Update CPANPLUS::Dist::Build to 0.08
[perl.git] / utils.lst
1 pod/pod2html
2 pod/pod2latex
3 pod/pod2man
4 pod/pod2text
5 pod/pod2usage
6 pod/podchecker
7 pod/podselect
8 utils/c2ph      # link = utils/pstruct
9 utils/cpan
10 utils/config_data
11 utils/corelist
12 utils/dprofpp
13 utils/enc2xs
14 utils/h2ph
15 utils/h2xs
16 utils/instmodsh
17 utils/libnetcfg
18 utils/perlbug   # link = utils/perlthanks
19 utils/perldoc   # pod = pod/perldoc.pod
20 utils/perlivp
21 utils/piconv
22 utils/pl2pm
23 utils/prove
24 utils/ptar
25 utils/ptardiff
26 utils/cpanp-run-perl
27 utils/cpanp
28 utils/cpan2dist
29 utils/shasum
30 utils/splain
31 utils/xsubpp
32 x2p/a2p         # pod = x2p/a2p.pod
33 x2p/find2perl
34 x2p/s2p         # link = x2p/psed