Move Pod::Simple from ext/ to cpan/
[perl.git] / cpan / Pod-Simple / t / corpus2 / polish_implicit_utf8.txt
1
2 =head1 NAME
3
4 WŚRÓD NOCNEJ CISZY -- implicitly utf8 test document in Polish
5
6 =head1 DESCRIPTION
7
8 This is a test Pod document in UTF8.  Its content is the lyrics to
9 the Polish Christmas carol "Wśród nocnej ciszy".
10
11 Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: /
12 Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi! /
13 Czym prędzej się wybierajcie, /
14 Do Betlejem pospieszajcie /
15 Przywitać Pana.
16
17 Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie /
18 Z wszystkimi znaki danymi sobie. /
19 Jako Bogu cześć Mu dali, /
20 A witając zawołali /
21 Z wielkiej radości:
22
23 Ach, witaj Zbawco z dawno żądany, /
24 Wiele tysięcy lat wyglądany /
25 Na Ciebie króle, prorocy /
26 Czekali, a Tyś tej nocy /
27 Nam się objawił.
28
29 I my czekamy na Ciebie, Pana, /
30 A skoro przyjdziesz na głos kapłana, /
31 Padniemy na twarz przed Tobą, /
32 Wierząc, żeś jest pod osłoną /
33 Chleba i wina.
34
35 =head2 As Verbatim
36
37 And now as verbatim text:
38
39   Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
40   Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi!
41   Czym prędzej się wybierajcie,
42   Do Betlejem pospieszajcie
43   Przywitać Pana.
44
45   Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
46   Z wszystkimi znaki danymi sobie.
47   Jako Bogu cześć Mu dali,
48   A witając zawołali
49   Z wielkiej radości:
50
51   Ach, witaj Zbawco z dawno żądany,
52   Wiele tysięcy lat wyglądany
53   Na Ciebie króle, prorocy
54   Czekali, a Tyś tej nocy
55   Nam się objawił.
56
57   I my czekamy na Ciebie, Pana,
58   A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
59   Padniemy na twarz przed Tobą,
60   Wierząc, żeś jest pod osłoną
61   Chleba i wina.
62
63 [end]
64
65 =cut
66
67