Move Pod::Parser from ext/ to cpan/
[perl.git] / ext / Pod-Simple / t / corpus2 / polish_utf8_bom2.xml
1 <Document start_line="1">
2   <head1 start_line="1">
3     NAME
4   </head1>
5   <Para start_line="4">
6     W&#197;&#154;R&#195;&#147;D NOCNEJ CISZY -- implicitly utf8
7     test document in Polish
8   </Para>
9   <head1 start_line="6">
10     DESCRIPTION
11   </head1>
12   <Para start_line="8">
13     This is a test Pod document in UTF8. Its content is the
14     lyrics to the Polish Christmas carol &#34;W&#197;&#155;r&#195;&#179;d
15     nocnej ciszy&#34;.
16   </Para>
17   <Para start_line="11">
18     W&#197;&#155;r&#195;&#179;d nocnej ciszy g&#197;&#130;os
19     si&#196;&#153; rozchodzi: / Wsta&#197;&#132;cie, pasterze,
20     B&#195;&#179;g si&#196;&#153; nam rodzi! / Czym pr&#196;&#153;dzej
21     si&#196;&#153; wybierajcie, / Do Betlejem pospieszajcie
22     / Przywita&#196;&#135; Pana.
23   </Para>
24   <Para start_line="17">
25     Poszli, znale&#197;&#186;li Dzieci&#196; tko w &#197;&#188;&#197;&#130;obie
26     / Z wszystkimi znaki danymi sobie. / Jako Bogu cze&#197;&#155;&#196;&#135;
27     Mu dali, / A witaj&#196; c zawo&#197;&#130;ali / Z wielkiej
28     rado&#197;&#155;ci:
29   </Para>
30   <Para start_line="23">
31     Ach, witaj Zbawco z dawno &#197;&#188;&#196; dany, / Wiele
32     tysi&#196;&#153;cy lat wygl&#196; dany / Na Ciebie kr&#195;&#179;le,
33     prorocy / Czekali, a Ty&#197;&#155; tej nocy / Nam si&#196;&#153;
34     objawi&#197;&#130;.
35   </Para>
36   <Para start_line="29">
37     I my czekamy na Ciebie, Pana, / A skoro przyjdziesz na g&#197;&#130;os
38     kap&#197;&#130;ana, / Padniemy na twarz przed Tob&#196;
39     , / Wierz&#196; c, &#197;&#188;e&#197;&#155; jest pod os&#197;&#130;on&#196;
40     / Chleba i wina.
41   </Para>
42   <head2 start_line="35">
43     As Verbatim
44   </head2>
45   <Para start_line="37">
46     And now as verbatim text:
47   </Para>
48   <VerbatimFormatted start_line="39" xml:space="preserve">
49       W&#197;&#155;r&#195;&#179;d nocnej ciszy g&#197;&#130;os
50     si&#196;&#153; rozchodzi:
51
52       Wsta&#197;&#132;cie, pasterze, B&#195;&#179;g si&#196;&#153;
53     nam rodzi!
54
55       Czym pr&#196;&#153;dzej si&#196;&#153; wybierajcie,
56
57       Do Betlejem pospieszajcie
58
59       Przywita&#196;&#135; Pana.
60
61     
62
63       Poszli, znale&#197;&#186;li Dzieci&#196;&#133;tko w &#197;&#188;&#197;&#130;obie
64
65       Z wszystkimi znaki danymi sobie.
66
67       Jako Bogu cze&#197;&#155;&#196;&#135; Mu dali,
68
69       A witaj&#196;&#133;c zawo&#197;&#130;ali
70
71       Z wielkiej rado&#197;&#155;ci:
72
73     
74
75       Ach, witaj Zbawco z dawno &#197;&#188;&#196;&#133;dany,
76
77       Wiele tysi&#196;&#153;cy lat wygl&#196;&#133;dany
78
79       Na Ciebie kr&#195;&#179;le, prorocy
80
81       Czekali, a Ty&#197;&#155; tej nocy
82
83       Nam si&#196;&#153; objawi&#197;&#130;.
84
85     
86
87       I my czekamy na Ciebie, Pana,
88
89       A skoro przyjdziesz na g&#197;&#130;os kap&#197;&#130;ana,
90
91       Padniemy na twarz przed Tob&#196;&#133;,
92
93       Wierz&#196;&#133;c, &#197;&#188;e&#197;&#155; jest pod
94     os&#197;&#130;on&#196;&#133;
95
96       Chleba i wina.
97   </VerbatimFormatted>
98   <Para start_line="63">
99     [end]
100   </Para>
101 </Document>