23d51e1ebbcf671afa3c7c1ef6ec3a93fe0feded
[perl.git] / ext / Pod-Simple / t / corpus / 2202jpy.xml
1 <Document start_line="2">
2   <head1 start_line="2">
3     NAME
4   </head1>
5   <Para start_line="4">
6     haiku-iso2022jp -- a test Japanese document in iso-2022-jp
7   </Para>
8   <head1 start_line="6">
9     DESCRIPTION
10   </head1>
11   <Para start_line="10">
12     This is a test Pod document in ISO-2202-JP. Its content
13     is some Japanese haiku by famous poets.
14   </Para>
15   <head2 start_line="14">
16     MATSUO BASHO (&#26494;&#23614;&#33453;&#34121; 1644 - 1694)
17     :
18   </head2>
19   <Para start_line="16">
20     &#21476;&#27744;&#12420;&#34521;&#12392;&#12403;&#36796;&#12416;&#27700;&#12398;&#38899;
21   </Para>
22   <Para start_line="18">
23     (furuike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto)
24   </Para>
25   <Para start_line="20">
26     As verbatim:
27   </Para>
28   <VerbatimFormatted start_line="22" xml:space="preserve">
29       &#21476;&#27744;&#12420;&#34521;&#12392;&#12403;&#36796;&#12416;&#27700;&#12398;&#38899;
30   </VerbatimFormatted>
31   <head2 start_line="26">
32     YOSA BUSON (&#19982;&#35613;&#34154;&#26449;1716 - 1783)
33   </head2>
34   <Para start_line="28">
35     &#26041;&#20843;&#37324;&#38632;&#38642;&#12424;&#12379;&#12396;&#29281;&#20025;&#12363;&#12394;
36   </Para>
37   <Para start_line="30">
38     (ho hachiri / amagumo yosenu / botan kana)
39   </Para>
40   <Para start_line="32">
41     As verbatim:
42   </Para>
43   <VerbatimFormatted start_line="34" xml:space="preserve">
44       &#26041;&#20843;&#37324;&#38632;&#38642;&#12424;&#12379;&#12396;&#29281;&#20025;&#12363;&#12394;
45   </VerbatimFormatted>
46   <head2 start_line="36">
47     MASAOKA SHIKI (&#27491;&#23713;&#23376;&#35215; 1867 - 1902)
48   </head2>
49   <Para start_line="38">
50     &#12356;&#12385;&#12399;&#12388;&#12398;&#19968;&#36650;&#30333;&#12375;&#26149;&#12398;&#26286;
51   </Para>
52   <Para start_line="40">
53     (ichihatsu no / ichirin shiroshi / haruno kure)
54   </Para>
55   <Para start_line="42">
56     As verbatim:
57   </Para>
58   <VerbatimFormatted start_line="44" xml:space="preserve">
59       &#12356;&#12385;&#12399;&#12388;&#12398;&#19968;&#36650;&#30333;&#12375;&#26149;&#12398;&#26286;
60   </VerbatimFormatted>
61   <Para start_line="46">
62     &#20313;&#21629;&#12356;&#12367;&#12400;&#12367;&#12363;&#12354;&#12427;&#22812;&#30701;&#12375;
63   </Para>
64   <Para start_line="48">
65     (yomei / ikubakuka aru / yo mijikashi)
66   </Para>
67   <VerbatimFormatted start_line="50" xml:space="preserve">
68       &#20313;&#21629;&#12356;&#12367;&#12400;&#12367;&#12363;&#12354;&#12427;&#22812;&#30701;&#12375;
69   </VerbatimFormatted>
70   <head1 start_line="52">
71     AS A LIST
72   </head1>
73   <over-text indent="4" start_line="54">
74     <item-text start_line="56">
75       MATSUO BASHO (&#26494;&#23614;&#33453;&#34121; 1644 - 1694)
76       :
77     </item-text>
78     <Para start_line="58">
79       &#21476;&#27744;&#12420;&#34521;&#12392;&#12403;&#36796;&#12416;&#27700;&#12398;&#38899;
80     </Para>
81     <Para start_line="60">
82       (furuike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto)
83     </Para>
84     <Para start_line="62">
85       As verbatim:
86     </Para>
87     <VerbatimFormatted start_line="64" xml:space="preserve">
88         &#21476;&#27744;&#12420;&#34521;&#12392;&#12403;&#36796;&#12416;&#27700;&#12398;&#38899;
89     </VerbatimFormatted>
90     <item-text start_line="68">
91       YOSA BUSON (&#19982;&#35613;&#34154;&#26449;1716 - 1783)
92     </item-text>
93     <Para start_line="70">
94       &#26041;&#20843;&#37324;&#38632;&#38642;&#12424;&#12379;&#12396;&#29281;&#20025;&#12363;&#12394;
95     </Para>
96     <Para start_line="72">
97       (ho hachiri / amagumo yosenu / botan kana)
98     </Para>
99     <Para start_line="74">
100       As verbatim:
101     </Para>
102     <VerbatimFormatted start_line="76" xml:space="preserve">
103         &#26041;&#20843;&#37324;&#38632;&#38642;&#12424;&#12379;&#12396;&#29281;&#20025;&#12363;&#12394;
104     </VerbatimFormatted>
105     <item-text start_line="78">
106       MASAOKA SHIKI (&#27491;&#23713;&#23376;&#35215; 1867 - 1902)
107     </item-text>
108     <Para start_line="80">
109       &#12356;&#12385;&#12399;&#12388;&#12398;&#19968;&#36650;&#30333;&#12375;&#26149;&#12398;&#26286;
110     </Para>
111     <Para start_line="82">
112       (ichihatsu no / ichirin shiroshi / haruno kure)
113     </Para>
114     <Para start_line="84">
115       As verbatim:
116     </Para>
117     <VerbatimFormatted start_line="86" xml:space="preserve">
118         &#12356;&#12385;&#12399;&#12388;&#12398;&#19968;&#36650;&#30333;&#12375;&#26149;&#12398;&#26286;
119     </VerbatimFormatted>
120     <Para start_line="88">
121       &#20313;&#21629;&#12356;&#12367;&#12400;&#12367;&#12363;&#12354;&#12427;&#22812;&#30701;&#12375;
122     </Para>
123     <Para start_line="90">
124       (yomei / ikubakuka aru / yo mijikashi)
125     </Para>
126     <VerbatimFormatted start_line="92" xml:space="preserve">
127         &#20313;&#21629;&#12356;&#12367;&#12400;&#12367;&#12363;&#12354;&#12427;&#22812;&#30701;&#12375;
128     </VerbatimFormatted>
129   </over-text>
130   <Para start_line="96">
131     &#34;end&#34;
132   </Para>
133 </Document>