d15a122fe6861c6eae8bdde7f4f06981c905986a
[perl.git] / ext / Pod-Simple / t / corpus2 / polish_utf8_bom.txt
1 \r
2 =head1 NAME\r
3 \r
4 WŚRÓD NOCNEJ CISZY -- implicitly utf8 test document in Polish\r
5 \r
6 =head1 DESCRIPTION\r
7 \r
8 This is a test Pod document in UTF8.  Its content is the lyrics to\r
9 the Polish Christmas carol "Wśród nocnej ciszy".\r
10 \r
11 Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: /\r
12 Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi! /\r
13 Czym prędzej się wybierajcie, /\r
14 Do Betlejem pospieszajcie /\r
15 Przywitać Pana.\r
16 \r
17 Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie /\r
18 Z wszystkimi znaki danymi sobie. /\r
19 Jako Bogu cześć Mu dali, /\r
20 A witając zawołali /\r
21 Z wielkiej radości:\r
22 \r
23 Ach, witaj Zbawco z dawno żądany, /\r
24 Wiele tysięcy lat wyglądany /\r
25 Na Ciebie króle, prorocy /\r
26 Czekali, a Tyś tej nocy /\r
27 Nam się objawił.\r
28 \r
29 I my czekamy na Ciebie, Pana, /\r
30 A skoro przyjdziesz na głos kapłana, /\r
31 Padniemy na twarz przed Tobą, /\r
32 Wierząc, żeś jest pod osłoną /\r
33 Chleba i wina.\r
34 \r
35 =head2 As Verbatim\r
36 \r
37 And now as verbatim text:\r
38 \r
39   Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:\r
40   Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi!\r
41   Czym prędzej się wybierajcie,\r
42   Do Betlejem pospieszajcie\r
43   Przywitać Pana.\r
44 \r
45   Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie\r
46   Z wszystkimi znaki danymi sobie.\r
47   Jako Bogu cześć Mu dali,\r
48   A witając zawołali\r
49   Z wielkiej radości:\r
50 \r
51   Ach, witaj Zbawco z dawno żądany,\r
52   Wiele tysięcy lat wyglądany\r
53   Na Ciebie króle, prorocy\r
54   Czekali, a Tyś tej nocy\r
55   Nam się objawił.\r
56 \r
57   I my czekamy na Ciebie, Pana,\r
58   A skoro przyjdziesz na głos kapłana,\r
59   Padniemy na twarz przed Tobą,\r
60   Wierząc, żeś jest pod osłoną\r
61   Chleba i wina.\r
62 \r
63 [end]\r
64 \r
65 =cut\r
66 \r
67 \r