uni_xdigit_lc|UV c
-Apd    |STRLEN |is_utf8_char   |NN const U8 *p
+Apd    |STRLEN |is_utf8_char   |NN const U8 *s
 Apd    |bool   |is_utf8_string |NN const U8 *s|STRLEN len
 Apdmb  |bool   |is_utf8_string_loc|NN const U8 *s|STRLEN len|NULLOK const U8 **p
 Apd    |bool   |is_utf8_string_loclen|NN const U8 *s|STRLEN len|NULLOK const U8 **ep|NULLOK STRLEN *el
@@ -409,8 +416,8 @@ ApR |bool   |is_utf8_print  |NN const U8 *p
 ApR    |bool   |is_utf8_punct  |NN const U8 *p
 ApR    |bool   |is_utf8_xdigit |NN const U8 *p
 ApR    |bool   |is_utf8_mark   |NN const U8 *p
-p      |OP*    |jmaybe         |NN OP* arg
-pP     |I32    |keyword        |NN const char* d|I32 len|bool all_keywords
+p      |OP*    |jmaybe         |NN OP *o
+pP     |I32    |keyword        |NN const char *name|I32 len|bool all_keywords
 Ap     |void   |leave_scope    |I32 base
 EXp    |void   |lex_end
 p      |void   |lex_start      |NULLOK SV* line|NULLOK PerlIO *rsfp|bool new_filter
@@ -423,7 +430,7 @@ p   |OP*    |list           |NULLOK OP* o
 p      |OP*    |listkids       |NULLOK OP* o
 Apd    |void   |load_module|U32 flags|NN SV* name|NULLOK SV* ver|...
 Ap     |void   |vload_module|U32 flags|NN SV* name|NULLOK SV* ver|NULLOK va_list* args
-p      |OP*    |localize       |NN OP* arg|I32 lexical
+p      |OP*    |localize       |NN OP *o|I32 lex
 ApdR   |I32    |looks_like_number|NN SV *const sv
 Apd    |UV     |grok_bin       |NN const char* start|NN STRLEN* len_p|NN I32* flags|NULLOK NV *result
 Apd    |UV     |grok_hex       |NN const char* start|NN STRLEN* len_p|NN I32* flags|NULLOK NV *result
@@ -450,7 +457,7 @@ p   |int    |magic_gettaint |NN SV* sv|NN MAGIC* mg
 p      |int    |magic_getuvar  |NN SV* sv|NN MAGIC* mg
 p      |int    |magic_getvec   |NN SV* sv|NN MAGIC* mg
 p      |U32    |magic_len      |NN SV* sv|NN MAGIC* mg
-p      |int    |magic_nextpack |NN SV* sv|NN MAGIC* mg|NN SV* key
+p      |int    |magic_nextpack |NN SV *sv|NN MAGIC *mg|NN SV *key
 p      |U32    |magic_regdata_cnt|NN SV* sv|NN MAGIC* mg
 p      |int    |magic_regdatum_get|NN SV* sv|NN MAGIC* mg
 pr     |int    |magic_regdatum_set|NN SV* sv|NN MAGIC* mg
@@ -489,7 +496,8 @@ EXp |void   |qerror         |NN SV* err
 Apd    |void   |sortsv         |NULLOK SV** array|size_t num_elts|NN SVCOMPARE_t cmp
 Apd    |void   |sortsv_flags   |NULLOK SV** array|size_t num_elts|NN SVCOMPARE_t cmp|U32 flags
 Apd    |int    |mg_clear       |NN SV* sv
-Apd    |int    |mg_copy        |NN SV* sv|NN SV* nsv|NULLOK const char* key|I32 klen
+Apd    |int    |mg_copy        |NN SV *sv|NN SV *nsv|NULLOK const char *key \
+                               |I32 klen
 pd     |void   |mg_localize    |NN SV* sv|NN SV* nsv
 ApdR   |MAGIC* |mg_find        |NULLOK const SV* sv|int type
 Apd    |int    |mg_free        |NN SV* sv
@@ -549,7 +557,7 @@ Ap  |void   |newFORM        |I32 floor|NULLOK OP* o|NULLOK OP* block
 Apa    |OP*    |newFOROP       |I32 flags|NULLOK char* label|line_t forline \
                                |NULLOK OP* sv|NN OP* expr|NULLOK OP* block|NULLOK OP* cont
 Apa    |OP*    |newGIVENOP     |NN OP* cond|NN OP* block|PADOFFSET defsv_off
-Apa    |OP*    |newLOGOP       |I32 optype|I32 flags|NN OP* left|NN OP* right
+Apa    |OP*    |newLOGOP       |I32 optype|I32 flags|NN OP *first|NN OP *other
 Apa    |OP*    |newLOOPEX      |I32 type|NN OP* label
 Apa    |OP*    |newLOOPOP      |I32 flags|I32 debuggable|NULLOK OP* expr|NULLOK OP* block
 Apa    |OP*    |newNULLLIST
@@ -562,7 +570,8 @@ Ap  |CV*    |newSUB         |I32 floor|NULLOK OP* o|NULLOK OP* proto|NULLOK OP* block
 ApM    |CV *   |newXS_flags    |NULLOK const char *name|NN XSUBADDR_t subaddr\
                                |NN const char *const filename \
                                |NULLOK const char *const proto|U32 flags
-Apd    |CV*    |newXS          |NULLOK const char* name|NN XSUBADDR_t f|NN const char* filename
+Apd    |CV*    |newXS          |NULLOK const char *name|NN XSUBADDR_t subaddr\
+                               |NN const char *filename
 AmdbR  |AV*    |newAV
 Apa    |OP*    |newAVREF       |NN OP* o
 Apa    |OP*    |newBINOP       |I32 type|I32 flags|NULLOK OP* first|NULLOK OP* last
@@ -572,7 +581,7 @@ Apa |GV*    |newGVgen       |NN const char* pack
 Apa    |OP*    |newGVREF       |I32 type|NULLOK OP* o
 ApaR   |OP*    |newHVREF       |NN OP* o
 AmdbR  |HV*    |newHV
-ApaR   |HV*    |newHVhv        |NULLOK HVhv
+ApaR   |HV*    |newHVhv        |NULLOK HV *hv
 Apa    |IO*    |newIO
 Apa    |OP*    |newLISTOP      |I32 type|I32 flags|NULLOK OP* first|NULLOK OP* last
 #ifdef USE_ITHREADS
@@ -604,7 +613,8 @@ Apa |OP*    |newWHILEOP     |I32 flags|I32 debuggable|NULLOK LOOP* loop \
                                |I32 whileline|NULLOK OP* expr|NULLOK OP* block|NULLOK OP* cont \
                                |I32 has_my
 Apa    |PERL_SI*|new_stackinfo|I32 stitems|I32 cxitems
-Ap     |char*  |scan_vstring   |NN const char *vstr|NN const char *const end|NN SV *sv
+Ap     |char*  |scan_vstring   |NN const char *s|NN const char *const e \
+                               |NN SV *sv
 Apd    |const char*    |scan_version   |NN const char *s|NN SV *rv|bool qv
 Apd    |SV*    |new_version    |NN SV *ver
 Apd    |SV*    |upg_version    |NN SV *ver|bool qv
@@ -635,12 +645,12 @@ pd        |void   |pad_free       |PADOFFSET po
 pd     |void   |pad_reset
 pd     |void   |pad_swipe      |PADOFFSET po|bool refadjust
 p      |void   |peep           |NULLOK OP* o
-dopM   |PerlIO*|start_glob     |NN SV* pattern|NN IO *io
+dopM   |PerlIO*|start_glob     |NN SV *tmpglob|NN IO *io
 #if defined(USE_REENTRANT_API)
 Ap     |void   |reentrant_size
 Ap     |void   |reentrant_init
 Ap     |void   |reentrant_free
-Anp    |void*  |reentrant_retry|NN const char*|...
+Anp    |void*  |reentrant_retry|NN const char *f|...
 #endif
 Ap     |void   |call_atexit    |ATEXIT_t fn|NULLOK void *ptr
 Apd    |I32    |call_argv      |NN const char* sub_name|I32 flags|NN char** argv
@@ -672,7 +682,7 @@ Apd |void   |packlist       |NN SV *cat|NN const char *pat|NN const char *patend|NN SV
 p      |void   |pidgone        |Pid_t pid|int status
 #endif
 Ap     |void   |pmflag         |NN U32* pmfl|int ch
-p      |OP*    |pmruntime      |NN OP* pm|NN OP* expr|bool isreg
+p      |OP*    |pmruntime      |NN OP *o|NN OP *expr|bool isreg
 p      |OP*    |pmtrans        |NN OP* o|NN OP* expr|NN OP* repl
 Ap     |void   |pop_scope
 p      |OP*    |prepend_elem   |I32 optype|NULLOK OP* head|NULLOK OP* tail
@@ -681,14 +691,16 @@ Amb       |OP*    |ref            |NULLOK OP* o|I32 type
 p      |OP*    |refkids        |NULLOK OP* o|I32 type
 Ap     |void   |regdump        |NN const regexp* r
 Ap     |void   |regdump        |NN const regexp* r
-Ap     |SV*    |regclass_swash |NULLOK const regexp *prog|NN const struct regnode *n|bool doinit|NULLOK SV **listsvp|NULLOK SV **altsvp
+Ap     |SV*    |regclass_swash |NULLOK const regexp *prog \
+                               |NN const struct regnode *node|bool doinit \
+                               |NULLOK SV **listsvp|NULLOK SV **altsvp
 Ap     |I32    |pregexec       |NN REGEXP * const prog|NN char* stringarg \
                                |NN char* strend|NN char* strbeg|I32 minend \
                                |NN SV* screamer|U32 nosave
 Ap     |void   |pregfree       |NULLOK REGEXP* r
-Ap     |void   |pregfree2      |NN REGEXP* prog
+Ap     |void   |pregfree2      |NN REGEXP *rx
 EXp    |REGEXP*|reg_temp_copy  |NN REGEXP* r
-Ap     |void   |regfree_internal|NN REGEXP * const rx
+Ap     |void   |regfree_internal|NN REGEXP *const rx
 #if defined(USE_ITHREADS)
 Ap     |void*  |regdupe_internal|NN REGEXP * const r|NN CLONE_PARAMS* param
 #endif
@@ -697,10 +709,10 @@ Ap        |REGEXP*|re_compile     |NN const SV * const pattern|U32 flags
 Ap     |char*  |re_intuit_start|NN REGEXP * const rx|NULLOK SV* sv|NN char* strpos \
                                |NN char* strend|const U32 flags \
                                |NULLOK re_scream_pos_data *data
-Ap     |SV*    |re_intuit_string|NN REGEXP * const rx
-Ap     |I32    |regexec_flags  |NN REGEXP * const rx|NN char* stringarg \
-                               |NN char* strend|NN char* strbeg|I32 minend \
-                               |NN SV* screamer|NULLOK void* data|U32 flags
+Ap     |SV*    |re_intuit_string|NN REGEXP  *const r
+Ap     |I32    |regexec_flags  |NN REGEXP *const rx|NN char *stringarg \
+                               |NN char *strend|NN char *strbeg|I32 minend \
+                               |NN SV *sv|NULLOK void *data|U32 flags
 ApR    |regnode*|regnext       |NULLOK regnode* p
 
 EXp |SV*|reg_named_buff          |NN REGEXP * const rx|NULLOK SV * const key \
@@ -729,8 +741,8 @@ p   |int    |rsignal_restore|int i|NULLOK Sigsave_t* t
 p      |int    |rsignal_save   |int i|Sighandler_t t1|NN Sigsave_t* save
 Ap     |Sighandler_t|rsignal_state|int i
 p      |void   |rxres_free     |NN void** rsp
-p      |void   |rxres_restore  |NN void** rsp|NN REGEXP* prx
-p      |void   |rxres_save     |NN void** rsp|NN REGEXP* prx
+p      |void   |rxres_restore  |NN void **rsp|NN REGEXP *rx
+p      |void   |rxres_save     |NN void **rsp|NN REGEXP *rx
 #if !defined(HAS_RENAME)
 p      |I32    |same_dirent    |NN const char* a|NN const char* b
 #endif
@@ -747,7 +759,7 @@ Ap  |void   |save_aptr      |NN AV** aptr
 Ap     |AV*    |save_ary       |NN GV* gv
 Ap     |void   |save_bool      |NN bool* boolp
 Ap     |void   |save_clearsv   |NN SV** svp
-Ap     |void   |save_delete    |NN HV* hv|NN char* key|I32 klen
+Ap     |void   |save_delete    |NN HV *hv|NN char *key|I32 klen
 Ap     |void   |save_destructor|DESTRUCTORFUNC_NOCONTEXT_t f|NN void* p
 Ap     |void   |save_destructor_x|DESTRUCTORFUNC_t f|NULLOK void* p
 Ap     |void   |save_freesv    |NULLOK SV* sv
@@ -758,14 +770,14 @@ Ap        |void   |save_generic_pvref|NN char** str
 Ap     |void   |save_shared_pvref|NN char** str
 Ap     |void   |save_gp        |NN GV* gv|I32 empty
 Ap     |HV*    |save_hash      |NN GV* gv
-Ap     |void   |save_helem     |NN HVhv|NN SV *key|NN SV **sptr
+Ap     |void   |save_helem     |NN HV *hv|NN SV *key|NN SV **sptr
 Ap     |void   |save_hptr      |NN HV** hptr
 Ap     |void   |save_I16       |NN I16* intp
 Ap     |void   |save_I32       |NN I32* intp
 Ap     |void   |save_I8        |NN I8* bytep
 Ap     |void   |save_int       |NN int* intp
 Ap     |void   |save_item      |NN SV* item
-Ap     |void   |save_iv        |NN IV* iv
+Ap     |void   |save_iv        |NN IV *ivp
 Ap     |void   |save_list      |NN SV** sarg|I32 maxsarg
 Ap     |void   |save_long      |NN long* longp
 Ap     |void   |save_mortalizesv|NN SV* sv
@@ -773,7 +785,7 @@ Ap  |void   |save_nogv      |NN GV* gv
 p      |void   |save_op
 Ap     |SV*    |save_scalar    |NN GV* gv
 Ap     |void   |save_pptr      |NN char** pptr
-Ap     |void   |save_vptr      |NN void* pptr
+Ap     |void   |save_vptr      |NN void *ptr
 Ap     |void   |save_re_context
 Ap     |void   |save_padsv_and_mortalize|PADOFFSET off
 Ap     |void   |save_sptr      |NN SV** sptr
@@ -827,9 +839,9 @@ Apd |UV     |sv_2uv_flags   |NULLOK SV *const sv|const I32 flags
 Apd    |IV     |sv_iv          |NN SV* sv
 Apd    |UV     |sv_uv          |NN SV* sv
 Apd    |NV     |sv_nv          |NN SV* sv
-Apd    |char*  |sv_pvn         |NN SV *sv|NN STRLEN *len
-Apd    |char*  |sv_pvutf8n     |NN SV *sv|NN STRLEN *len
-Apd    |char*  |sv_pvbyten     |NN SV *sv|NN STRLEN *len
+Apd    |char*  |sv_pvn         |NN SV *sv|NN STRLEN *lp
+Apd    |char*  |sv_pvutf8n     |NN SV *sv|NN STRLEN *lp
+Apd    |char*  |sv_pvbyten     |NN SV *sv|NN STRLEN *lp
 Apd    |I32    |sv_true        |NULLOK SV *sv
 pd     |void   |sv_add_arena   |NN char *const ptr|const U32 size|const U32 flags
 Apd    |int    |sv_backoff     |NN SV *const sv
@@ -837,8 +849,8 @@ Apd |SV*    |sv_bless       |NN SV* sv|NN HV* stash
 Afpd   |void   |sv_catpvf      |NN SV* sv|NN const char* pat|...
 Apd    |void   |sv_vcatpvf     |NN SV* sv|NN const char* pat|NULLOK va_list* args
 Apd    |void   |sv_catpv       |NN SV* sv|NULLOK const char* ptr
-Amdb   |void   |sv_catpvn      |NN SV* sv|NN const char* ptr|STRLEN len
-Amdb   |void   |sv_catsv       |NN SV* dsv|NULLOK SV* ssv
+Amdb   |void   |sv_catpvn      |NN SV *dsv|NN const char *sstr|STRLEN len
+Amdb   |void   |sv_catsv       |NN SV *dstr|NULLOK SV *sstr
 Apd    |void   |sv_chop        |NN SV* sv|NULLOK const char* ptr
 pd     |I32    |sv_clean_all
 pd     |void   |sv_clean_objs
@@ -848,7 +860,8 @@ Apd |I32    |sv_cmp_locale  |NULLOK SV* sv1|NULLOK SV* sv2
 #if defined(USE_LOCALE_COLLATE)
 Apd    |char*  |sv_collxfrm    |NN SV* sv|NN STRLEN* nxp
 #endif
-Ap     |OP*    |sv_compile_2op |NN SV* sv|NN OP** startp|NN const char* code|NN PAD** padp
+Ap     |OP*    |sv_compile_2op |NN SV *sv|NN OP **startop \
+                               |NN const char *code|NN PAD **padp
 Apd    |int    |getcwd_sv      |NN SV* sv
 Apd    |void   |sv_dec         |NULLOK SV* sv
 Ap     |void   |sv_dump        |NN SV* sv
@@ -861,8 +874,8 @@ pd  |void   |sv_free_arenas
 Apd    |char*  |sv_gets        |NN SV* sv|NN PerlIO* fp|I32 append
 Apd    |char*  |sv_grow        |NN SV *const sv|STRLEN newlen
 Apd    |void   |sv_inc         |NULLOK SV* sv
-Apd    |void   |sv_insert      |NN SV* bigsv|STRLEN offset|STRLEN len \
-                               |NN const charlittle|STRLEN littlelen
+Apd    |void   |sv_insert      |NN SV *bigstr|STRLEN offset|STRLEN len \
+                               |NN const char *little|STRLEN littlelen
 Apd    |int    |sv_isa         |NULLOK SV* sv|NN const char* name
 Apd    |int    |sv_isobject    |NULLOK SV* sv
 Apd    |STRLEN |sv_len         |NULLOK SV* sv
@@ -900,12 +913,12 @@ Apd       |SV*    |sv_setref_pv   |NN SV* rv|NULLOK const char* classname|NULLOK void* pv
 Apd    |SV*    |sv_setref_pvn  |NN SV* rv|NULLOK const char* classname|NN const char* pv|STRLEN n
 Apd    |void   |sv_setpv       |NN SV* sv|NULLOK const char* ptr
 Apd    |void   |sv_setpvn      |NN SV* sv|NULLOK const char* ptr|STRLEN len
-Amdb   |void   |sv_setsv       |NN SV* dsv|NULLOK SV* ssv
+Amdb   |void   |sv_setsv       |NN SV *dstr|NULLOK SV *sstr
 Amdb   |void   |sv_taint       |NN SV* sv
 ApdR   |bool   |sv_tainted     |NN SV* sv
 Apd    |int    |sv_unmagic     |NN SV* sv|int type
 Apdmb  |void   |sv_unref       |NN SV* sv
-Apd    |void   |sv_unref_flags |NN SV* sv|U32 flags
+Apd    |void   |sv_unref_flags |NN SV *ref|U32 flags
 Apd    |void   |sv_untaint     |NN SV* sv
 Apd    |void   |sv_upgrade     |NN SV *const sv|svtype new_type
 Apdmb  |void   |sv_usepvn      |NN SV* sv|NULLOK char* ptr|STRLEN len
@@ -1013,7 +1026,7 @@ Afpd      |void   |sv_catpvf_mg   |NN SV *sv|NN const char* pat|...
 Apd    |void   |sv_vcatpvf_mg  |NN SV* sv|NN const char* pat|NULLOK va_list* args
 Apd    |void   |sv_catpv_mg    |NN SV *sv|NULLOK const char *ptr
 Apdbm  |void   |sv_catpvn_mg   |NN SV *sv|NN const char *ptr|STRLEN len
-Apdbm  |void   |sv_catsv_mg    |NN SV *dstr|NULLOK SV *sstr
+Apdbm  |void   |sv_catsv_mg    |NN SV *dsv|NULLOK SV *ssv
 Afpd   |void   |sv_setpvf_mg   |NN SV *sv|NN const char* pat|...
 Apd    |void   |sv_vsetpvf_mg  |NN SV* sv|NN const char* pat|NULLOK va_list* args
 Apd    |void   |sv_setiv_mg    |NN SV *const sv|const IV i
@@ -1111,8 +1124,8 @@ Ap        |void   |sys_intern_clear
 Ap     |void   |sys_intern_init
 #endif
 
-ApR    |const char *   |custom_op_name |NN const OP* op
-ApR    |const char *   |custom_op_desc |NN const OP* op
+ApR    |const char *   |custom_op_name |NN const OP *o
+ApR    |const char *   |custom_op_desc |NN const OP *o
 
 Adp    |void   |sv_nosharing   |NULLOK SV *sv
 Adpbm  |void   |sv_nolocking   |NULLOK SV *sv
@@ -1153,12 +1166,13 @@ sa      |HE*    |new_he
 sanR   |HEK*   |save_hek_flags |NN const char *str|I32 len|U32 hash|int flags
 sn     |void   |hv_magic_check |NN HV *hv|NN bool *needs_copy|NN bool *needs_store
 s      |void   |unshare_hek_or_pvn|NULLOK const HEK* hek|NULLOK const char* str|I32 len|U32 hash
-sR     |HEK*   |share_hek_flags|NN const char* sv|I32 len|U32 hash|int flags
+sR     |HEK*   |share_hek_flags|NN const char *str|I32 len|U32 hash|int flags
 rs     |void   |hv_notallowed  |int flags|NN const char *key|I32 klen|NN const char *msg
 sn     |struct xpvhv_aux*|hv_auxinit|NN HV *hv
-sM     |SV*    |hv_delete_common|NULLOK HV* tb|NULLOK SV* keysv|NULLOK const char* key \
-               |STRLEN klen|int k_flags|I32 d_flags|U32 hash
-sM     |void   |clear_placeholders     |NN HV* hb|U32 items
+sM     |SV*    |hv_delete_common|NULLOK HV *hv|NULLOK SV *keysv \
+               |NULLOK const char *key|STRLEN klen|int k_flags|I32 d_flags \
+               |U32 hash
+sM     |void   |clear_placeholders     |NN HV *hv|U32 items
 sM     |SV *   |refcounted_he_value    |NN const struct refcounted_he *he
 #endif
 
@@ -1319,8 +1333,9 @@ s |I32    |measure_struct |NN struct tempsym* symptr
 s      |bool   |next_symbol    |NN struct tempsym* symptr
 sR     |SV*    |is_an_int      |NN const char *s|STRLEN l
 s      |int    |div128         |NN SV *pnum|NN bool *done
-s      |const char *|group_end |NN const char *pat|NN const char *patend|char ender
-sR     |const char *|get_num   |NN const char *ppat|NN I32 *lenptr
+s      |const char *|group_end |NN const char *patptr|NN const char *patend \
+                               |char ender
+sR     |const char *|get_num   |NN const char *patptr|NN I32 *lenptr
 ns     |bool   |need_utf8      |NN const char *pat|NN const char *patend
 ns     |char   |first_symbol   |NN const char *pat|NN const char *patend
 sR     |char * |sv_exp_grow    |NN SV *sv|STRLEN needed
@@ -1362,8 +1377,8 @@ s |I32    |sv_ncmp        |NN SV *a|NN SV *b
 s      |I32    |sv_i_ncmp      |NN SV *a|NN SV *b
 s      |I32    |amagic_ncmp    |NN SV *a|NN SV *b
 s      |I32    |amagic_i_ncmp  |NN SV *a|NN SV *b
-s      |I32    |amagic_cmp     |NN SV *a|NN SV *b
-s      |I32    |amagic_cmp_locale|NN SV *a|NN SV *b
+s      |I32    |amagic_cmp     |NN SV *str1|NN SV *str2
+s      |I32    |amagic_cmp_locale|NN SV *str1|NN SV *str2
 s      |I32    |sortcv         |NN SV *a|NN SV *b
 s      |I32    |sortcv_xsub    |NN SV *a|NN SV *b
 s      |I32    |sortcv_stacked |NN SV *a|NN SV *b
@@ -1379,48 +1394,70 @@ s       |SV *   |space_join_names_mortal|NN char *const *array
 #endif
 
 #if defined(PERL_IN_REGCOMP_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
-Es     |regnode*|reg           |NN struct RExC_state_t *state|I32 paren|NN I32 *flagp|U32 depth
-Es     |regnode*|reganode      |NN struct RExC_state_t *state|U8 op|U32 arg
-Es     |regnode*|regatom       |NN struct RExC_state_t *state|NN I32 *flagp|U32 depth
-Es     |regnode*|regbranch     |NN struct RExC_state_t *state|NN I32 *flagp|I32 first|U32 depth
-Es     |STRLEN |reguni         |NN const struct RExC_state_t *state|UV uv|NN char *s
-Es     |regnode*|regclass      |NN struct RExC_state_t *state|U32 depth
+Es     |regnode*|reg           |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |I32 paren|NN I32 *flagp|U32 depth
+Es     |regnode*|reganode      |NN struct RExC_state_t *pRExC_state|U8 op \
+                               |U32 arg
+Es     |regnode*|regatom       |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN I32 *flagp|U32 depth
+Es     |regnode*|regbranch     |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN I32 *flagp|I32 first|U32 depth
+Es     |STRLEN |reguni         |NN const struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |UV uv|NN char *s
+Es     |regnode*|regclass      |NN struct RExC_state_t *pRExC_state|U32 depth
 ERsn   |I32    |regcurly       |NN const char *s
-Es     |regnode*|reg_node      |NN struct RExC_state_t *state|U8 op
+Es     |regnode*|reg_node      |NN struct RExC_state_t *pRExC_state|U8 op
 Es     |UV     |reg_recode     |const char value|NN SV **encp
-Es     |regnode*|regpiece      |NN struct RExC_state_t *state|NN I32 *flagp|U32 depth
-Es     |regnode*|reg_namedseq  |NN struct RExC_state_t *state|NULLOK UV *valuep
-Es     |void   |reginsert      |NN struct RExC_state_t *state|U8 op|NN regnode *opnd|U32 depth
-Es     |void   |regtail        |NN struct RExC_state_t *state|NN regnode *p|NN const regnode *val|U32 depth
-Es     |SV *   |reg_scan_name  |NN struct RExC_state_t *state|U32 flags
-Es     |U32    |join_exact     |NN struct RExC_state_t *state|NN regnode *scan|NN I32 *min|U32 flags|NULLOK regnode *val|U32 depth
-EsRn   |char * |regwhite       |NN struct RExC_state_t *state|NN char *p
-Es     |char * |nextchar       |NN struct RExC_state_t *state
-Es     |bool   |reg_skipcomment|NN struct RExC_state_t *state
-Es     |void   |scan_commit    |NN const struct RExC_state_t* state|NN struct scan_data_t *data|NN I32 *minlenp|int is_inf
-Esn    |void   |cl_anything    |NN const struct RExC_state_t* state|NN struct regnode_charclass_class *cl
+Es     |regnode*|regpiece      |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN I32 *flagp|U32 depth
+Es     |regnode*|reg_namedseq  |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NULLOK UV *valuep
+Es     |void   |reginsert      |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |U8 op|NN regnode *opnd|U32 depth
+Es     |void   |regtail        |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN regnode *p|NN const regnode *val|U32 depth
+Es     |SV *   |reg_scan_name  |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |U32 flags
+Es     |U32    |join_exact     |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN regnode *scan|NN I32 *min|U32 flags|NULLOK regnode *val|U32 depth
+EsRn   |char * |regwhite       |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN char *p
+Es     |char * |nextchar       |NN struct RExC_state_t *pRExC_state
+Es     |bool   |reg_skipcomment|NN struct RExC_state_t *pRExC_state
+Es     |void   |scan_commit    |NN const struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN struct scan_data_t *data|NN I32 *minlenp \
+                               |int is_inf
+Esn    |void   |cl_anything    |NN const struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN struct regnode_charclass_class *cl
 EsRn   |int    |cl_is_anything |NN const struct regnode_charclass_class *cl
-Esn    |void   |cl_init        |NN const struct RExC_state_t* state|NN struct regnode_charclass_class *cl
-Esn    |void   |cl_init_zero   |NN const struct RExC_state_t* state|NN struct regnode_charclass_class *cl
+Esn    |void   |cl_init        |NN const struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN struct regnode_charclass_class *cl
+Esn    |void   |cl_init_zero   |NN const struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN struct regnode_charclass_class *cl
 Esn    |void   |cl_and         |NN struct regnode_charclass_class *cl \
                                |NN const struct regnode_charclass_class *and_with
-Esn    |void   |cl_or          |NN const struct RExC_state_t* state|NN struct regnode_charclass_class *cl \
+Esn    |void   |cl_or          |NN const struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN struct regnode_charclass_class *cl \
                                |NN const struct regnode_charclass_class *or_with
-Es     |I32    |study_chunk    |NN struct RExC_state_t* state|NN regnode **scanp \
-                               |NN I32 *minlenp|NN I32 *deltap \
-                               |NN regnode *last|NULLOK struct scan_data_t *data \
+Es     |I32    |study_chunk    |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN regnode **scanp|NN I32 *minlenp \
+                               |NN I32 *deltap|NN regnode *last \
+                               |NULLOK struct scan_data_t *data \
                                |I32 stopparen|NULLOK U8* recursed \
                                |NULLOK struct regnode_charclass_class *and_withp \
                                |U32 flags|U32 depth
-EsRn   |U32    |add_data       |NN struct RExC_state_t* state|U32 n|NN const char *s
+EsRn   |U32    |add_data       |NN struct RExC_state_t *pRExC_state|U32 n \
+                               |NN const char *s
 rs     |void   |re_croak2      |NN const char* pat1|NN const char* pat2|...
-Es     |I32    |regpposixcc    |NN struct RExC_state_t* state|I32 value
-Es     |void   |checkposixcc   |NN struct RExC_state_t* state
-Es     |I32    |make_trie      |NN struct RExC_state_t* state|NN regnode *startbranch \
-                               |NN regnode *first|NN regnode *last|NN regnode *tail \
+Es     |I32    |regpposixcc    |NN struct RExC_state_t *pRExC_state|I32 value
+Es     |void   |checkposixcc   |NN struct RExC_state_t *pRExC_state
+Es     |I32    |make_trie      |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN regnode *startbranch|NN regnode *first \
+                               |NN regnode *last|NN regnode *tail \
                                |U32 word_count|U32 flags|U32 depth
-Es     |void   |make_trie_failtable    |NN struct RExC_state_t* state \
-                                |NN regnode *source|NN regnode *node|U32 depth
+Es     |void   |make_trie_failtable    |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                                |NN regnode *source|NN regnode *stclass \
+                               |U32 depth
 #  ifdef DEBUGGING
 Es     |void   |regdump_extflags|NULLOK const char *lead| const U32 flags
 Es     |const regnode*|dumpuntil|NN const regexp *r|NN const regnode *start \
@@ -1438,7 +1475,8 @@ Es        |void   |dump_trie_interim_list|NN const struct _reg_trie_data *trie\
 Es     |void   |dump_trie_interim_table|NN const struct _reg_trie_data *trie\
                                |NULLOK HV* widecharmap|NN AV *revcharmap\
                                |U32 next_alloc|U32 depth
-Es     |U8     |regtail_study  |NN struct RExC_state_t *state|NN regnode *p|NN const regnode *val|U32 depth
+Es     |U8     |regtail_study  |NN struct RExC_state_t *pRExC_state \
+                               |NN regnode *p|NN const regnode *val|U32 depth
 #  endif
 #endif
 
@@ -1450,16 +1488,18 @@ ERs     |bool   |reginclass     |NULLOK const regexp *prog|NN const regnode *n|NN const U8
                                |bool do_utf8sv_is_utf8
 Es     |CHECKPOINT|regcppush   |I32 parenfloor
 Es     |char*  |regcppop       |NN const regexp *rex
-ERsn   |U8*    |reghop3        |NN U8 *pos|I32 off|NN const U8 *lim
+ERsn   |U8*    |reghop3        |NN U8 *s|I32 off|NN const U8 *lim
 #ifdef XXX_dmq
-ERsn   |U8*    |reghop4        |NN U8 *pos|I32 off|NN const U8 *llim|NN const U8 *rlim
+ERsn   |U8*    |reghop4        |NN U8 *s|I32 off|NN const U8 *llim \
+                               |NN const U8 *rlim
 #endif
-ERsn   |U8*    |reghopmaybe3   |NN U8 *pos|I32 off|NN const U8 *lim
+ERsn   |U8*    |reghopmaybe3   |NN U8 *s|I32 off|NN const U8 *lim
 ERs    |char*  |find_byclass   |NN regexp * prog|NN const regnode *c|NN char *s|NN const char *strend|NULLOK regmatch_info *reginfo
 Es     |void   |swap_match_buff|NN regexp * prog
 Es     |void   |to_utf8_substr |NN regexp * prog
 Es     |void   |to_byte_substr |NN regexp * prog
-ERs    |I32    |reg_check_named_buff_matched   |NN const regexp *rex|NN const regnode *prog
+ERs    |I32    |reg_check_named_buff_matched   |NN const regexp *rex \
+                                               |NN const regnode *scan
 #  ifdef DEBUGGING
 Es     |void   |dump_exec_pos  |NN const char *locinput|NN const regnode *scan|NN const char *loc_regeol\
                                |NN const char *loc_bostr|NN const char *loc_reg_starttry|const bool do_utf8
@@ -1495,7 +1535,7 @@ nsR       |char * |uiv_2buf       |NN char *const buf|const IV iv|UV uv|const int is_uv|NN c
 s      |void   |sv_unglob      |NN SV* sv
 s      |void   |not_a_number   |NN SV *const sv
 s      |I32    |visit          |NN SVFUNC_t f|const U32 flags|const U32 mask
-s      |void   |sv_del_backref |NN SV *target|NN SV *ref
+s      |void   |sv_del_backref |NN SV *tsv|NN SV *sv
 sR     |SV *   |varname        |NULLOK GV *gv|const char gvtype|PADOFFSET targ \
                                |NULLOK SV *keyname|I32 aindex|int subscript_type
 #  ifdef DEBUGGING
@@ -1536,7 +1576,7 @@ sRn       |PTR_TBL_ENT_t *|ptr_table_find|NN PTR_TBL_t *tbl|NULLOK const void *sv
 #if defined(PERL_IN_TOKE_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
 s      |void   |check_uni
 s      |void   |force_next     |I32 type
-s      |char*  |force_version  |NN char *start|int guessing
+s      |char*  |force_version  |NN char *s|int guessing
 s      |char*  |force_word     |NN char *start|int token|int check_keyword \
                                |int allow_pack|int allow_tick
 s      |SV*    |tokeq          |NN SV *sv
@@ -1620,8 +1660,9 @@ sR        |SV*    |swash_get      |NN SV* swash|UV start|UV span
 
 START_EXTERN_C
 
-Apd    |void   |sv_setsv_flags |NN SV* dsv|NULLOK SV* ssv|I32 flags
-Apd    |void   |sv_catpvn_flags|NN SV* sv|NN const char* ptr|STRLEN len|I32 flags
+Apd    |void   |sv_setsv_flags |NN SV *dstr|NULLOK SV *sstr|I32 flags
+Apd    |void   |sv_catpvn_flags|NN SV *dstr|NN const char *sstr|STRLEN len \
+                               |I32 flags
 Apd    |void   |sv_catsv_flags |NN SV* dsv|NULLOK SV* ssv|I32 flags
 Apd    |STRLEN |sv_utf8_upgrade_flags|NN SV *sv|I32 flags
 Apd    |char*  |sv_pvn_force_flags|NN SV* sv|NULLOK STRLEN* lp|I32 flags
@@ -1647,9 +1688,12 @@ Ap       |void   |PerlIO_set_cnt         |NULLOK PerlIO *f|int cnt
 Ap     |void   |PerlIO_set_ptrcnt      |NULLOK PerlIO *f|NULLOK STDCHAR *ptr \
                                        |int cnt
 Ap     |void   |PerlIO_setlinebuf      |NULLOK PerlIO *f
-Ap     |SSize_t|PerlIO_read            |NULLOK PerlIO *f|NN void *buf|Size_t count
-Ap     |SSize_t|PerlIO_write           |NULLOK PerlIO *f|NN const void *buf|Size_t count
-Ap     |SSize_t|PerlIO_unread          |NULLOK PerlIO *f|NN const void *buf|Size_t count
+Ap     |SSize_t|PerlIO_read            |NULLOK PerlIO *f|NN void *vbuf \
+                                       |Size_t count
+Ap     |SSize_t|PerlIO_write           |NULLOK PerlIO *f|NN const void *vbuf \
+                                       |Size_t count
+Ap     |SSize_t|PerlIO_unread          |NULLOK PerlIO *f|NN const void *vbuf \
+                                       |Size_t count
 Ap     |Off_t  |PerlIO_tell            |NULLOK PerlIO *f
 Ap     |int    |PerlIO_seek            |NULLOK PerlIO *f|Off_t offset|int whence
 
@@ -1699,25 +1743,25 @@ p       |void   |free_tied_hv_pool
 #if defined(DEBUGGING)
 pR     |int    |get_debug_opts |NN const char **s|bool givehelp
 #endif
-Ap     |void   |save_set_svflags|NN SVsv|U32 mask|U32 val
-Apod   |void   |hv_assert      |NN HV* tb
+Ap     |void   |save_set_svflags|NN SV *sv|U32 mask|U32 val
+Apod   |void   |hv_assert      |NN HV *hv
 
-ApdR   |SV*    |hv_scalar      |NN HVhv
-ApoR   |I32*   |hv_riter_p     |NN HVhv
-ApoR   |HE**   |hv_eiter_p     |NN HVhv
-Apo    |void   |hv_riter_set   |NN HVhv|I32 riter
-Apo    |void   |hv_eiter_set   |NN HV* hv|NULLOK HE* eiter
-Ap     |void   |hv_name_set    |NN HVhv|NULLOK const char *name|U32 len|U32 flags
-poM    |AV**   |hv_backreferences_p    |NN HVhv
+ApdR   |SV*    |hv_scalar      |NN HV *hv
+ApoR   |I32*   |hv_riter_p     |NN HV *hv
+ApoR   |HE**   |hv_eiter_p     |NN HV *hv
+Apo    |void   |hv_riter_set   |NN HV *hv|I32 riter
+Apo    |void   |hv_eiter_set   |NN HV *hv|NULLOK HE *eiter
+Ap     |void   |hv_name_set    |NN HV *hv|NULLOK const char *name|U32 len|U32 flags
+poM    |AV**   |hv_backreferences_p    |NN HV *hv
 #if defined(PERL_IN_DUMP_C) || defined(PERL_IN_HV_C) || defined(PERL_IN_SV_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
-poM    |void   |hv_kill_backrefs       |NN HVhv
+poM    |void   |hv_kill_backrefs       |NN HV *hv
 #endif
-Apd    |void   |hv_clear_placeholders  |NN HV* hb
-ApoR   |I32*   |hv_placeholders_p      |NN HVhv
-ApoR   |I32    |hv_placeholders_get    |NN HVhv
-Apo    |void   |hv_placeholders_set    |NN HVhv|I32 ph
+Apd    |void   |hv_clear_placeholders  |NN HV *hv
+ApoR   |I32*   |hv_placeholders_p      |NN HV *hv
+ApoR   |I32    |hv_placeholders_get    |NN HV *hv
+Apo    |void   |hv_placeholders_set    |NN HV *hv|I32 ph
 
-p      |SV*    |magic_scalarpack|NN HV* hv|NN MAGIC* mg
+p      |SV*    |magic_scalarpack|NN HV *hv|NN MAGIC *mg
 
 #if defined(PERL_IN_SV_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
 s      |SV *   |find_hash_subscript|NULLOK HV *hv|NN SV *val
@@ -1873,8 +1917,8 @@ Mp        |void   |op_xmldump     |NN const OP* arg
 
 Mp     |TOKEN* |newTOKEN       |I32 optype|YYSTYPE lval \
                                |NULLOK MADPROP* madprop
-Mp     |void   |token_free     |NN TOKEN* arg
-Mp     |void   |token_getmad   |NN TOKEN* arg|NULLOK OP* o|char slot
+Mp     |void   |token_free     |NN TOKEN *tk
+Mp     |void   |token_getmad   |NN TOKEN *tk|NULLOK OP *o|char slot
 Mp     |void   |op_getmad_weak |NULLOK OP* from|NULLOK OP* o|char slot
 Mp     |void   |op_getmad      |NULLOK OP* from|NULLOK OP* o|char slot
 Mp     |void   |prepend_madprops|NULLOK MADPROP* mp|NULLOK OP* o|char slot
index 17bc41c..a7d1202 100644 (file)
@@ -129,7 +129,7 @@ X<av_clear>
 Clears an array, making it empty.  Does not free the memory used by the
 array itself.
 
-       void    av_clear(AV* ar)
+       void    av_clear(AV *av)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -170,7 +170,7 @@ Deletes the element indexed by C<key> from the array.  Returns the
 deleted element. If C<flags> equals C<G_DISCARD>, the element is freed
 and null is returned.
 
-       SV*     av_delete(AV* ar, I32 key, I32 flags)
+       SV*     av_delete(AV *av, I32 key, I32 flags)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -183,7 +183,7 @@ Returns true if the element indexed by C<key> has been initialized.
 This relies on the fact that uninitialized array elements are set to
 C<&PL_sv_undef>.
 
-       bool    av_exists(AV* ar, I32 key)
+       bool    av_exists(AV *av, I32 key)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -194,7 +194,7 @@ X<av_extend>
 Pre-extend an array.  The C<key> is the index to which the array should be
 extended.
 
-       void    av_extend(AV* ar, I32 key)
+       void    av_extend(AV *av, I32 key)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -209,7 +209,7 @@ that the return value is non-null before dereferencing it to a C<SV*>.
 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for
 more information on how to use this function on tied arrays. 
 
-       SV**    av_fetch(AV* ar, I32 key, I32 lval)
+       SV**    av_fetch(AV *av, I32 key, I32 lval)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -226,7 +226,7 @@ additional elements appended are set to C<PL_sv_undef>.  If the array
 was longer, then the excess elements are freed.  C<av_fill(av, -1)> is
 the same as C<av_clear(av)>.
 
-       void    av_fill(AV* ar, I32 fill)
+       void    av_fill(AV *av, I32 fill)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -237,7 +237,7 @@ X<av_len>
 Returns the highest index in the array.  The number of elements in the
 array is C<av_len(av) + 1>.  Returns -1 if the array is empty.
 
-       I32     av_len(const AV* ar)
+       I32     av_len(const AV *av)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -249,7 +249,7 @@ Creates a new AV and populates it with a list of SVs.  The SVs are copied
 into the array, so they may be freed after the call to av_make.  The new AV
 will have a reference count of 1.
 
-       AV*     av_make(I32 size, SV** svp)
+       AV*     av_make(I32 size, SV **strp)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -260,7 +260,7 @@ X<av_pop>
 Pops an SV off the end of the array.  Returns C<&PL_sv_undef> if the array
 is empty.
 
-       SV*     av_pop(AV* ar)
+       SV*     av_pop(AV *av)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -271,7 +271,7 @@ X<av_push>
 Pushes an SV onto the end of the array.  The array will grow automatically
 to accommodate the addition.
 
-       void    av_push(AV* ar, SV* val)
+       void    av_push(AV *av, SV *val)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -281,7 +281,7 @@ X<av_shift>
 
 Shifts an SV off the beginning of the array.
 
-       SV*     av_shift(AV* ar)
+       SV*     av_shift(AV *av)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -300,7 +300,7 @@ returned NULL.
 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for
 more information on how to use this function on tied arrays.
 
-       SV**    av_store(AV* ar, I32 key, SV* val)
+       SV**    av_store(AV *av, I32 key, SV *val)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -310,7 +310,7 @@ X<av_undef>
 
 Undefines the array.  Frees the memory used by the array itself.
 
-       void    av_undef(AV* ar)
+       void    av_undef(AV *av)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -322,7 +322,7 @@ Unshift the given number of C<undef> values onto the beginning of the
 array.  The array will grow automatically to accommodate the addition.  You
 must then use C<av_store> to assign values to these new elements.
 
-       void    av_unshift(AV* ar, I32 num)
+       void    av_unshift(AV *av, I32 num)
 
 =for hackers
 Found in file av.c
@@ -632,7 +632,7 @@ if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
 and then throw it away and return to the original one,
 you don't need to do anything.
 
-       PerlInterpreter*        perl_clone(PerlInterpreter* interp, UV flags)
+       PerlInterpreter*        perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
 
 =for hackers
 Found in file sv.c
@@ -745,7 +745,7 @@ X<perl_construct>
 
 Initializes a new Perl interpreter.  See L<perlembed>.
 
-       void    perl_construct(PerlInterpreter* interp)
+       void    perl_construct(PerlInterpreter *my_perl)
 
 =for hackers
 Found in file perl.c
@@ -755,7 +755,7 @@ X<perl_destruct>
 
 Shuts down a Perl interpreter.  See L<perlembed>.
 
-       int     perl_destruct(PerlInterpreter* interp)
+       int     perl_destruct(PerlInterpreter *my_perl)
 
 =for hackers
 Found in file perl.c
@@ -765,7 +765,7 @@ X<perl_free>
 
 Releases a Perl interpreter.  See L<perlembed>.
 
-       void    perl_free(PerlInterpreter* interp)
+       void    perl_free(PerlInterpreter *my_perl)
 
 =for hackers
 Found in file perl.c
@@ -775,7 +775,7 @@ X<perl_parse>
 
 Tells a Perl interpreter to parse a Perl script.  See L<perlembed>.
 
-       int     perl_parse(PerlInterpreter* interp, XSINIT_t xsinit, int argc, char** argv, char** env)
+       int     perl_parse(PerlInterpreter *my_perl, XSINIT_t xsinit, int argc, char** argv, char** env)
 
 =for hackers
 Found in file perl.c
@@ -785,7 +785,7 @@ X<perl_run>
 
 Tells a Perl interpreter to run.  See L<perlembed>.
 
-       int     perl_run(PerlInterpreter* interp)
+       int     perl_run(PerlInterpreter *my_perl)
 
 =for hackers
 Found in file perl.c
@@ -992,7 +992,7 @@ X<sv_catsv_mg>
 
 Like C<sv_catsv>, but also handles 'set' magic.
 
-       void    sv_catsv_mg(SV *dstr, SV *sstr)
+       void    sv_catsv_mg(SV *dsv, SV *ssv)
 
 =for hackers
 Found in file mathoms.c
@@ -1086,7 +1086,7 @@ A private implementation of the C<SvPVbyte> macro for compilers
 which can't cope with complex macro expressions. Always use the macro
 instead.
 
-       char*   sv_pvbyten(SV *sv, STRLEN *len)
+       char*   sv_pvbyten(SV *sv, STRLEN *lp)
 
 =for hackers
 Found in file mathoms.c
@@ -1097,7 +1097,7 @@ X<sv_pvn>
 A private implementation of the C<SvPV> macro for compilers which can't
 cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
 
-       char*   sv_pvn(SV *sv, STRLEN *len)
+       char*   sv_pvn(SV *sv, STRLEN *lp)
 
 =for hackers
 Found in file mathoms.c
@@ -1119,7 +1119,7 @@ A private implementation of the C<SvPVutf8> macro for compilers
 which can't cope with complex macro expressions. Always use the macro
 instead.
 
-       char*   sv_pvutf8n(SV *sv, STRLEN *len)
+       char*   sv_pvutf8n(SV *sv, STRLEN *lp)
 
 =for hackers
 Found in file mathoms.c
@@ -1603,7 +1603,7 @@ X<hv_assert>
 
 Check that a hash is in an internally consistent state.
 
-       void    hv_assert(HV* tb)
+       void    hv_assert(HV *hv)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1613,7 +1613,7 @@ X<hv_clear>
 
 Clears a hash, making it empty.
 
-       void    hv_clear(HV* tb)
+       void    hv_clear(HV *hv)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1629,7 +1629,7 @@ but will still allow the hash to have a value reassigned to the key at some
 future point.  This function clears any such placeholder keys from the hash.
 See Hash::Util::lock_keys() for an example of its use.
 
-       void    hv_clear_placeholders(HV* hb)
+       void    hv_clear_placeholders(HV *hv)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1642,7 +1642,7 @@ hash and returned to the caller.  The C<klen> is the length of the key.
 The C<flags> value will normally be zero; if set to G_DISCARD then NULL
 will be returned.
 
-       SV*     hv_delete(HV* tb, const char* key, I32 klen, I32 flags)
+       SV*     hv_delete(HV *hv, const char *key, I32 klen, I32 flags)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1655,7 +1655,7 @@ hash and returned to the caller.  The C<flags> value will normally be zero;
 if set to G_DISCARD then NULL will be returned.  C<hash> can be a valid
 precomputed hash value, or 0 to ask for it to be computed.
 
-       SV*     hv_delete_ent(HV* tb, SV* key, I32 flags, U32 hash)
+       SV*     hv_delete_ent(HV *hv, SV *keysv, I32 flags, U32 hash)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1666,7 +1666,7 @@ X<hv_exists>
 Returns a boolean indicating whether the specified hash key exists.  The
 C<klen> is the length of the key.
 
-       bool    hv_exists(HV* tb, const char* key, I32 klen)
+       bool    hv_exists(HV *hv, const char *key, I32 klen)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1678,7 +1678,7 @@ Returns a boolean indicating whether the specified hash key exists. C<hash>
 can be a valid precomputed hash value, or 0 to ask for it to be
 computed.
 
-       bool    hv_exists_ent(HV* tb, SV* key, U32 hash)
+       bool    hv_exists_ent(HV *hv, SV *keysv, U32 hash)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1694,7 +1694,7 @@ dereferencing it to an C<SV*>.
 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for more
 information on how to use this function on tied hashes.
 
-       SV**    hv_fetch(HV* tb, const char* key, I32 klen, I32 lval)
+       SV**    hv_fetch(HV *hv, const char *key, I32 klen, I32 lval)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1723,7 +1723,7 @@ store it somewhere.
 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for more
 information on how to use this function on tied hashes.
 
-       HE*     hv_fetch_ent(HV* tb, SV* key, I32 lval, U32 hash)
+       HE*     hv_fetch_ent(HV *hv, SV *keysv, I32 lval, U32 hash)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1740,7 +1740,7 @@ hash buckets that happen to be in use.  If you still need that esoteric
 value, you can get it through the macro C<HvFILL(tb)>.
 
 
-       I32     hv_iterinit(HV* tb)
+       I32     hv_iterinit(HV *hv)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1781,7 +1781,7 @@ to free the entry on the next call to C<hv_iternext>, so you must not discard
 your iterator immediately else the entry will leak - call C<hv_iternext> to
 trigger the resource deallocation.
 
-       HE*     hv_iternext(HV* tb)
+       HE*     hv_iternext(HV *hv)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1792,7 +1792,7 @@ X<hv_iternextsv>
 Performs an C<hv_iternext>, C<hv_iterkey>, and C<hv_iterval> in one
 operation.
 
-       SV*     hv_iternextsv(HV* hv, char** key, I32* retlen)
+       SV*     hv_iternextsv(HV *hv, char **key, I32 *retlen)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1812,7 +1812,7 @@ insufficiently abstracted for any change to be tidy.
 NOTE: this function is experimental and may change or be
 removed without notice.
 
-       HE*     hv_iternext_flags(HV* tb, I32 flags)
+       HE*     hv_iternext_flags(HV *hv, I32 flags)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1823,7 +1823,7 @@ X<hv_iterval>
 Returns the value from the current position of the hash iterator.  See
 C<hv_iterkey>.
 
-       SV*     hv_iterval(HV* tb, HE* entry)
+       SV*     hv_iterval(HV *hv, HE *entry)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1833,7 +1833,7 @@ X<hv_magic>
 
 Adds magic to a hash.  See C<sv_magic>.
 
-       void    hv_magic(HV* hv, GV* gv, int how)
+       void    hv_magic(HV *hv, GV *gv, int how)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1843,7 +1843,7 @@ X<hv_scalar>
 
 Evaluates the hash in scalar context and returns the result. Handles magic when the hash is tied.
 
-       SV*     hv_scalar(HVhv)
+       SV*     hv_scalar(HV *hv)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1871,7 +1871,7 @@ hv_store_ent.
 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for more
 information on how to use this function on tied hashes.
 
-       SV**    hv_store(HV* tb, const char* key, I32 klen, SV* val, U32 hash)
+       SV**    hv_store(HV *hv, const char *key, I32 klen, SV *val, U32 hash)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1913,7 +1913,7 @@ hv_store in preference to hv_store_ent.
 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for more
 information on how to use this function on tied hashes.
 
-       HE*     hv_store_ent(HV* tb, SV* key, SV* val, U32 hash)
+       HE*     hv_store_ent(HV *hv, SV *key, SV *val, U32 hash)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1923,7 +1923,7 @@ X<hv_undef>
 
 Undefines the hash.
 
-       void    hv_undef(HV* tb)
+       void    hv_undef(HV *hv)
 
 =for hackers
 Found in file hv.c
@@ -1960,7 +1960,7 @@ X<mg_copy>
 
 Copies the magic from one SV to another.  See C<sv_magic>.
 
-       int     mg_copy(SV* sv, SV* nsv, const char* key, I32 klen)
+       int     mg_copy(SV *sv, SV *nsv, const char *key, I32 klen)
 
 =for hackers
 Found in file mg.c
@@ -2413,7 +2413,7 @@ C<strend>.  It returns C<NULL> if the string can't be found.  The C<sv>
 does not have to be fbm_compiled, but the search will not be as fast
 then.
 
-       char*   fbm_instr(unsigned char* big, unsigned char* bigend, SV* littlesv, U32 flags)
+       char*   fbm_instr(unsigned char* big, unsigned char* bigend, SV* littlestr, U32 flags)
 
 =for hackers
 Found in file util.c
@@ -2524,7 +2524,7 @@ is an alpha version).  The boolean qv denotes that the version
 should be interpreted as if it had multiple decimals, even if
 it doesn't.
 
-       const char*     scan_version(const char *vstr, SV *sv, bool qv)
+       const char*     scan_version(const char *s, SV *rv, bool qv)
 
 =for hackers
 Found in file util.c
@@ -2665,7 +2665,7 @@ X<vcmp>
 Version object aware cmp.  Both operands must already have been 
 converted into version objects.
 
-       int     vcmp(SV *lvs, SV *rvs)
+       int     vcmp(SV *lhv, SV *rhv)
 
 =for hackers
 Found in file util.c
@@ -5511,7 +5511,7 @@ C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
 
-       void    sv_catpvn(SV* sv, const char* ptr, STRLEN len)
+       void    sv_catpvn(SV *dsv, const char *sstr, STRLEN len)
 
 =for hackers
 Found in file sv.c
@@ -5526,7 +5526,7 @@ If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
 in terms of this function.
 
-       void    sv_catpvn_flags(SV* sv, const char* ptr, STRLEN len, I32 flags)
+       void    sv_catpvn_flags(SV *dstr, const char *sstr, STRLEN len, I32 flags)
 
 =for hackers
 Found in file sv.c
@@ -5558,7 +5558,7 @@ Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
 
-       void    sv_catsv(SV* dsv, SV* ssv)
+       void    sv_catsv(SV *dstr, SV *sstr)
 
 =for hackers
 Found in file sv.c
@@ -5757,7 +5757,7 @@ X<sv_insert>
 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
 the Perl substr() function.
 
-       void    sv_insert(SV* bigsv, STRLEN offset, STRLEN len, const char* little, STRLEN littlelen)
+       void    sv_insert(SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
 
 =for hackers
 Found in file sv.c
@@ -6236,7 +6236,7 @@ You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
 
-       void    sv_setsv(SV* dsv, SV* ssv)
+       void    sv_setsv(SV *dstr, SV *sstr)
 
 =for hackers
 Found in file sv.c
@@ -6261,7 +6261,7 @@ C<SvSetMagicSV_nosteal>.
 This is the primary function for copying scalars, and most other
 copy-ish functions and macros use this underneath.
 
-       void    sv_setsv_flags(SV* dsv, SV* ssv, I32 flags)
+       void    sv_setsv_flags(SV *dstr, SV *sstr, I32 flags)
 
 =for hackers
 Found in file sv.c
@@ -6339,7 +6339,7 @@ C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
 different from one or the reference being a readonly SV).
 See C<SvROK_off>.
 
-       void    sv_unref_flags(SV* sv, U32 flags)
+       void    sv_unref_flags(SV *ref, U32 flags)
 
 =for hackers
 Found in file sv.c
@@ -6614,7 +6614,7 @@ For case-insensitiveness, the "casefolding" of Unicode is used
 instead of upper/lowercasing both the characters, see
 http://www.unicode.org/unicode/reports/tr21/ (Case Mappings).
 
-       I32     ibcmp_utf8(const char* a, char **pe1, UV l1, bool u1, const char* b, char **pe2, UV l2, bool u2)
+       I32     ibcmp_utf8(const char *s1, char **pe1, UV l1, bool u1, const char *s2, char **pe2, UV l2, bool u2)
 
 =for hackers
 Found in file utf8.c
@@ -6627,7 +6627,7 @@ character.  Note that an INVARIANT (i.e. ASCII) character is a valid
 UTF-8 character.  The actual number of bytes in the UTF-8 character
 will be returned if it is valid, otherwise 0.
 
-       STRLEN  is_utf8_char(const U8 *p)
+       STRLEN  is_utf8_char(const U8 *s)
 
 =for hackers
 Found in file utf8.c
index 3b2b155..ac6f082 100644 (file)
@@ -421,7 +421,7 @@ perl on VMS). This code used to be inline, but now perl uses C<File::Glob>
 this glob starter is only used by miniperl during the build process.
 Moving it away shrinks pp_hot.c; shrinking pp_hot.c helps speed perl up.
 
-       PerlIO* start_glob(SV* pattern, IO *io)
+       PerlIO* start_glob(SV *tmpglob, IO *io)
 
 =for hackers
 Found in file doio.c
diff --git a/proto.h b/proto.h
index d7caaf1..10918f1 100644 (file)
--- a/proto.h
+++ b/proto.h
@@ -19,7 +19,7 @@
 START_EXTERN_C
 
 #if defined(PERL_IMPLICIT_SYS)
-PERL_CALLCONV PerlInterpreter* perl_alloc_using(struct IPerlMem* m, struct IPerlMem* ms, struct IPerlMem* mp, struct IPerlEnv* e, struct IPerlStdIO* io, struct IPerlLIO* lio, struct IPerlDir* d, struct IPerlSock* s, struct IPerlProc* p)
+PERL_CALLCONV PerlInterpreter* perl_alloc_using(struct IPerlMem *ipM, struct IPerlMem *ipMS, struct IPerlMem *ipMP, struct IPerlEnv *ipE, struct IPerlStdIO *ipStd, struct IPerlLIO *ipLio, struct IPerlDir *ipD, struct IPerlSock *ipS, struct IPerlProc *ipP)
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2)
                        __attribute__nonnull__(3)
@@ -32,30 +32,30 @@ PERL_CALLCONV PerlInterpreter*      perl_alloc_using(struct IPerlMem* m, struct IPerl
 
 #endif
 PERL_CALLCONV PerlInterpreter* perl_alloc(void);
-PERL_CALLCONV void     perl_construct(PerlInterpreter* interp)
+PERL_CALLCONV void     perl_construct(PerlInterpreter *my_perl)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
-PERL_CALLCONV int      perl_destruct(PerlInterpreter* interp)
+PERL_CALLCONV int      perl_destruct(PerlInterpreter *my_perl)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
-PERL_CALLCONV void     perl_free(PerlInterpreter* interp)
+PERL_CALLCONV void     perl_free(PerlInterpreter *my_perl)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
-PERL_CALLCONV int      perl_run(PerlInterpreter* interp)
+PERL_CALLCONV int      perl_run(PerlInterpreter *my_perl)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
-PERL_CALLCONV int      perl_parse(PerlInterpreter* interp, XSINIT_t xsinit, int argc, char** argv, char** env)
+PERL_CALLCONV int      perl_parse(PerlInterpreter *my_perl, XSINIT_t xsinit, int argc, char** argv, char** env)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
 PERL_CALLCONV bool     Perl_doing_taint(int argc, char** argv, char** env)
                        __attribute__warn_unused_result__;
 
 #if defined(USE_ITHREADS)
-PERL_CALLCONV PerlInterpreter* perl_clone(PerlInterpreter* interp, UV flags)
+PERL_CALLCONV PerlInterpreter* perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
 #  if defined(PERL_IMPLICIT_SYS)
-PERL_CALLCONV PerlInterpreter* perl_clone_using(PerlInterpreter *interp, UV flags, struct IPerlMem* m, struct IPerlMem* ms, struct IPerlMem* mp, struct IPerlEnv* e, struct IPerlStdIO* io, struct IPerlLIO* lio, struct IPerlDir* d, struct IPerlSock* s, struct IPerlProc* p)
+PERL_CALLCONV PerlInterpreter* perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags, struct IPerlMem* m, struct IPerlMem* ms, struct IPerlMem* mp, struct IPerlEnv* e, struct IPerlStdIO* io, struct IPerlLIO* lio, struct IPerlDir* d, struct IPerlSock* s, struct IPerlProc* p)
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(3)
                        __attribute__nonnull__(4)
@@ -123,73 +123,73 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_apply_attrs_string(pTHX_ const char *stashpv, CV *cv, co
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_av_clear(pTHX_ AV* ar)
+PERL_CALLCONV void     Perl_av_clear(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_av_delete(pTHX_ AV* ar, I32 key, I32 flags)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_av_delete(pTHX_ AV *av, I32 key, I32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV bool     Perl_av_exists(pTHX_ AV* ar, I32 key)
+PERL_CALLCONV bool     Perl_av_exists(pTHX_ AV *av, I32 key)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_av_extend(pTHX_ AV* ar, I32 key)
+PERL_CALLCONV void     Perl_av_extend(pTHX_ AV *av, I32 key)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV AV*      Perl_av_fake(pTHX_ I32 size, SV** svp)
+PERL_CALLCONV AV*      Perl_av_fake(pTHX_ I32 size, SV **strp)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_fetch(pTHX_ AV* ar, I32 key, I32 lval)
+PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_fetch(pTHX_ AV *av, I32 key, I32 lval)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_av_fill(pTHX_ AV* ar, I32 fill)
+PERL_CALLCONV void     Perl_av_fill(pTHX_ AV *av, I32 fill)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV I32      Perl_av_len(pTHX_ const AV* ar)
+PERL_CALLCONV I32      Perl_av_len(pTHX_ const AV *av)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV AV*      Perl_av_make(pTHX_ I32 size, SV** svp)
+PERL_CALLCONV AV*      Perl_av_make(pTHX_ I32 size, SV **strp)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_av_pop(pTHX_ AV* ar)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_av_pop(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_av_create_and_push(pTHX_ AV **const avp, SV *const val)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_av_push(pTHX_ AV* ar, SV* val)
+PERL_CALLCONV void     Perl_av_push(pTHX_ AV *av, SV *val)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_av_reify(pTHX_ AV* ar)
+PERL_CALLCONV void     Perl_av_reify(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_av_shift(pTHX_ AV* ar)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_av_shift(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_store(pTHX_ AV* ar, I32 key, SV* val)
+PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_store(pTHX_ AV *av, I32 key, SV *val)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_av_undef(pTHX_ AV* ar)
+PERL_CALLCONV void     Perl_av_undef(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_create_and_unshift_one(pTHX_ AV **const avp, SV *const val)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_av_unshift(pTHX_ AV* ar, I32 num)
+PERL_CALLCONV void     Perl_av_unshift(pTHX_ AV *av, I32 num)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_arylen_p(pTHX_ AVav)
+PERL_CALLCONV SV**     Perl_av_arylen_p(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV IV*      Perl_av_iter_p(pTHX_ AVav)
+PERL_CALLCONV IV*      Perl_av_iter_p(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 #if defined(PERL_IN_AV_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
@@ -197,7 +197,7 @@ STATIC MAGIC*       S_get_aux_mg(pTHX_ AV *av)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 #endif
-PERL_CALLCONV OP*      Perl_bind_match(pTHX_ I32 type, OP* left, OP* pat)
+PERL_CALLCONV OP*      Perl_bind_match(pTHX_ I32 type, OP *left, OP *right)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
@@ -213,7 +213,7 @@ PERL_CALLCONV int   Perl_block_start(pTHX_ int full)
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_boot_core_UNIVERSAL(pTHX);
 PERL_CALLCONV void     Perl_boot_core_PerlIO(pTHX);
-PERL_CALLCONV void     Perl_call_list(pTHX_ I32 oldscope, AV* av_list)
+PERL_CALLCONV void     Perl_call_list(pTHX_ I32 oldscope, AV *paramList)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
 PERL_CALLCONV bool     Perl_cando(pTHX_ Mode_t mode, bool effective, const Stat_t* statbufp)
@@ -305,12 +305,12 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV* sv, const char* pat, ...)
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2);
 
-PERL_CALLCONV int      Perl_fprintf_nocontext(PerlIO* stream, const char* fmt, ...)
+PERL_CALLCONV int      Perl_fprintf_nocontext(PerlIO *stream, const char *format, ...)
                        __attribute__format__(__printf__,2,3)
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2);
 
-PERL_CALLCONV int      Perl_printf_nocontext(const char* fmt, ...)
+PERL_CALLCONV int      Perl_printf_nocontext(const char *format, ...)
                        __attribute__format__(__printf__,1,2)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
@@ -344,7 +344,7 @@ PERL_CALLCONV SV*   Perl_filter_add(pTHX_ filter_t funcp, SV* datasv);
 PERL_CALLCONV void     Perl_filter_del(pTHX_ filter_t funcp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV I32      Perl_filter_read(pTHX_ int idx, SV* buffer, int maxlen)
+PERL_CALLCONV I32      Perl_filter_read(pTHX_ int idx, SV *buf_sv, int maxlen)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -415,7 +415,7 @@ PERL_CALLCONV bool  Perl_do_aexec5(pTHX_ SV* really, SV** mark, SV** sp, int fd,
 PERL_CALLCONV int      Perl_do_binmode(pTHX_ PerlIO *fp, int iotype, int mode)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_do_chop(pTHX_ SV* asv, SV* sv)
+PERL_CALLCONV void     Perl_do_chop(pTHX_ SV *astr, SV *sv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -448,7 +448,7 @@ PERL_CALLCONV int   Perl_do_spawn_nowait(pTHX_ char* cmd)
 
 #endif
 #if !defined(WIN32)
-PERL_CALLCONV bool     Perl_do_exec3(pTHX_ const charcmd, int fd, int do_report)
+PERL_CALLCONV bool     Perl_do_exec3(pTHX_ const char *incmd, int fd, int do_report)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 #endif
@@ -484,7 +484,7 @@ PERL_CALLCONV I32   Perl_do_shmio(pTHX_ I32 optype, SV** mark, SV** sp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
 #endif
-PERL_CALLCONV void     Perl_do_join(pTHX_ SV* sv, SV* del, SV** mark, SV** sp)
+PERL_CALLCONV void     Perl_do_join(pTHX_ SV *sv, SV *delim, SV **mark, SV **sp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3)
@@ -500,7 +500,7 @@ PERL_CALLCONV bool  Perl_do_open9(pTHX_ GV *gv, const char *name, I32 len, int as
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_8);
 
-PERL_CALLCONV bool     Perl_do_openn(pTHX_ GV *gv, const char *name, I32 len, int as_raw, int rawmode, int rawperm, PerlIO *supplied_fp, SV **svp, I32 num)
+PERL_CALLCONV bool     Perl_do_openn(pTHX_ GV *gv, const char *oname, I32 len, int as_raw, int rawmode, int rawperm, PerlIO *supplied_fp, SV **svp, I32 num)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -558,7 +558,7 @@ PERL_CALLCONV void  Perl_dump_form(pTHX_ const GV* gv)
 PERL_CALLCONV void     Perl_gv_dump(pTHX_ GV* gv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_op_dump(pTHX_ const OP* arg)
+PERL_CALLCONV void     Perl_op_dump(pTHX_ const OP *o)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_pmop_dump(pTHX_ PMOP* pm);
@@ -581,7 +581,7 @@ PERL_CALLCONV char* Perl_find_script(pTHX_ const char *scriptname, bool dosearch
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV OP*      Perl_force_list(pTHX_ OP* arg);
-PERL_CALLCONV OP*      Perl_fold_constants(pTHX_ OP* arg)
+PERL_CALLCONV OP*      Perl_fold_constants(pTHX_ OP *o)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV char*    Perl_form(pTHX_ const char* pat, ...)
@@ -650,7 +650,7 @@ PERL_CALLCONV GV*   Perl_gv_fetchmeth_autoload(pTHX_ HV* stash, const char* name,
 PERL_CALLCONV GV*      Perl_gv_fetchmethod_autoload(pTHX_ HV* stash, const char* name, I32 autoload)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV GV*      Perl_gv_fetchpv(pTHX_ const char* name, I32 add, I32 sv_type)
+PERL_CALLCONV GV*      Perl_gv_fetchpv(pTHX_ const char *nambeg, I32 add, I32 sv_type)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_gv_fullname(pTHX_ SV* sv, const GV* gv)
@@ -685,39 +685,39 @@ PERL_CALLCONV HV* Perl_gv_stashpvn(pTHX_ const char* name, U32 namelen, I32 flag
 PERL_CALLCONV HV*      Perl_gv_stashsv(pTHX_ SV* sv, I32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_clear(pTHX_ HV* tb);
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_clear(pTHX_ HV *hv);
 PERL_CALLCONV HV *     Perl_hv_copy_hints_hv(pTHX_ HV *const ohv);
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_delayfree_ent(pTHX_ HV* hv, HE* entry)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_delayfree_ent(pTHX_ HV *hv, HE *entry)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-/* PERL_CALLCONV SV*   Perl_hv_delete(pTHX_ HV* tb, const char* key, I32 klen, I32 flags)
+/* PERL_CALLCONV SV*   Perl_hv_delete(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen, I32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2); */
 
-/* PERL_CALLCONV SV*   Perl_hv_delete_ent(pTHX_ HV* tb, SV* key, I32 flags, U32 hash)
+/* PERL_CALLCONV SV*   Perl_hv_delete_ent(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, I32 flags, U32 hash)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2); */
 
-/* PERL_CALLCONV bool  Perl_hv_exists(pTHX_ HV* tb, const char* key, I32 klen)
+/* PERL_CALLCONV bool  Perl_hv_exists(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2); */
 
-/* PERL_CALLCONV bool  Perl_hv_exists_ent(pTHX_ HV* tb, SV* key, U32 hash)
+/* PERL_CALLCONV bool  Perl_hv_exists_ent(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, U32 hash)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2); */
 
-/* PERL_CALLCONV SV**  Perl_hv_fetch(pTHX_ HV* tb, const char* key, I32 klen, I32 lval)
+/* PERL_CALLCONV SV**  Perl_hv_fetch(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen, I32 lval)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2); */
 
-/* PERL_CALLCONV HE*   Perl_hv_fetch_ent(pTHX_ HV* tb, SV* key, I32 lval, U32 hash)
+/* PERL_CALLCONV HE*   Perl_hv_fetch_ent(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, I32 lval, U32 hash)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2); */
 
-PERL_CALLCONV void*    Perl_hv_common(pTHX_ HV* tb, SV* keysv, const char* key, STRLEN klen, int flags, int action, SV* val, U32 hash);
+PERL_CALLCONV void*    Perl_hv_common(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, const char* key, STRLEN klen, int flags, int action, SV *val, U32 hash);
 PERL_CALLCONV void*    Perl_hv_common_key_len(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen_i32, const int action, SV *val, const U32 hash)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_free_ent(pTHX_ HV* hv, HE* entryK)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_free_ent(pTHX_ HV *hv, HE *entryK)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV I32      Perl_hv_iterinit(pTHX_ HV* tb)
+PERL_CALLCONV I32      Perl_hv_iterinit(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV char*    Perl_hv_iterkey(pTHX_ HE* entry, I32* retlen)
@@ -729,39 +729,39 @@ PERL_CALLCONV SV* Perl_hv_iterkeysv(pTHX_ HE* entry)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-/* PERL_CALLCONV HE*   Perl_hv_iternext(pTHX_ HV* tb)
+/* PERL_CALLCONV HE*   Perl_hv_iternext(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1); */
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_hv_iternextsv(pTHX_ HV* hv, char** key, I32* retlen)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_hv_iternextsv(pTHX_ HV *hv, char **key, I32 *retlen)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-PERL_CALLCONV HE*      Perl_hv_iternext_flags(pTHX_ HV* tb, I32 flags)
+PERL_CALLCONV HE*      Perl_hv_iternext_flags(pTHX_ HV *hv, I32 flags)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_hv_iterval(pTHX_ HV* tb, HE* entry)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_hv_iterval(pTHX_ HV *hv, HE *entry)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_ksplit(pTHX_ HVhv, IV newmax)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_ksplit(pTHX_ HV *hv, IV newmax)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-/* PERL_CALLCONV void  Perl_hv_magic(pTHX_ HV* hv, GV* gv, int how)
+/* PERL_CALLCONV void  Perl_hv_magic(pTHX_ HV *hv, GV *gv, int how)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1); */
 
 PERL_CALLCONV HV *     Perl_refcounted_he_chain_2hv(pTHX_ const struct refcounted_he *c);
 PERL_CALLCONV SV *     Perl_refcounted_he_fetch(pTHX_ const struct refcounted_he *chain, SV *keysv, const char *key, STRLEN klen, int flags, U32 hash);
 PERL_CALLCONV void     Perl_refcounted_he_free(pTHX_ struct refcounted_he *he);
 PERL_CALLCONV struct refcounted_he *   Perl_refcounted_he_new(pTHX_ struct refcounted_he *const parent, SV *const key, SV *const value);
-/* PERL_CALLCONV SV**  Perl_hv_store(pTHX_ HV* tb, const char* key, I32 klen, SV* val, U32 hash); */
-/* PERL_CALLCONV HE*   Perl_hv_store_ent(pTHX_ HV* tb, SV* key, SV* val, U32 hash); */
-/* PERL_CALLCONV SV**  Perl_hv_store_flags(pTHX_ HV* tb, const char* key, I32 klen, SV* val, U32 hash, int flags); */
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_undef(pTHX_ HV* tb);
+/* PERL_CALLCONV SV**  Perl_hv_store(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen, SV *val, U32 hash); */
+/* PERL_CALLCONV HE*   Perl_hv_store_ent(pTHX_ HV *hv, SV *key, SV *val, U32 hash); */
+/* PERL_CALLCONV SV**  Perl_hv_store_flags(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen, SV *val, U32 hash, int flags); */
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_undef(pTHX_ HV *hv);
 PERL_CALLCONV I32      Perl_ibcmp(pTHX_ const char* a, const char* b, I32 len)
                        __attribute__pure__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
@@ -772,7 +772,7 @@ PERL_CALLCONV I32   Perl_ibcmp_locale(pTHX_ const char* a, const char* b, I32 len)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV I32      Perl_ibcmp_utf8(pTHX_ const char* a, char **pe1, UV l1, bool u1, const char* b, char **pe2, UV l2, bool u2)
+PERL_CALLCONV I32      Perl_ibcmp_utf8(pTHX_ const char *s1, char **pe1, UV l1, bool u1, const char *s2, char **pe2, UV l2, bool u2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_5);
 
@@ -947,7 +947,7 @@ PERL_CALLCONV bool  Perl_is_uni_xdigit_lc(pTHX_ UV c)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__pure__;
 
-PERL_CALLCONV STRLEN   Perl_is_utf8_char(pTHX_ const U8 *p)
+PERL_CALLCONV STRLEN   Perl_is_utf8_char(pTHX_ const U8 *s)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV bool     Perl_is_utf8_string(pTHX_ const U8 *s, STRLEN len)
@@ -1023,10 +1023,10 @@ PERL_CALLCONV bool      Perl_is_utf8_mark(pTHX_ const U8 *p)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV OP*      Perl_jmaybe(pTHX_ OP* arg)
+PERL_CALLCONV OP*      Perl_jmaybe(pTHX_ OP *o)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV I32      Perl_keyword(pTHX_ const char* d, I32 len, bool all_keywords)
+PERL_CALLCONV I32      Perl_keyword(pTHX_ const char *name, I32 len, bool all_keywords)
                        __attribute__pure__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
@@ -1052,7 +1052,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_load_module(pTHX_ U32 flags, SV* name, SV* ver, ...)
 PERL_CALLCONV void     Perl_vload_module(pTHX_ U32 flags, SV* name, SV* ver, va_list* args)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV OP*      Perl_localize(pTHX_ OP* arg, I32 lexical)
+PERL_CALLCONV OP*      Perl_localize(pTHX_ OP *o, I32 lex)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV I32      Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *const sv)
@@ -1162,7 +1162,7 @@ PERL_CALLCONV U32 Perl_magic_len(pTHX_ SV* sv, MAGIC* mg)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV int      Perl_magic_nextpack(pTHX_ SV* sv, MAGIC* mg, SV* key)
+PERL_CALLCONV int      Perl_magic_nextpack(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, SV *key)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
@@ -1305,7 +1305,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_sortsv_flags(pTHX_ SV** array, size_t num_elts, SVCOMPAR
 PERL_CALLCONV int      Perl_mg_clear(pTHX_ SV* sv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV int      Perl_mg_copy(pTHX_ SV* sv, SV* nsv, const char* key, I32 klen)
+PERL_CALLCONV int      Perl_mg_copy(pTHX_ SV *sv, SV *nsv, const char *key, I32 klen)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -1449,7 +1449,7 @@ PERL_CALLCONV OP* Perl_newGIVENOP(pTHX_ OP* cond, OP* block, PADOFFSET defsv_off
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV OP*      Perl_newLOGOP(pTHX_ I32 optype, I32 flags, OP* left, OP* right)
+PERL_CALLCONV OP*      Perl_newLOGOP(pTHX_ I32 optype, I32 flags, OP *first, OP *other)
                        __attribute__malloc__
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3)
@@ -1494,7 +1494,7 @@ PERL_CALLCONV CV *        Perl_newXS_flags(pTHX_ const char *name, XSUBADDR_t subaddr,
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-PERL_CALLCONV CV*      Perl_newXS(pTHX_ const char* name, XSUBADDR_t f, const char* filename)
+PERL_CALLCONV CV*      Perl_newXS(pTHX_ const char *name, XSUBADDR_t subaddr, const char *filename)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
@@ -1536,7 +1536,7 @@ PERL_CALLCONV OP* Perl_newHVREF(pTHX_ OP* o)
 /* PERL_CALLCONV HV*   Perl_newHV(pTHX)
                        __attribute__warn_unused_result__; */
 
-PERL_CALLCONV HV*      Perl_newHVhv(pTHX_ HVhv)
+PERL_CALLCONV HV*      Perl_newHVhv(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__malloc__
                        __attribute__warn_unused_result__;
 
@@ -1658,7 +1658,7 @@ PERL_CALLCONV PERL_SI*    Perl_new_stackinfo(pTHX_ I32 stitems, I32 cxitems)
                        __attribute__malloc__
                        __attribute__warn_unused_result__;
 
-PERL_CALLCONV char*    Perl_scan_vstring(pTHX_ const char *vstr, const char *const end, SV *sv)
+PERL_CALLCONV char*    Perl_scan_vstring(pTHX_ const char *s, const char *const e, SV *sv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
@@ -1736,7 +1736,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_pad_free(pTHX_ PADOFFSET po);
 PERL_CALLCONV void     Perl_pad_reset(pTHX);
 PERL_CALLCONV void     Perl_pad_swipe(pTHX_ PADOFFSET po, bool refadjust);
 PERL_CALLCONV void     Perl_peep(pTHX_ OP* o);
-PERL_CALLCONV PerlIO*  Perl_start_glob(pTHX_ SV* pattern, IO *io)
+PERL_CALLCONV PerlIO*  Perl_start_glob(pTHX_ SV *tmpglob, IO *io)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -1744,7 +1744,7 @@ PERL_CALLCONV PerlIO*     Perl_start_glob(pTHX_ SV* pattern, IO *io)
 PERL_CALLCONV void     Perl_reentrant_size(pTHX);
 PERL_CALLCONV void     Perl_reentrant_init(pTHX);
 PERL_CALLCONV void     Perl_reentrant_free(pTHX);
-PERL_CALLCONV void*    Perl_reentrant_retry(const char*, ...)
+PERL_CALLCONV void*    Perl_reentrant_retry(const char *f, ...)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
 #endif
@@ -1821,7 +1821,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_pidgone(pTHX_ Pid_t pid, int status);
 PERL_CALLCONV void     Perl_pmflag(pTHX_ U32* pmfl, int ch)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV OP*      Perl_pmruntime(pTHX_ OP* pm, OP* expr, bool isreg)
+PERL_CALLCONV OP*      Perl_pmruntime(pTHX_ OP *o, OP *expr, bool isreg)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -1841,7 +1841,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_regdump(pTHX_ const regexp* r)
 PERL_CALLCONV void     Perl_regdump(pTHX_ const regexp* r)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_regclass_swash(pTHX_ const regexp *prog, const struct regnode *n, bool doinit, SV **listsvp, SV **altsvp)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_regclass_swash(pTHX_ const regexp *prog, const struct regnode *node, bool doinit, SV **listsvp, SV **altsvp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
 PERL_CALLCONV I32      Perl_pregexec(pTHX_ REGEXP * const prog, char* stringarg, char* strend, char* strbeg, I32 minend, SV* screamer, U32 nosave)
@@ -1852,13 +1852,13 @@ PERL_CALLCONV I32       Perl_pregexec(pTHX_ REGEXP * const prog, char* stringarg, char
                        __attribute__nonnull__(pTHX_6);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_pregfree(pTHX_ REGEXP* r);
-PERL_CALLCONV void     Perl_pregfree2(pTHX_ REGEXP* prog)
+PERL_CALLCONV void     Perl_pregfree2(pTHX_ REGEXP *rx)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV REGEXP*  Perl_reg_temp_copy(pTHX_ REGEXP* r)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_regfree_internal(pTHX_ REGEXP * const rx)
+PERL_CALLCONV void     Perl_regfree_internal(pTHX_ REGEXP *const rx)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 #if defined(USE_ITHREADS)
@@ -1878,10 +1878,10 @@ PERL_CALLCONV char*     Perl_re_intuit_start(pTHX_ REGEXP * const rx, SV* sv, char*
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_4);
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_re_intuit_string(pTHX_ REGEXP * const rx)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_re_intuit_string(pTHX_ REGEXP  *const r)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV I32      Perl_regexec_flags(pTHX_ REGEXP * const rx, char* stringarg, char* strend, char* strbeg, I32 minend, SV* screamer, void* data, U32 flags)
+PERL_CALLCONV I32      Perl_regexec_flags(pTHX_ REGEXP *const rx, char *stringarg, char *strend, char *strbeg, I32 minend, SV *sv, void *data, U32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3)
@@ -1958,11 +1958,11 @@ PERL_CALLCONV Sighandler_t      Perl_rsignal_state(pTHX_ int i);
 PERL_CALLCONV void     Perl_rxres_free(pTHX_ void** rsp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_rxres_restore(pTHX_ void** rsp, REGEXP* prx)
+PERL_CALLCONV void     Perl_rxres_restore(pTHX_ void **rsp, REGEXP *rx)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_rxres_save(pTHX_ void** rsp, REGEXP* prx)
+PERL_CALLCONV void     Perl_rxres_save(pTHX_ void **rsp, REGEXP *rx)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -2013,7 +2013,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_save_bool(pTHX_ bool* boolp)
 PERL_CALLCONV void     Perl_save_clearsv(pTHX_ SV** svp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_save_delete(pTHX_ HV* hv, char* key, I32 klen)
+PERL_CALLCONV void     Perl_save_delete(pTHX_ HV *hv, char *key, I32 klen)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -2039,7 +2039,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_save_gp(pTHX_ GV* gv, I32 empty)
 PERL_CALLCONV HV*      Perl_save_hash(pTHX_ GV* gv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_save_helem(pTHX_ HVhv, SV *key, SV **sptr)
+PERL_CALLCONV void     Perl_save_helem(pTHX_ HV *hv, SV *key, SV **sptr)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
@@ -2062,7 +2062,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_save_int(pTHX_ int* intp)
 PERL_CALLCONV void     Perl_save_item(pTHX_ SV* item)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_save_iv(pTHX_ IV* iv)
+PERL_CALLCONV void     Perl_save_iv(pTHX_ IV *ivp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_save_list(pTHX_ SV** sarg, I32 maxsarg)
@@ -2084,7 +2084,7 @@ PERL_CALLCONV SV* Perl_save_scalar(pTHX_ GV* gv)
 PERL_CALLCONV void     Perl_save_pptr(pTHX_ char** pptr)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_save_vptr(pTHX_ void* pptr)
+PERL_CALLCONV void     Perl_save_vptr(pTHX_ void *ptr)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_save_re_context(pTHX);
@@ -2195,15 +2195,15 @@ PERL_CALLCONV UV        Perl_sv_uv(pTHX_ SV* sv)
 PERL_CALLCONV NV       Perl_sv_nv(pTHX_ SV* sv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV char*    Perl_sv_pvn(pTHX_ SV *sv, STRLEN *len)
+PERL_CALLCONV char*    Perl_sv_pvn(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV char*    Perl_sv_pvutf8n(pTHX_ SV *sv, STRLEN *len)
+PERL_CALLCONV char*    Perl_sv_pvutf8n(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV char*    Perl_sv_pvbyten(pTHX_ SV *sv, STRLEN *len)
+PERL_CALLCONV char*    Perl_sv_pvbyten(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -2230,11 +2230,11 @@ PERL_CALLCONV void      Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV* sv, const char* pat, va_list* args)
 PERL_CALLCONV void     Perl_sv_catpv(pTHX_ SV* sv, const char* ptr)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-/* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_catpvn(pTHX_ SV* sv, const char* ptr, STRLEN len)
+/* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_catpvn(pTHX_ SV *dsv, const char *sstr, STRLEN len)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2); */
 
-/* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_catsv(pTHX_ SV* dsv, SV* ssv)
+/* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_catsv(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1); */
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_sv_chop(pTHX_ SV* sv, const char* ptr)
@@ -2253,7 +2253,7 @@ PERL_CALLCONV char*       Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV* sv, STRLEN* nxp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
 #endif
-PERL_CALLCONV OP*      Perl_sv_compile_2op(pTHX_ SV* sv, OP** startp, const char* code, PAD** padp)
+PERL_CALLCONV OP*      Perl_sv_compile_2op(pTHX_ SV *sv, OP **startop, const char *code, PAD **padp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3)
@@ -2290,7 +2290,7 @@ PERL_CALLCONV char*       Perl_sv_grow(pTHX_ SV *const sv, STRLEN newlen)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_sv_inc(pTHX_ SV* sv);
-PERL_CALLCONV void     Perl_sv_insert(pTHX_ SV* bigsv, STRLEN offset, STRLEN len, const char* little, STRLEN littlelen)
+PERL_CALLCONV void     Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_4);
 
@@ -2396,7 +2396,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_sv_setpv(pTHX_ SV* sv, const char* ptr)
 PERL_CALLCONV void     Perl_sv_setpvn(pTHX_ SV* sv, const char* ptr, STRLEN len)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-/* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_setsv(pTHX_ SV* dsv, SV* ssv)
+/* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_setsv(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1); */
 
 /* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_taint(pTHX_ SV* sv)
@@ -2412,7 +2412,7 @@ PERL_CALLCONV int Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV* sv, int type)
 /* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_unref(pTHX_ SV* sv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1); */
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV* sv, U32 flags)
+PERL_CALLCONV void     Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_sv_untaint(pTHX_ SV* sv)
@@ -2689,7 +2689,7 @@ PERL_CALLCONV void        Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ SV *sv, const char *ptr)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2); */
 
-/* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_catsv_mg(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
+/* PERL_CALLCONV void  Perl_sv_catsv_mg(pTHX_ SV *dsv, SV *ssv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1); */
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
@@ -2931,11 +2931,11 @@ PERL_CALLCONV void      Perl_sys_intern_clear(pTHX);
 PERL_CALLCONV void     Perl_sys_intern_init(pTHX);
 #endif
 
-PERL_CALLCONV const char *     Perl_custom_op_name(pTHX_ const OP* op)
+PERL_CALLCONV const char *     Perl_custom_op_name(pTHX_ const OP *o)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV const char *     Perl_custom_op_desc(pTHX_ const OP* op)
+PERL_CALLCONV const char *     Perl_custom_op_desc(pTHX_ const OP *o)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
@@ -3021,7 +3021,7 @@ STATIC void       S_hv_magic_check(HV *hv, bool *needs_copy, bool *needs_store)
                        __attribute__nonnull__(3);
 
 STATIC void    S_unshare_hek_or_pvn(pTHX_ const HEK* hek, const char* str, I32 len, U32 hash);
-STATIC HEK*    S_share_hek_flags(pTHX_ const char* sv, I32 len, U32 hash, int flags)
+STATIC HEK*    S_share_hek_flags(pTHX_ const char *str, I32 len, U32 hash, int flags)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
@@ -3033,8 +3033,8 @@ STATIC void       S_hv_notallowed(pTHX_ int flags, const char *key, I32 klen, const ch
 STATIC struct xpvhv_aux*       S_hv_auxinit(HV *hv)
                        __attribute__nonnull__(1);
 
-STATIC SV*     S_hv_delete_common(pTHX_ HV* tb, SV* keysv, const char* key, STRLEN klen, int k_flags, I32 d_flags, U32 hash);
-STATIC void    S_clear_placeholders(pTHX_ HV* hb, U32 items)
+STATIC SV*     S_hv_delete_common(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, const char *key, STRLEN klen, int k_flags, I32 d_flags, U32 hash);
+STATIC void    S_clear_placeholders(pTHX_ HV *hv, U32 items)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 STATIC SV *    S_refcounted_he_value(pTHX_ const struct refcounted_he *he)
@@ -3455,11 +3455,11 @@ STATIC int      S_div128(pTHX_ SV *pnum, bool *done)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC const char *    S_group_end(pTHX_ const char *pat, const char *patend, char ender)
+STATIC const char *    S_group_end(pTHX_ const char *patptr, const char *patend, char ender)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC const char *    S_get_num(pTHX_ const char *ppat, I32 *lenptr)
+STATIC const char *    S_get_num(pTHX_ const char *patptr, I32 *lenptr)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
@@ -3587,11 +3587,11 @@ STATIC I32      S_amagic_i_ncmp(pTHX_ SV *a, SV *b)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC I32     S_amagic_cmp(pTHX_ SV *a, SV *b)
+STATIC I32     S_amagic_cmp(pTHX_ SV *str1, SV *str2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC I32     S_amagic_cmp_locale(pTHX_ SV *a, SV *b)
+STATIC I32     S_amagic_cmp_locale(pTHX_ SV *str1, SV *str2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -3631,79 +3631,79 @@ STATIC SV *     S_space_join_names_mortal(pTHX_ char *const *array)
 #endif
 
 #if defined(PERL_IN_REGCOMP_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
-STATIC regnode*        S_reg(pTHX_ struct RExC_state_t *state, I32 paren, I32 *flagp, U32 depth)
+STATIC regnode*        S_reg(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, I32 paren, I32 *flagp, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-STATIC regnode*        S_reganode(pTHX_ struct RExC_state_t *state, U8 op, U32 arg)
+STATIC regnode*        S_reganode(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, U8 op, U32 arg)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC regnode*        S_regatom(pTHX_ struct RExC_state_t *state, I32 *flagp, U32 depth)
+STATIC regnode*        S_regatom(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, I32 *flagp, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC regnode*        S_regbranch(pTHX_ struct RExC_state_t *state, I32 *flagp, I32 first, U32 depth)
+STATIC regnode*        S_regbranch(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, I32 *flagp, I32 first, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC STRLEN  S_reguni(pTHX_ const struct RExC_state_t *state, UV uv, char *s)
+STATIC STRLEN  S_reguni(pTHX_ const struct RExC_state_t *pRExC_state, UV uv, char *s)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-STATIC regnode*        S_regclass(pTHX_ struct RExC_state_t *state, U32 depth)
+STATIC regnode*        S_regclass(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 STATIC I32     S_regcurly(const char *s)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(1);
 
-STATIC regnode*        S_reg_node(pTHX_ struct RExC_state_t *state, U8 op)
+STATIC regnode*        S_reg_node(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, U8 op)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 STATIC UV      S_reg_recode(pTHX_ const char value, SV **encp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC regnode*        S_regpiece(pTHX_ struct RExC_state_t *state, I32 *flagp, U32 depth)
+STATIC regnode*        S_regpiece(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, I32 *flagp, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC regnode*        S_reg_namedseq(pTHX_ struct RExC_state_t *state, UV *valuep)
+STATIC regnode*        S_reg_namedseq(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, UV *valuep)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC void    S_reginsert(pTHX_ struct RExC_state_t *state, U8 op, regnode *opnd, U32 depth)
+STATIC void    S_reginsert(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, U8 op, regnode *opnd, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-STATIC void    S_regtail(pTHX_ struct RExC_state_t *state, regnode *p, const regnode *val, U32 depth)
+STATIC void    S_regtail(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, regnode *p, const regnode *val, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-STATIC SV *    S_reg_scan_name(pTHX_ struct RExC_state_t *state, U32 flags)
+STATIC SV *    S_reg_scan_name(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, U32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC U32     S_join_exact(pTHX_ struct RExC_state_t *state, regnode *scan, I32 *min, U32 flags, regnode *val, U32 depth)
+STATIC U32     S_join_exact(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, regnode *scan, I32 *min, U32 flags, regnode *val, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-STATIC char *  S_regwhite(struct RExC_state_t *state, char *p)
+STATIC char *  S_regwhite(struct RExC_state_t *pRExC_state, char *p)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2);
 
-STATIC char *  S_nextchar(pTHX_ struct RExC_state_t *state)
+STATIC char *  S_nextchar(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC bool    S_reg_skipcomment(pTHX_ struct RExC_state_t *state)
+STATIC bool    S_reg_skipcomment(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC void    S_scan_commit(pTHX_ const struct RExC_state_tstate, struct scan_data_t *data, I32 *minlenp, int is_inf)
+STATIC void    S_scan_commit(pTHX_ const struct RExC_state_t *pRExC_state, struct scan_data_t *data, I32 *minlenp, int is_inf)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-STATIC void    S_cl_anything(const struct RExC_state_tstate, struct regnode_charclass_class *cl)
+STATIC void    S_cl_anything(const struct RExC_state_t *pRExC_state, struct regnode_charclass_class *cl)
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2);
 
@@ -3711,11 +3711,11 @@ STATIC int      S_cl_is_anything(const struct regnode_charclass_class *cl)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(1);
 
-STATIC void    S_cl_init(const struct RExC_state_tstate, struct regnode_charclass_class *cl)
+STATIC void    S_cl_init(const struct RExC_state_t *pRExC_state, struct regnode_charclass_class *cl)
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2);
 
-STATIC void    S_cl_init_zero(const struct RExC_state_tstate, struct regnode_charclass_class *cl)
+STATIC void    S_cl_init_zero(const struct RExC_state_t *pRExC_state, struct regnode_charclass_class *cl)
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2);
 
@@ -3723,19 +3723,19 @@ STATIC void     S_cl_and(struct regnode_charclass_class *cl, const struct regnode_ch
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2);
 
-STATIC void    S_cl_or(const struct RExC_state_tstate, struct regnode_charclass_class *cl, const struct regnode_charclass_class *or_with)
+STATIC void    S_cl_or(const struct RExC_state_t *pRExC_state, struct regnode_charclass_class *cl, const struct regnode_charclass_class *or_with)
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(2)
                        __attribute__nonnull__(3);
 
-STATIC I32     S_study_chunk(pTHX_ struct RExC_state_tstate, regnode **scanp, I32 *minlenp, I32 *deltap, regnode *last, struct scan_data_t *data, I32 stopparen, U8* recursed, struct regnode_charclass_class *and_withp, U32 flags, U32 depth)
+STATIC I32     S_study_chunk(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, regnode **scanp, I32 *minlenp, I32 *deltap, regnode *last, struct scan_data_t *data, I32 stopparen, U8* recursed, struct regnode_charclass_class *and_withp, U32 flags, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_4)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_5);
 
-STATIC U32     S_add_data(struct RExC_state_tstate, U32 n, const char *s)
+STATIC U32     S_add_data(struct RExC_state_t *pRExC_state, U32 n, const char *s)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(3);
@@ -3745,20 +3745,20 @@ STATIC void     S_re_croak2(pTHX_ const char* pat1, const char* pat2, ...)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-STATIC I32     S_regpposixcc(pTHX_ struct RExC_state_tstate, I32 value)
+STATIC I32     S_regpposixcc(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, I32 value)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC void    S_checkposixcc(pTHX_ struct RExC_state_tstate)
+STATIC void    S_checkposixcc(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC I32     S_make_trie(pTHX_ struct RExC_state_tstate, regnode *startbranch, regnode *first, regnode *last, regnode *tail, U32 word_count, U32 flags, U32 depth)
+STATIC I32     S_make_trie(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, regnode *startbranch, regnode *first, regnode *last, regnode *tail, U32 word_count, U32 flags, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_4)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_5);
 
-STATIC void    S_make_trie_failtable(pTHX_ struct RExC_state_t* state, regnode *source, regnode *node, U32 depth)
+STATIC void    S_make_trie_failtable(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, regnode *source, regnode *stclass, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
@@ -3786,7 +3786,7 @@ STATIC void       S_dump_trie_interim_table(pTHX_ const struct _reg_trie_data *trie, H
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
 
-STATIC U8      S_regtail_study(pTHX_ struct RExC_state_t *state, regnode *p, const regnode *val, U32 depth)
+STATIC U8      S_regtail_study(pTHX_ struct RExC_state_t *pRExC_state, regnode *p, const regnode *val, U32 depth)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_3);
@@ -3819,20 +3819,20 @@ STATIC CHECKPOINT       S_regcppush(pTHX_ I32 parenfloor);
 STATIC char*   S_regcppop(pTHX_ const regexp *rex)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC U8*     S_reghop3(U8 *pos, I32 off, const U8 *lim)
+STATIC U8*     S_reghop3(U8 *s, I32 off, const U8 *lim)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(3);
 
 #ifdef XXX_dmq
-STATIC U8*     S_reghop4(U8 *pos, I32 off, const U8 *llim, const U8 *rlim)
+STATIC U8*     S_reghop4(U8 *s, I32 off, const U8 *llim, const U8 *rlim)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(3)
                        __attribute__nonnull__(4);
 
 #endif
-STATIC U8*     S_reghopmaybe3(U8 *pos, I32 off, const U8 *lim)
+STATIC U8*     S_reghopmaybe3(U8 *s, I32 off, const U8 *lim)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(1)
                        __attribute__nonnull__(3);
@@ -3853,7 +3853,7 @@ STATIC void       S_to_utf8_substr(pTHX_ regexp * prog)
 STATIC void    S_to_byte_substr(pTHX_ regexp * prog)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC I32     S_reg_check_named_buff_matched(pTHX_ const regexp *rex, const regnode *prog)
+STATIC I32     S_reg_check_named_buff_matched(pTHX_ const regexp *rex, const regnode *scan)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
@@ -3923,7 +3923,7 @@ STATIC void       S_not_a_number(pTHX_ SV *const sv)
 STATIC I32     S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, const U32 flags, const U32 mask)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-STATIC void    S_sv_del_backref(pTHX_ SV *target, SV *ref)
+STATIC void    S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -4007,7 +4007,7 @@ STATIC PTR_TBL_ENT_t *    S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
 #if defined(PERL_IN_TOKE_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
 STATIC void    S_check_uni(pTHX);
 STATIC void    S_force_next(pTHX_ I32 type);
-STATIC char*   S_force_version(pTHX_ char *start, int guessing)
+STATIC char*   S_force_version(pTHX_ char *s, int guessing)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 STATIC char*   S_force_word(pTHX_ char *start, int token, int check_keyword, int allow_pack, int allow_tick)
@@ -4190,10 +4190,10 @@ STATIC SV*      S_swash_get(pTHX_ SV* swash, UV start, UV span)
 
 START_EXTERN_C
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV* dsv, SV* ssv, I32 flags)
+PERL_CALLCONV void     Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, I32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ SV* sv, const char* ptr, STRLEN len, I32 flags)
+PERL_CALLCONV void     Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ SV *dstr, const char *sstr, STRLEN len, I32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -4236,13 +4236,13 @@ PERL_CALLCONV void      Perl_PerlIO_clearerr(pTHX_ PerlIO *f);
 PERL_CALLCONV void     Perl_PerlIO_set_cnt(pTHX_ PerlIO *f, int cnt);
 PERL_CALLCONV void     Perl_PerlIO_set_ptrcnt(pTHX_ PerlIO *f, STDCHAR *ptr, int cnt);
 PERL_CALLCONV void     Perl_PerlIO_setlinebuf(pTHX_ PerlIO *f);
-PERL_CALLCONV SSize_t  Perl_PerlIO_read(pTHX_ PerlIO *f, void *buf, Size_t count)
+PERL_CALLCONV SSize_t  Perl_PerlIO_read(pTHX_ PerlIO *f, void *vbuf, Size_t count)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV SSize_t  Perl_PerlIO_write(pTHX_ PerlIO *f, const void *buf, Size_t count)
+PERL_CALLCONV SSize_t  Perl_PerlIO_write(pTHX_ PerlIO *f, const void *vbuf, Size_t count)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
-PERL_CALLCONV SSize_t  Perl_PerlIO_unread(pTHX_ PerlIO *f, const void *buf, Size_t count)
+PERL_CALLCONV SSize_t  Perl_PerlIO_unread(pTHX_ PerlIO *f, const void *vbuf, Size_t count)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
 PERL_CALLCONV Off_t    Perl_PerlIO_tell(pTHX_ PerlIO *f);
@@ -4339,58 +4339,58 @@ PERL_CALLCONV int       Perl_get_debug_opts(pTHX_ const char **s, bool givehelp)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 #endif
-PERL_CALLCONV void     Perl_save_set_svflags(pTHX_ SVsv, U32 mask, U32 val)
+PERL_CALLCONV void     Perl_save_set_svflags(pTHX_ SV *sv, U32 mask, U32 val)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_assert(pTHX_ HV* tb)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_assert(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_hv_scalar(pTHX_ HVhv)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_hv_scalar(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV I32*     Perl_hv_riter_p(pTHX_ HVhv)
+PERL_CALLCONV I32*     Perl_hv_riter_p(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV HE**     Perl_hv_eiter_p(pTHX_ HVhv)
+PERL_CALLCONV HE**     Perl_hv_eiter_p(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_riter_set(pTHX_ HVhv, I32 riter)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_riter_set(pTHX_ HV *hv, I32 riter)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_eiter_set(pTHX_ HV* hv, HE* eiter)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_eiter_set(pTHX_ HV *hv, HE *eiter)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_name_set(pTHX_ HVhv, const char *name, U32 len, U32 flags)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_name_set(pTHX_ HV *hv, const char *name, U32 len, U32 flags)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV AV**     Perl_hv_backreferences_p(pTHX_ HVhv)
+PERL_CALLCONV AV**     Perl_hv_backreferences_p(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 #if defined(PERL_IN_DUMP_C) || defined(PERL_IN_HV_C) || defined(PERL_IN_SV_C) || defined(PERL_DECL_PROT)
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_kill_backrefs(pTHX_ HVhv)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_kill_backrefs(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 #endif
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_clear_placeholders(pTHX_ HV* hb)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_clear_placeholders(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV I32*     Perl_hv_placeholders_p(pTHX_ HVhv)
+PERL_CALLCONV I32*     Perl_hv_placeholders_p(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV I32      Perl_hv_placeholders_get(pTHX_ HVhv)
+PERL_CALLCONV I32      Perl_hv_placeholders_get(pTHX_ HV *hv)
                        __attribute__warn_unused_result__
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_hv_placeholders_set(pTHX_ HVhv, I32 ph)
+PERL_CALLCONV void     Perl_hv_placeholders_set(pTHX_ HV *hv, I32 ph)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 
-PERL_CALLCONV SV*      Perl_magic_scalarpack(pTHX_ HV* hv, MAGIC* mg)
+PERL_CALLCONV SV*      Perl_magic_scalarpack(pTHX_ HV *hv, MAGIC *mg)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_2);
 
@@ -4619,10 +4619,10 @@ PERL_CALLCONV void      Perl_op_xmldump(pTHX_ const OP* arg)
 
 
 PERL_CALLCONV TOKEN*   Perl_newTOKEN(pTHX_ I32 optype, YYSTYPE lval, MADPROP* madprop);
-PERL_CALLCONV void     Perl_token_free(pTHX_ TOKEN* arg)
+PERL_CALLCONV void     Perl_token_free(pTHX_ TOKEN *tk)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
-PERL_CALLCONV void     Perl_token_getmad(pTHX_ TOKEN* arg, OP* o, char slot)
+PERL_CALLCONV void     Perl_token_getmad(pTHX_ TOKEN *tk, OP *o, char slot)
                        __attribute__nonnull__(pTHX_1);
 
 PERL_CALLCONV void     Perl_op_getmad_weak(pTHX_ OP* from, OP* o, char slot);