Deprecate (and remove core use of ) Nullav, Nullcv, Nullgv, Nullhe,
authorNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Wed, 23 Jan 2008 09:22:01 +0000 (09:22 +0000)
committerNicholas Clark <nick@ccl4.org>
Wed, 23 Jan 2008 09:22:01 +0000 (09:22 +0000)
Nullhek and Nullhv. Nullop is going to be a bit less simple.

p4raw-id: //depot/perl@33051

av.h
cv.h
ext/B/B.xs
ext/DynaLoader/dl_symbian.xs
gv.h
hv.h
pod/perlapi.pod

diff --git a/av.h b/av.h
index 3c40dc8..8874045 100644 (file)
--- a/av.h
+++ b/av.h
@@ -57,6 +57,8 @@ typedef struct {
 =for apidoc AmU||Nullav
 Null AV pointer.
 
+(deprecated - use C<(AV *)NULL> instead)
+
 =head1 Array Manipulation Functions
 
 =for apidoc Am|int|AvFILL|AV* av
@@ -65,7 +67,9 @@ Same as C<av_len()>.  Deprecated, use C<av_len()> instead.
 =cut
 */
 
-#define Nullav Null(AV*)
+#ifndef PERL_CORE
+#  define Nullav Null(AV*)
+#endif
 
 #define AvARRAY(av)    ((av)->sv_u.svu_array)
 #define AvALLOC(av)    (*((SV***)&((XPVAV*)  SvANY(av))->xav_alloc))
diff --git a/cv.h b/cv.h
index 806fa82..aca3748 100644 (file)
--- a/cv.h
+++ b/cv.h
@@ -28,6 +28,8 @@ typedef struct {
 =for apidoc AmU||Nullcv
 Null CV pointer.
 
+(deprecated - use C<(CV *)NULL> instead)
+
 =head1 CV Manipulation Functions
 
 =for apidoc Am|HV*|CvSTASH|CV* cv
@@ -36,7 +38,9 @@ Returns the stash of the CV.
 =cut
 */
 
-#define Nullcv Null(CV*)
+#ifndef PERL_CORE
+#  define Nullcv Null(CV*)
+#endif
 
 #define CvSTASH(sv)    ((XPVCV*)SvANY(sv))->xcv_stash
 #define CvSTART(sv)    ((XPVCV*)SvANY(sv))->xcv_start_u.xcv_start
index 30635f7..c9a4c99 100644 (file)
@@ -1142,7 +1142,7 @@ SVOP_gv(o)
 #define PADOP_sv(o)    (o->op_padix ? PAD_SVl(o->op_padix) : Nullsv)
 #define PADOP_gv(o)    ((o->op_padix \
                          && SvTYPE(PAD_SVl(o->op_padix)) == SVt_PVGV) \
-                        ? (GV*)PAD_SVl(o->op_padix) : Nullgv)
+                        ? (GV*)PAD_SVl(o->op_padix) : (GV *)NULL)
 
 MODULE = B     PACKAGE = B::PADOP              PREFIX = PADOP_
 
index f7ddc09..1461142 100644 (file)
@@ -78,7 +78,7 @@ void* dlopen(const char *filename, int flags) {
         h = new PerlSymbianLibHandle;
         if (h) {
             h->error   = KErrNone;
-            h->symbols = Nullhv;
+            h->symbols = (HV *)NULL;
         } else
             error = KErrNoMemory;
     }
diff --git a/gv.h b/gv.h
index fbd7e34..16aa058 100644 (file)
--- a/gv.h
+++ b/gv.h
@@ -176,7 +176,9 @@ Return the SV from the GV.
 #undef  GV_UNIQUE_CHECK
 #endif
 
-#define Nullgv Null(GV*)
+#ifndef PERL_CORE
+#  define Nullgv Null(GV*)
+#endif
 
 #define DM_UID   0x003
 #define DM_RUID   0x001
diff --git a/hv.h b/hv.h
index f21307d..5be1959 100644 (file)
--- a/hv.h
+++ b/hv.h
@@ -165,6 +165,8 @@ is to be expected. (For information only--not to be used).
 =for apidoc AmU||Nullhv
 Null HV pointer.
 
+(deprecated - use C<(HV *)NULL> instead)
+
 =head1 Hash Manipulation Functions
 
 =for apidoc Am|char*|HvNAME|HV* stash
@@ -230,8 +232,9 @@ C<SV*>.
 /* these hash entry flags ride on hent_klen (for use only in magic/tied HVs) */
 #define HEf_SVKEY      -2      /* hent_key is an SV* */
 
-
-#define Nullhv Null(HV*)
+#ifndef PERL_CORE
+#  define Nullhv Null(HV*)
+#endif
 #define HvARRAY(hv)    ((hv)->sv_u.svu_hash)
 #define HvFILL(hv)     ((XPVHV*)  SvANY(hv))->xhv_fill
 #define HvMAX(hv)      ((XPVHV*)  SvANY(hv))->xhv_max
@@ -300,7 +303,9 @@ C<SV*>.
 #define HvREHASH_on(hv)                (SvFLAGS(hv) |= SVphv_REHASH)
 #define HvREHASH_off(hv)       (SvFLAGS(hv) &= ~SVphv_REHASH)
 
-#define Nullhe Null(HE*)
+#ifndef PERL_CORE
+#  define Nullhe Null(HE*)
+#endif
 #define HeNEXT(he)             (he)->hent_next
 #define HeKEY_hek(he)          (he)->hent_hek
 #define HeKEY(he)              HEK_KEY(HeKEY_hek(he))
@@ -332,7 +337,9 @@ C<SV*>.
                                 &PL_sv_undef)
 #define HeSVKEY_set(he,sv)     ((HeKLEN(he) = HEf_SVKEY), (HeKEY_sv(he) = sv))
 
-#define Nullhek Null(HEK*)
+#ifndef PERL_CORE
+#  define Nullhek Null(HEK*)
+#endif
 #define HEK_BASESIZE           STRUCT_OFFSET(HEK, hek_key[0])
 #define HEK_HASH(hek)          (hek)->hek_hash
 #define HEK_LEN(hek)           (hek)->hek_len
index 15875dc..ce39d2a 100644 (file)
@@ -1399,6 +1399,8 @@ X<Nullav>
 
 Null AV pointer.
 
+(deprecated - use C<(AV *)NULL> instead)
+
 =for hackers
 Found in file av.h
 
@@ -1415,6 +1417,8 @@ X<Nullcv>
 
 Null CV pointer.
 
+(deprecated - use C<(CV *)NULL> instead)
+
 =for hackers
 Found in file cv.h
 
@@ -1423,6 +1427,8 @@ X<Nullhv>
 
 Null HV pointer.
 
+(deprecated - use C<(HV *)NULL> instead)
+
 =for hackers
 Found in file hv.h