Move Pod::Simple from ext/ to cpan/
[perl.git] / cpan / Pod-Simple / t / corpus / polish_utf8.xml
1 <Document start_line="2">
2   <head1 start_line="4">
3     NAME
4   </head1>
5   <Para start_line="6">
6     W&#346;R&#211;D NOCNEJ CISZY -- explicitly utf8 test document
7     in Polish
8   </Para>
9   <head1 start_line="8">
10     DESCRIPTION
11   </head1>
12   <Para start_line="10">
13     This is a test Pod document in UTF8. Its content is the
14     lyrics to the Polish Christmas carol &#34;W&#347;r&#243;d
15     nocnej ciszy&#34;.
16   </Para>
17   <Para start_line="13">
18     W&#347;r&#243;d nocnej ciszy g&#322;os si&#281; rozchodzi:
19     / Wsta&#324;cie, pasterze, B&#243;g si&#281; nam rodzi!
20     / Czym pr&#281;dzej si&#281; wybierajcie, / Do Betlejem
21     pospieszajcie / Przywita&#263; Pana.
22   </Para>
23   <Para start_line="19">
24     Poszli, znale&#378;li Dzieci&#261;tko w &#380;&#322;obie
25     / Z wszystkimi znaki danymi sobie. / Jako Bogu cze&#347;&#263;
26     Mu dali, / A witaj&#261;c zawo&#322;ali / Z wielkiej rado&#347;ci:
27   </Para>
28   <Para start_line="25">
29     Ach, witaj Zbawco z dawno &#380;&#261;dany, / Wiele tysi&#281;cy
30     lat wygl&#261;dany / Na Ciebie kr&#243;le, prorocy / Czekali,
31     a Ty&#347; tej nocy / Nam si&#281; objawi&#322;.
32   </Para>
33   <Para start_line="31">
34     I my czekamy na Ciebie, Pana, / A skoro przyjdziesz na g&#322;os
35     kap&#322;ana, / Padniemy na twarz przed Tob&#261;, / Wierz&#261;c,
36     &#380;e&#347; jest pod os&#322;on&#261; / Chleba i wina.
37   </Para>
38   <head2 start_line="37">
39     As Verbatim
40   </head2>
41   <Para start_line="39">
42     And now as verbatim text:
43   </Para>
44   <VerbatimFormatted start_line="41" xml:space="preserve">
45       W&#347;r&#243;d nocnej ciszy g&#322;os si&#281; rozchodzi:
46
47       Wsta&#324;cie, pasterze, B&#243;g si&#281; nam rodzi!
48
49       Czym pr&#281;dzej si&#281; wybierajcie,
50
51       Do Betlejem pospieszajcie
52
53       Przywita&#263; Pana.
54
55     
56
57       Poszli, znale&#378;li Dzieci&#261;tko w &#380;&#322;obie
58
59       Z wszystkimi znaki danymi sobie.
60
61       Jako Bogu cze&#347;&#263; Mu dali,
62
63       A witaj&#261;c zawo&#322;ali
64
65       Z wielkiej rado&#347;ci:
66
67     
68
69       Ach, witaj Zbawco z dawno &#380;&#261;dany,
70
71       Wiele tysi&#281;cy lat wygl&#261;dany
72
73       Na Ciebie kr&#243;le, prorocy
74
75       Czekali, a Ty&#347; tej nocy
76
77       Nam si&#281; objawi&#322;.
78
79     
80
81       I my czekamy na Ciebie, Pana,
82
83       A skoro przyjdziesz na g&#322;os kap&#322;ana,
84
85       Padniemy na twarz przed Tob&#261;,
86
87       Wierz&#261;c, &#380;e&#347; jest pod os&#322;on&#261;
88
89       Chleba i wina.
90   </VerbatimFormatted>
91   <Para start_line="65">
92     [end]
93   </Para>
94 </Document>